ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

     

                               ສໍ້ຣາຊບັງຫລວງ

 

             ( ສໍ້ຣາຊ ຄືຄົນທີ່ໂກງປະຊາຊົນ ເປັນໄລຍະໄລຍະ )( ບັງຫລວງ ຄືເອົາຫລວງມາບັງຫລັງ) ແລ້ວມາພາກັນຕັ້ງກົດເກນກະຕິກາມາກຳບັງ= ເອົາກາຣເລືອກ

             ຕັ້ງມາເປັນບັນໃດກຸມກົນໄກ ທຶນນິຍົມສົມບູນ ທຶນທໍຣະຣາຊ= ວັຖນະທັມອຳນາຈ ກະດົກກົ້ນກາຣເມືອງ ເຂື່ອນເຜລົງຖົງແຜ່ອິດທິພົນ= ເອົາປະຊາຊົນ

             ມາຊົນຈົນມຶນຊາ= ຈະຣິຍະທັມ ຂອງຂນະລາວແດງຍຸກໃໝ່ ໃຫ້ຄຸນຄ່າປະຊາທິປະໄຕຍຕາຍຕລອດເວລາ= ດ້ວຍທະນາທິປະໄຕຍ= ມັນກາຍພັນ ໃຫ້ເຫັນ

             ຜິດເປັນຖືກ ຖືກເປັນຜິດ= ທຸຈຣິດເຊິງນະໂຍບາຍໄຮ້ຂີດຄັ້ນ= ສິນທັມຕໍາໃຕ້ບັນໃດ່ກັນ= ເຣັ່ງຮູ້ເທົ່າຮູ້ທັນເທີດທູນຄົນລາວເອີຍ= ສິນທັມບໍ່ກັບມາ ໂລ

             ກາວິນາສ= ພຸທທະທາດກ່າວສັຈທັມສມັຍ= ຮ່ວມຢືນຫຍັດມັດຫວາຍແກ່ງກາຍໃຈ= ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຜີຄົນພານ ຄອງບ້ານເມືອງເລີຍ

 

                       ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕນ