ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

                      ແມ່ນໃຜຄືຄົນຂາຍຊາຕແທ້

 

                     ໂດຍນາຍພົລສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸນລະມະນີ= ໜັງສືພິມລາຍວັນປະຊາຊົນ- ໜັງສືພິມຂອງພັຄຄອມມຸນິສຕ໌ ລາວແດງ ສະບັບວັນທີ- 11-12-02- ໄດ້

            ມີຄົນຂາຍຊາຕ ຈຳນວນນຶ່ງ= ຄົນຂາຍຊາຕນັ້ນ ຄືຄົນມີອຳນາຈຄອງເມືອງ ໂດຍມີທະຫາຣຕຳຣວດຄ່ອຍຄຸ້ມຄອງ ຄົນທຳມະດາຄືທ້າວສີ ທ້າວສາ ລຸງມີ

            ລຸງມາ ລຸງສາ ທີ່ພາກັນຂາຍພັກຢູ່ຕລາດ ກາຍເປັນຄົນຂາຍຊາຕໄປບໍ່ມີຈັກເທື່ອ ເພາະແຮງທຶນຄ້າທຶນຂາຍພັກນັ້ນ ມັນນ້ອຍແສນນ້ອຍ ເຖິງຈະສໍ້ໂກງ

            ທໍ່ໃດ ຈະກາຍເປັນຄົນຂາຍຊາຕໄປບໍ່ໄດ້ຫລອກ ເພາະສະນັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຂາຍຊາຕຂ້າປະຊາຊົນ ຫຼືເອີ້ນກັນວ່າຜູ້ເປັນຄົນຂາຍຊາຕຂາຍແຜ່ນດິນໄດ້ນັ້ນ

            ຈະຕ້ອງແມ່ນນັກກາຣເມືອງ ທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງບ້ານຄອງເມືອງເທົ້ານັ້ນ ຈະຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຄົນຂາຍຊາຕໄດ້ ເພາະຍ້ອນຕ່ອນເງິນຕ່ອນຄຳ ທີ່ມັນພາກັນ

            ສໍ້ໂກງປຸ້ນນັ້ນ ຢ່າງສູງແສນສູງ ຖ້າມີພໍ່ຄ້າທີ່ສວຍໂອກາດພົວພັນກັບນັກກາຣເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ປະມູນເປັນ-2-ສາມພັນລ້ານ ດລ ພຽງແຕ່ຈ່າຍ

            ຄ່ານາຍໜ້າ ໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບພັຄຣັຖແຕ່ 10% ຮ້ອຍຫຼືສອງຮ້ອຍລ້ານ ດລ ກະຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງຄົນຂາຍຊາຕນີ້ໄປແລ້ວ ບົນໜ້າໜັງສືພິມປະຈຳວັນ

            ຈະເຫັນນັກລົງທຶນກອດຄໍຈັບມືກັບນັກກາຣເມືອງ ຫຼືໃນງານວັດຕ່າງ ໆຈະມີນາຍທຶນໃຈໃຫ່ຽ ຊ່ວຍເຫລືອກັບກາຣບໍຣິຈາກໃນຕົວເງິນທີ່ສູງແລະຜິດປົກຕິ

            ຈົ່ນຄົນທຳມະດາເຫັນແລ້ວບອກວ່າຕົກໃຈໃນວົງເງິນນັ້ນ ມື້ອື່ນມາກະອາດຈະໄດ້ເຫັນຂ່າວວ່າ ເຂົາຜູ້ນີ້ຖືກຈັບກຸມໄປແລ້ວ ຍ້ອນຄວາມສໍ້ຄວາມໂກງກາຣ

            ຈ່າຍເງິນກ້ອງໂຕະ ຖືກພົບເຫັນໂດຍອົງຄ໌ກາຣປົກຄອງ ສຳລັບພຶດຕິກັມຂອງກາຣຂາຍຊາຕນັ້ນ ພວກເຮົາເກີຍບອກວ່າມີທາງກົງ-ທາງອ້ອມ-9-ປະເພດ

            ມີດັ່ງນີ້

            (1) ຮູ້ເຫັນເປັນໃຈ ຊັກນຳຄົນຕ່າງຊາຕ ໃຫ້ມາເຮັດກາຣກົດຂີ່ຂູດຮີດຄົນລາວ=ໃນທີ່ນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຊາວວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າມາອາສັຍໃນລາວ

            ຕາມສັນຍາແກວກັບແນວລາວພີບ້າໜ້າຊົ່ວໆ ໃນປີ 1977 ແຕ່ຢ່າງດຽວ ພວກເຮົາໝາຍເຖິງນາຍທຶນ ຈາກນອກປະເທສທັງໝົດ=ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວ

            ສ່ວນໃຫ່ຽຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກ ຢ່າງເງີຍຫົວບໍ່ຂຶ້ນ ສ່ວນຄົນຕ່າງຊາຕ ກັບກາຍເປັນມະຫາເສດຖີ ນາຍທຶນຜູກຂາດແລະຄວບຄຸມເສຖກິດສັງຄົມ

            ກາຣເມືອງລາວທີ່ນີ້ ພວກເຮົາໝາຍເຖິງອິດທິພົນແກວໃນລາວ ເພາະພວກຝ່າຍຂນະແນວລາວເອງ ກະເຄີຍຕ້ອງຕິພັຄຣັຖສເມີມາແລະຕ້ອງຖືກສົ່ງ

            ໄປດັດສ້າງທີ່ຮາໂນຍເລື້ອຍໆ

            (2) ເມື່ອໄດ້ເປັນຣັຖບາລແລ້ວ ກໍ່ຈະເຊັນສັນຍາທີ່ເສັຽປຽບ ເພື່ອຂາຍຊາຕແລະສິດຜົນປະໂຍດຂອງຊາຕລາວເຮົາ ໃຫ້ແກ່ຣັຖບາລຕ່າງປະເທສ ໂດຍສະ

            ເພາະຣັຖບາລລາວໃນປັດຈຸບັນ ຍອມຮັບເອົາສັນຍາປີ 1977 ອັນບໍ່ຈຳເປັນ ມາຕໍ່ຣອງເພື່ອຄອງອຳນາຈໄປຢ່າງຍືດຍາວ ບໍ່ມີວັນຊິ້ນສຸດ ອັນນີ້ໄດ້ຊີ້ບອກ

            ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທສລາວຂອງເຮົາ ຕ້ອງຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງຕ່າງຊາຕແບບພາງໆ ແລະຖືກຜູກມັດແໜ້ນໜາເຂົ້າໃນທຸກເວລາ

            (3) ເຮັດກາຣຄ້າສົງຄ໌ຄາມ ແລະພາກັນຫາກິນໃນກາຣເຮັດສົງຄ໌ຄາມ ໃຫ້ແກ່ຈັກກະພັດສັງຄົມນິຍົມ=ພວກເຮົາໝາຍເຖິງໂຊວຽດແລະແກວ=ທີ່ເຂົາຮັບ

            ເອົາກອງທະຫາຣເຂົ້າປະເທສ ຫຼືຍາມຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງທະຫາຣໄປຊ່ວຍພວກເຂົາຕາມຄຳສັ່ງ

            (4) ພວກເຂົາພາກັນຮ່ວມສົມທົບກັນຣະຫວ່າງກຸ່ມຂາຍຊາຕຕ່າງໆ ແລ້ວມາພາກັນປຸ້ນສະດົມແລະກອບໂກຍເອົາຊັພຍາກອນທຳມະຊາດ ຄືພວກມັນ

            ຂົນເອົາແຫ່ທາດໃນດິນ ຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍຫາຜົນປະໂຍດໃສ່ຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຈົນລົງທຸກວັນ

            (5) ພວກເຂົາຍັງໄດ້ພາກັນຄ້າຂອງເທື່ອນໜີພາສີ ເຮັດໃຫ້ເງິນຕຣາ ຂອງເຮົາຮົ່ວໄຫລອອກນອກຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ປະເທສເຮົາຂາດລາຍໄດ້ທາງພາ

            ສີອາກອນມາໃວ້ບຳລຸງປະເທສ ແລ້ວຊໍ້າພັດຕ້ອງກັບມາເກັບພາສີຢ່າງໜັກ ກັບຄົນລາວທີ່ອຶດຢາກຢູ່

            (6) ກາຣສົມທົບກາຣຄ້າທາດຍຸກໃໝ່ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນລໍ້ລວງຊື້ຂາຍເອົາຄົນພາຍໃນໄປຂາຍຕ່າງປະເທສ ເພື່ອໃຫ້ຊາຕອື່ນກົດຂີ່ໃຊ້ແຮງງານ ເປັນຂ້ອຍ

            ຂ້າຫຼືເປັນໂສເພນີ ຄືເປັນແມ່ແກ້ຂັດນັ້ນເອງ ເກີດຄວາມທຸກຍາກເດືອດຮ້ອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສັຽມາສູ່ປະເທສ=ດຽວນີ້ມີແຮງງານລາວຢູ່ໄທຍ ແລະ

            ໂສເພນີລາວຫລາຍກ່ວາ ລາວວຽງຈັນທນ໌ ຕ້ານຜເດັດກາຣໂຈນລາວແດງ .5.ແສນຄົນກ່ອນປີ 1975 ພາຍໃຕ້ຝ່າຍຂວາ ສິ່ງນີ້ບໍ່ເຄີຍເກີດໄດ້ແທ້ໆ ທັງໆ

            ທີ່ປະເທສກຳລັງຖືກຄຸກຄາມຈາກສົງຄ໌ຄາມທຸກຮູບແບບ=

            (7) ຄນະພັຄຣັຖສົມທົບຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໂທສ ເປັນກາຣທຳລາຍອານາຄົດຂອງເຍົາວະຊົນ ແລະປະຊາຊົນເປັນລ້ານໆຄົນ= ເຊັ່ນ ນາຍພົລແຈ້ງ ໄຊຍະວົງ

            ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າແກ້ງພູດອຍ ໄດ້ມີໂຮງຝິ່ນ ຄ້າໄມ້ ຫາເງິນຊຸມລ້ຽງທະຫາຣພັຄແກວແນວລາວ ມາແລ້ວເຄິ່ງສັຕວັດ=

            (8) ກາຣປອມປົກສິນຄ້າທີ່ຂາຍໃນປະເທສແລະຕ່າງປະເທສ ເພື່ອຫວັງກຳໄລຫລາຍໆ ແຕ່ເປັນອັນຕລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍຣິໂພກໃນປະເທສ ແລະທຳລາຍຕລາດ

            ສິນຄ້າຂອງລາວໃນຕ່າງປະເທສ

            (9) ກາຣລັກລອບຂົນເງິນແລະຊັບສິນອັນມີຄ່າໄປໃວ້ຕ່າງປະເທສ ແລະຕຽມຕົວຈະໄປຕາຍໃນຕ່າງປະເທສໃນຍາມຂັດສົນ ແຕ່ໃນຍາມສະບາຍ ໝາພານ

            ໂຕນີ້ກໍຜູກຂາດ ກົດລາວວຽງຈັນທນ໌ຕ້ານຜເດັດກາຣໂຈນລາວແດງ= ຂີ່ຂູດຮີດແລະກອບໂກຍຫາຄວາມຮັ່ງມີລໍ້າລວຍ ຈາກປະຊາຊົນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຊຶ່ງ

            ເປັນຄົນລາວ= ທີ່ເວົ້າເຖິງຣັຖມົນຕີ ຂອງຂນະແກວແນວລາວ ທີ່ພາກັນຂົນເອົາເງິນໄປຝາກກັບຄອບຄົວເຂົາທີ່ =ອົສຕຣາລີ= ທີ່ເຂົາເວົ້າວ່າ ຕາສີຕາສາ

            ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ເປັນຄົນຂາຍຊາຕບໍ່ໄດ້ ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານຄົງບໍ່ມີໃຜຂາຍຊາຕໄດ້ ເຖິງວ່າເຈົ້າຕົວເຂົາຕ້ອງກາຣເຮັດກໍ່ຕາມ ມີບາງເທື່ອທີ່ຄົນ

            ພວກນີ້ ຕ້ອງຈັບອາວຸດຈາກພວກຄົນຂາຍຊາຕ ແລະສມຸນໝາພານຂອງພວກເຂົາ ກໍ່ຍອມເປັນເລື້ອງໜ້າເສັຽໃຈ ເພາະພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງບໍຣິ

            ສຸດໃຈວ່າ ວິທີແນວນັ້ນມັນສະອາດ ເປັນທາງດຽວທີ່ຈະໄດ້ຊາຕຄືນມາ= ພວກເຮົາໝາຍເຖິງລາວຝ່າຍຂວາຖືກຫລອກໃນປີ 1975 ນັ້ນເອງ ພວກເຂົາໃຫ້

            ພາກັນລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານກັບຝ່າຍຂວາຕົນເອງ= ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຍ້ອງລາວນອກບົນຄວາມຈິງ- ແລະຖືກຕ້ອງໃນຄວາມເປັນທັມທີ່ສຸດ ມີດັ່ງນີ້ ທີ່

            ສຳຄັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຄົນລາວຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍ ຈຳຕ້ອງລະເຫພະເນຈອນອອກຈາກແຜ່ນດິນເກີດຂອງຕົນໄປ ເພາະຖືກພວກໝາພານ

            ຂາຍຊາຕ ກົດຂີ່ບັງຄັບທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ= ອັນນີ້ພວກເຮົາໝາຍເຖິງພັຄຣັຖ ຄອມມຸນິສຕແກວກັບແນວລາວເຂົາແນ່ນອນ ເພາະຝ່າຍຂວາໝົດອຳ

            ນາຈແລ້ວ ແຕ່ປີ 1975 ພຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ້ອງອອກໄປປະເຊີນ ດຳຣົງຊີວິດໃນຕ່າງແດນຢ່າງແສນທໍຣະມານ ຍ້ອນໝາພານຈຳນວນດັ່ງກ່າວແລະຄນະ

            ດຽວກັນ ພວກເຂົາກໍ່ຍັງອົດສາຫາລາຍໄດ້ສົ່ງກັບເຂົ້າມາລຽງຄອບຄົວເຂົາ ເພື່ອຊ່ອຍແກ້ໄຂບັນຫາກາຣຂາດດູນກາຣຄ້າ ແລະດູນກາຣສຳລະເງິນທີ່ພວກ

            ປະກາດຕົນວ່າ ຜູ້ເປັນຄົນຮັກຊາຕທັງຫລາຍ ມັນພາກັນກໍ່ຂຶ້ນແລະເວລາທີພວກຜູ້ຍິ່ງໃຫ່ຽໃຈແກວ ທີ່ວ່າຕົນຮັກຊາຕແຕ່ຜູ້ດຽວຈຳນວນນັ້ນ ພວກມັນ

            ກຳລັງຂົນເງິນທອງແລະຊັພສົມບັຕອັນມີຄ່າ ທີ່ໄດ້ມາຈາກກາຣຮັກຊາຕຈົນສຸດໃຈ ຕາມທີ່ພວກເຂົາເຄີຍຖແລງວ່ານັ້ນ ມັນໄດ້ພາກັນກອບໂກຍຢຶດເອົາ

            ຊັບສົມບັຕຂອງຊາຕຂອງປະຊາຊົນ ອອກໄປຝາກທະນາຄານຢູ່ໃນປະເທສແລະຕ່າງປະເທສ ຫຼືມັນກະພາກັນຊື້ບ້ານທີ່ອະເມຣິກາ ສວິດ ຮອ່ງກົງ ຝຣັ່ງເສສ

            ອັງກິດ ໃຕ້ຫວັນແລະບ່ອນອື່ນໆ ກັບປະເທສໄກ້ຄຽງອີກດ້ວຍກັນຢ່າງຮີບເຣັ່ງ ຢ່າງເປັນຂບວນກາຣໃຕ້ຂໍ້ອ້າງວ່າ= ໄປຣາຊກາຣພິເສສ ກໍ່ຈະມີບໍຣິສັດບໍຣິ

            ວານ ທັງຂ້າຣາຊກາຣແລະພໍ່ຄ້ານາຍທຶນໜ້າເລືອດຕົວໃຫ່ຽ ໆ ທ້ອງໂຊ່ນໆ ມັນໄດ້ພາກັນເຂົ້າຮ່ວມເປັນຂບວນກາຣຖັນແຖວແລະໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ

            ແມ່ນພວກມັນກຳລັງຂົນເອົາຂອງຊາຕ ສ່ວນທີ່ພວກມັນໄດ້ພາກັນຂາຍໄດ້ ແລ້ວພວກມັນກະພາກັນອອກໄປເກັບທ້ອນໃວ້ ບ່ອນທີ່ພວກມັນຄິດວ່າມີ

            ຄວາມປອດພັຍ= ໄດ້ປະກົດຈາກກາຣຮູ້ເຫັນຂອງປະຊາຊົນລາວນັ້ນເອງ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຂໍເຕືອນໄປຍັງປະຊາຊົນລາວ ນ້ອຍໃຫ່ຽເຮົາຜູ້ຮັກຊາຕ

            ຢ່າງແທ້ຈິງ ຄວນໄດ້ພາກັນຮູ້ໃວ້ແລະມີສະຕິສູງ ໃຫ້ໄດ້ຮູ້ເທົ້າທັນກັບນັກກາຣເມືອງໂຈນປຸ້ນຊາຕຄັ້ງນີ້ ແລະໃຫ້ພາກັນຕິດຕາມທູດ ພຶດຕິກາຣເຄື້ອນ

            ໃຫວ ຂອງພວກຂາຍຊາຕ ຊນິດຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ ຢ່າງໄກ້ຊິດຕໍ່ໄປ ເພາະພວກເຮົາຢູ່ພາຍໃນບໍ່ສາມາຖຈະແນມເຫັນໄດ້ ແຕ່ຊ່ອຍເອົາໃຈໃຫ້ ຈົບຫລາຍ

            ທີ່ທ່ານນາຍພົລສິງກະໂປ ອອກປະກາດຊ່ອຍເຫລືອຊາຕ ເພາະທ່ານເປັນກຸ່ມ ສຸພານຸວົງ x ພູມີວົງວີຈິດ x ທອງສຸກສາຍສັງຄີ x ມະຫາກຸສຸວັນນະເມ

            ທີ= ທີ່ຕໍ່ຕ້ານກາຣສໍ້ໂກງຫລີ້ພັຄຊູພວກ ຂອງກຸ່ມໄກສອນ= ຝ່າຍທະຫາຣໂຈນພັຄ ເຊັ່ນ ໝໍຄຳໄຕ ໝໍຈູມມາລີ ໝໍສີສວາດ ໝໍດວງໃຈ ໝໍແຈ້ງໄຊຍະ

            ວົງ ແລະມີອີ່ແມ່ກ້ອງໂຕະ 0 ເປີເຊັນ ເລັ້ງແອວດີໃນວິທີ ຄືທອງວິີນ ພົມວີຫີ= ຜູ້ເປັນກຸ່ມຊາຕນິຍົມ ທີ່ໜ້າຄວນຍົກຍ້ອງລ້ຽງເດັກນັກສຶກສາໄດ້ດີ

 

                          ຂ່າວດວ່ນລາວໃນ ໃຕ້ສະພາສົ່ງຫາລາວນອກ

   

                             ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ