ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                              ພວກວິຣະຊົນຄົນຂາຍຊາຕ ຂາຍແຜ່ນດິນ

 

                             ວິຣະຊົນຄົນກ້າເສັຽສລະຊີວິດເພື່ອຊາຕເພື່ອແຜ່ນດິນ ຄືຜູ້ສ້າງວິຣະກັມປົກປ້ອງແຜນດິນມາຕຸພູມ ບໍ່ແມ່ນສ້າງວິຣະກັມໃຫ້ແກວ ຄືພວກ

                   ໝາຈິຈອກປອກລອກຊາຕຂອງຕົນເອງ= ເຊັ່ນ ດັ່ງພວກສຸພາວຸວົງ- ໄກສອນພົມວິຫານ- ໜູຮັກພູມສວັນ- ພູມີວົງວິຈິດ ແລະໝາຂີ້ເຮື້ອນຫົວ

                   ໂຂງ- ຊົງແມ່ນຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ພູນ ສີປະເສີດ ສີສົມພອນ ລໍວັນໄຊ- ທີ່ພາກັນເອົາແກວເຂົ້າມາຂ້າປະຊາຊົນລາວ= ຈຶ່ງຂໍຕັ້ງຊື່ໃຫ້ພວກໝາພານ

                   ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ- ກຸ່ມໂຈນຫ້າຮ້ອຍປຸ້ນອຳນາຈ ຍັງບໍ່ພໍ ຍັງພາກັນກັດສີກຣັຖທັມນູນສບັບປະຊາຊົນຖິ້ມອີກ ແລ້ວພວກມັນຍັງກ້າໜ້າດ້ານ

                   ວ່າ= ພວກຕົນເປັນວິຣະຊົນ ອີກຢູ່ບໍ? ຂ່າວຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທນ໌ໃໝ່ ຂອງກອງທັບພັຄປະຕິວັດປະຊາຊົນລາວລາຍງານວ່າ= ມີກາຣສລອງ

                   ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ປ້ອງກັນຊາຕໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແລະເທົ່າທັນສະພາບກາຣສາກົນ- ແຕ່ເທົ່າທີ່ປຣາກົດໃຫ້ເຫັນ ນັບແຕ່ວັນປຸ້ນອຳນາຈໄປເມື່ອປີ

                   1975 ຜ່ານມາຣວມເຖິງ 35​- 36 ປີກ່ວາໆແລ້ວ=ພວກເຮົາທັງຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ແລະປະຊາຊົນທຸກເຜົ່າ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທສ= ຢາກ

                   ຖາມພວກສະຫາຍວ່າ ກອງທັບເຫລົ່ານີ້ ມີໃວ້ປ້ອງກັນສັຕຣູຂອງຊາຕ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າມີໃວ້ປ້ອງກັນອຳນາຈຂອງກຸ່ມຕົນກັນແນ່? ເພາະ

                   ແກວ ກັບຈີນນັ້ນມັນຄືສັຕຣູຂອງຊາຕ ແລະຂອງປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ກອງທັບແກວແລະທະຫາຣຈີນເຂົ້າມາເຕັມເມືອງລາວ ແລ້ວພວກກອງທັບ

                   ດັ່ງກ່າວນີ້ ມີໃວ້ປ້ອງກັນຊາຕໃດອີກ= ແກວ ຈີນ ບໍ່ແມ່ນສັຕຣູຂອງຊາຕລາວບໍ= ປະຊາຊົນລາວແລະນັກຊາຕນິຍົມທັງຫລາຍ ຄວນນຳສເນີໃນສະ

                   ພາຕົບມື ແລະພາກັນບອກໃຫ້ສະຫາຍຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ປະທານປະເທສພັຄໂທນ ແລະສະຫາຍນາຍພົລ ດວງໃຈພິຈິດ ຖານະຣັຖມົນຕຣີປ້ອງ

                   ກັນຊາຕ ວ່າເອົາທະຫາຣຂອງຊາຕທີ່ເປັນສັຕຣູຂອງຊາຕ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖານທັບໃນປະເທສລາວໄດ້ຢ່າໃດ? =ຫຼືວ່າປະເທສລາວໃນຂນະນີ້ ເປັນປະເທສ

                   ເມືອງຂຶ້ນ ຫຼືອານານິຄົມຂອງຊາຕເຫລົ່ານີ້ແລ້ວບໍ? ຊຶ່ງໃນຖແລງກາຣສບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ປະກາດຊັດເຈນວ່າ ຈາກປັດຈຸບັນມີທັງເບິດ 5 ດ້ານ ດັ່ງ

                   ນີ້ ສູ້ຊົນຮັບປະກັນປະເທສມີຄວາມສງົບປອດພັຍ= ອັນນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ເມືອງລາວຍັງບໍ່ທັນສງົບແລະປອດພັຍຕິ໋= ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວບໍ່ມີ

                   ຄວາມເປັນຣະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ປຣາກົດວ່າ ປັດຈຸບັນສັງຄົມລາວ ນອກຈາກເປື່ອຍເຍື່ອຍແລ້ວຍັງເນົ່າເໝັນໄປເຖິງດັງນາໆຊາຕອີກ=ເສຖກິດ

                   ຂອງຊາຕມີກາຣຂຍາຍຕົວ= ແຕ່ເທົ່າທີ່ຕ່າງປະເທສໄປເຫັນນັ້ນ ຍັງບໍ່ປຣາກົດຊັດເຈນວ່າ ຂຍາຍຕົວຫຼືຖອຍຫລັງ ເພາະສິ່ງທີ່ສະພາ ສສ ເຕັ້ຽ ໄດ້

                   ອອກໄປຕິດຕາມເຂຕຊົນນະບົຕຈຶ່ງຈະຮູ້ໄດ້ ຢ່າອາໃສລາຍງານດອກໄມ້ ເສີມຂຍາຍມູນເຊື້ອຈິດໃຈເພິ່ງຕົນເອງ= ມັນເພິ່ງຕົນເອງຫຼືວ່າມັນເພິ່ງ

                   ແກວ-ເພິ່ງຈີນ-ແລະເພິ່ງໄທຍ ກັນແທ້= ເພາະກາຣຜລິຕພັນຕ່າງໆ ທີ່ໃສ່ປ້າຍຍິ່ຫໍ້ເຄື່ອງຂາຍຕາມຕລາດໃນລາວນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມາຈາກແກວ ຈາກ

                   ຈີນ ຈາກໄທຍ ແຕ່ສະເພາະຂອງລາວນັ້ນ ພຽງແຕ່ເອົາຊື່ຍິ່ຫໍ້ຂອງລາວໃສ່ທໍ່ນັ້ນເອງ= ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ໃນຕລາດພາຍໃນປະເທສ ຜົລໄມ້ຕ່າງໆ

                   ທີ່ຂາຍກັນຕາມຕລາດນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມາຈາກໄທຍ ມາຈາກຈີນແລະມາຈາກແກວທັງສິ້ນ= ຍົກເວັ້ນກາເຟ- ຍົກລະດັບໄດ້ເປັນອາຊີບຊີວິດກາຣເປັນ

                   ຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ= ແຕ່ 35 ປີຫາ 36 ປີຜ່ານໆມາແລ້ວ ແຕ່ຍັງມາພາກັນຜານຊັບໃນດິນສິນໃນນໍ້າ ແລະຍັງພາກັນທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍກາຣສ້າງ

                   ເຂື່ອນ ຈົນປະຊາຊົນບໍ່ມີບ່ອນຫາຢູ່ຫາກິນ= ຜືນແຜ່ນດິນນີ້ ແມ່ນພັຄຣັຖນຳຂາຍກິນໃຫ້ກັບຕ່າງຊາຕ ແລ້ວຍັງພາກັນໜ້າດ້ານໜ້າທົນມາເວົ້າ

                   ວ່າໃຫ້ຢູ່ດີກິນດີອີກ= ສືບຕໍ່ປະຕິບັຕແນວທາງຕ່າງປະເທສຂອງພັຄ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະສຸມໃສ່ປັບປຸງກໍ່ສ້າງກຳລັງໃຫ້ມີ

                   ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ມີຣະບຽບວິນັຍແລະຄວາມຊຳນານໃນຍຸທວິທີແລະສິລປະກອນສູ້ຣົບໃນທຸກສະພາບກາຣວ່າດັ່ງນັ້ນ= ຄຳວ່າຕ່າງປະເທສໃນທີ່ນີ້

                   ຄົງໝາຍເຖິງແກວແລະຈີນ= ເພາະກອງທັບຣັຖຫຸ່ນສົ່ງກັນໄປຮຽນທີ່ເມືອງແກວແລະເມືອງຈີນ ຂໍໃຫ້ເຊື່ອເຖິະວ່າ ຕຳຣາພິຊັຍສົງຄ໌ຄາມ ທີ່ເຂົາ

                   ສອນໃຫ້ກອງທັບປົດປ່ອຍນັ້ນ ເປັນພຽງເສສກະດາດອັນເຂົ້າສນິມ ບໍ່ແມ່ນອັນໃໝ່ ເພາະແກວກັບຈີນເຂົາບໍ່ໂງ່ດອກ ບັກສະຫາຍຈູມ ມະລີ- ບັກ

                   ສະຫາຍດວງໃຈ ພິຈິດ ຈະໄປສອນໃຫ້ສມຸນເຂົາເກັ່ງກ່ວາເຂົາ= ດັ່ງທີ່ຜ່ານມາ ຕອນຕໍ່ສູ້ຍຸກສົງຄ໌ຄາມເຢັນ- ສະເພາະກອງກຳລັງພວກສະຫາຍແລ້ວ

                   ຢ່າຫວັງເລີຍວ່າ ຈະປຸ້ນອຳນາຈປະຊາຊົນໄປໄດ້- ພວກສະຫາຍ ມຶງເຄີຍໄດ້ຊັຍຊນະຝ່າຍຂົວມານັ້ນ ກໍ່ເພາະທະຫາຣແກວ ໂຊວຽດ ມາຊ່ອຍເຫລືອ

                   ເພື່ອແລກກັບທາງຜ່ານໄປປົດປ່ອຍວຽດນາມໃຕ້ ແລະພາກັນມອບດິນລາວແຖບຊາຍແດນຣະຫວ່າງແກວກັບລາວໃຫ້ກັບແກວ ພວກໜ້າຊົ່ວໆ

                   ນີ້ຣະ ເປັນຄົນຂາຍຊາຕຂາຍປະຊາຊົນກິນທຸກວັນນີ້= ແຕ່ທ້າຍສຸດມາ ຫລັງຈາກສົງຄ໌ຄາມສງົບ ແກວຜູ້ແກວແມ່ ແລະທະຫາຣແກວມາເຕັມ

                   ບ້ານເຕັມເມືອງຍັງບໍ່ພໍ ຍັງນຳເອົາຈີນຜູ້ຈີນແມ່ນ ເຂົ້າມາເຕັມດິນລາວທາງພາກເໜືອອີກ ໂດຍສະເພາະພວກນີ້ ແມ່ນບັກສະຫາຍອາຊ່າງເລົ່າລື

                   ແລະບັກສະຫາຍໝາພານ ຄຳອ້ວນບຸບຜາ ທີ່ເຊັນກັນໃວ້ ກ່ອນຈະຮ່ວມກັນປຸ້ນຊາຕກ່ອນປີ 1975 ນັ້ນເອງ ແລະພວກບັກສະຫາຍຍັງຄິດວ່າແກວ

                   ແລະຈີນ ຈະສາມາຖຄໍ້າກະບານຫົວພວກບັກສະຫາຍໄດ້ຢູ່ບໍ= ອັນນີ້ ພວກເຮົາຄືຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ຂໍເຕືອນວ່າ ຫາກພວກສະຫາຍຍັງບໍ່ຍອມ

                   ເປີດກ້ວາງ ໃນກາຣປ່ຽນຣະບອບແລະນັບຖືສິດທິມະນຸສຊົນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຄົງບໍ່ຊ້າເກີນລໍ= ແຕ່ໃນອະນາຄົດ ພວກສະຫາຍຈະເປັນຜູ່ຮັບກັມເອງ= ເພາະ

                   ຍ້ອນພວກສະຫາຍ ບໍ່ມີປັນຍາແລະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສູງເໝືອນຄົນຕ່າງຊາຕ ເຊັ່ນ ທັກຊິນເຂົ້າໄປຢຽບແຜ່ນດິນລາວ ແຕ່ເມືອງຫລວງພຣະບາງລົງ

                   ໄປເຖິງແຂວງຈຳປາສັກດ໌ ພວກສະຫາຍໄດ້ພາກັນກົ້ມກາບທັກສິນຕລອດເໜືອເຖິງໃຕ້ ອັນນັ້ນຫລະເຂົາຈຶ່ງຖືວ່າ ພວກຂນະສະຫາຍບໍ່ມີຄວາມ

                   ຮູ້ສູງ ຈຶ່ງພາກັນກາບຄົນຕ່າງຊາຕຕລອດກາຣ= ໃນຂນະນີ້ປຣາກົດຣະຫວ່າງແກວກັບຈີນ ຂັດຜົນປະໂຍດກັນ ເຣີ້ມປຣາກົດຊັດເຈນຂຶ້ນ ຣະວັງ

                   ແຜ່ນດິນລາວຈະເປັນສມໍຣະພູມ ຫຼືເປັນສນາມມວຍ ຣະຫວ່າງແກວກັບຈີນຢ່າງຫລີກບໍ່ພົ້ນ ຫລັງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະຣັຖ ຄົງບໍ່ຊ້າ

                   ເກີນລໍ ສະຫາຍຢ່າພາກັນຕົວະລູກນ້ອງຕົນເອງ- ຈື່ຢູ່ບໍ ໃນຄາວພວກລາວອິສຣະເຄີຍສັມນາຄວາມຄິດ ຕໍ່ສະມາຊິກໃນອະດີດນັ້ນວ່າ= ພວກເຮົາ

                   ຢ່າພາກັນຝັນກາງເວັນ ຄວາມຈິງກໍ່ຄືຄວາມຈິງ ຢ່າຫວັງມັນຍ້ອນໝູຄືແຕ່ກ່ອນ= ພວກເຮົາເຕືອນມາດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ ເພາະເຮົາກໍລາວ

                   ດ້ວຍກັນ= ເຖິງກົດໝາຍສະຫາຍຈະບໍ່ຍອມຮັບວ່າ ພວກເຮົາເປັນຄົນລາວດ້ວຍຊາຕກຳເນີດ= ແລ້ວພວກເຮົາຄືຂບວນກາຣລາວອິສຣະ= ຢາກ

                   ຖາມວ່າ ກຸ່ມພວກສະຫາຍເປັນຄົນຊາຕໃດກັນແທ້- ຈຶ່ງບໍ່ພາກັນຮັບວ່າ ພວກເຮົາເປັນຄົນລາວ= ສ່ວນສາກົນເຂົາຖືຊາຕກຳເນີດ ສັນຊາຕເປັນ

                   ພຽງໃບຜ່ານຊົ່ວຄາວແລະປ່ຽນແປງໄດ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຂົາໃຈວ່າ ພວກສະຫາຍບໍ່ແມ່ນເຊື້ອຊາຕແກວກໍ່ແມ່ນເຊື້ອຊາຕຈີນ ເພາະແກວກັບຈີນຢູ່

                   ດິນລາວ= ເພາະສະນັ້ນພວກສະຫາຍຈຶ່ງໃຫ້ສິດທິເປັນຄົນລາວ ທັງທີ່ປາກພາສາລາວບໍ່ຄ່ອງ ເໝືອນກັບພວກສະຫາຍ ທີ່ໃຊ້ພາສາລາວໃນຍຸກຊັ້ນ

                   ປໍ ປາ- ສລະອິ ສລະອີ ໃນຊັ້ນຫ້ອງທີ່ຫ້າແລະຫ້ອງທີ່ສີ່ ຈຶ່ງມີບັນຫາຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນພາສາເວົ້າຈາກັນ ຣະຫວ່າງລາວກັບລາວເສຣີ ຜູ່ມີອິສຣະໃນ

                   ກາຣຂີດຂຽນ ປາກເວົ້າ ໃຜບໍ່ດີຕ້ອງເຕືອນບໍ່ຟັງຕ້ອງໃຊ້ພາສາຕລາດຄື ຈຳພວກສມອງໝາ ປັນຍາຄວຍ ເໝືອນກັບກົບໃນນໍ້າສ້າງ ຄັກບໍ=

               

                                         ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ