ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                            ລາວນອກມີຕະກຸນສູງ

 

                           ສັງຄົມພັຄຄອມມຸນິສຕ໌ລາວແກວ ມັນພາກັນເຂົ້າມາພົວພັນ ແມ່ນແຕ່ກະທັ້ງກິນດອງແອວ ແລ້ວເຮັດແນວໃດລາວນອກທີ່ເຂົ້າປະເທສ ພວກໝາ

               ພານມັນຊິຕິດຕາມທຸກບາຕຍ່າງ ຈຳພວກເສືອນອນກິນນີ້ທ້ອງມັນຊິບໍ່ໂຊ່ນບໍ ເພາະພວກມັນບໍ່ພາກັນເຮັດກັນສ້າງ ມີແຕ່ພາກັນຖ້າແດກນຳລາວນອກ

               ເຊັ່ນໝາພານໂຕມັນຢູ່ໃນປາຣີ ຄືບັກໄຊຊະນະ ທານາດາບຸດ ມັນບອກວ່າທ້າຍປີນີ້ ຊິມີຄົນລາວນອກ ພວກໝາຈິ່ຈອກຫລົງທາງ ພາກັນກັບວຽງຈັນທນ໌

               ເກືອບສອງແສນຄົນ ແປວ່າຄົນທັງປະເທສຕ້ອງມາຄຸ້ມຄອງເບິ່ງແຍງ ແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກໝາພານເອີຍ ເພາະມັນຈະກັບຫລາຍໂພດ ຢ້ານແຕ່ບໍ່ມີບ່ອນ

               ຢູ່ ໃຫ້ພາກັນໄປນອນທີ່ສາລາທາດຫລວງມັນຈຶ່ງຄຸມສະບາຍ ແຕ່ຢ່າພາກັນນອນສະມາຄີ ຄືໃນປາງພວກລາວແດງເຂົ້າມານັ້ນກະພໍເດີ ເພາະລາວນອກມີ

               ແຕ່ຄົນສວຍໆງາມໆຂາວໆ= ໃຫ້ຣະວັງທະຫາຣ ຕຳຣວດຂອງພັຄຣັຖ ມັນຊິຫລົງເອົາໄປຫລຽນຄິວສະມາຄີ= ນີ້ແມ່ນທ່ານນາຍພົລ ສິງກະໂປຍົກຍ້ອງນໍ້າໃຈ

               ລາວນອກ= ພວກໂຈນຕົວໃຫ່ຽນັ້ນມັນພາກັນເນລະຄຸນ ແມ່ນແຕ່ຕົວເລຂເງິນລາວນອກທີ່ສົ່ງໄປອູ້ມຊູ ພວກມັນກັບເສືອກປົກປິດລັບທີ່ສຸດ=ພວກເຮົາ

               ບອກວ່າຖ້າບໍ່ມີເງິນຕ່ອນນີ້ຈາກເຂົາ=ພັຄຣັຖໂຈນຈະເອົາເງິນທາງໃດມາແກ້ໄຂບັນຫາ ກາຣຂາດດູນກາຣຄ້າແລະດູນກາຣເງິນຣະຫວ່ງປະເທສ ພວກເຮົາ

               ຈະໄດ້ອະທິບາຍແບບນັກວິຊາກາຣ ເອົາຕົວເລຂອອກມາຈີ້ພວກໂຈນນີ້ທີ່ແຕ່ໃດໆມາ  ພວກເຂົາກະບໍ່ຍອມສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້= ຈົ່ນມາເຖິງ

               36 ປີກ່ວາໆຜ່ານມາ ພວກລາວນອກຝາກໃຫ້ແລ້ວກ່ວາ 36 ບວກ 9 ສູນ= ສາມສິບຫ້າລ້ານ ດລ 100 ເທົ້າກັບງົບປະມານປະຈຳປີຂອງປະເທສ ເງິນນີ້ພວກ

               ໂຈນໄປຊຸກເຊື່ອງຢູ່ໃສ ແລ້ວໃຜຮູ້ເຫັນເຂົາເອົາມາຈ່າຍຫຍັງ= ເງິນ 36 ພັນລ້ານ ດລ ນີ້ແມ່ນພັຄພວກໂຈນມັນພາກັນເອົາໄປຝາກໃວ້ທີ່ west Bank new

              York ຜູ້ຮູ້ເຫັນຕ່ອນເງິນນີ້ ມີແຕ່ຜູ້ຕ່າງໜ້າ ສປປລາວ ທີ່ອົງຄ໌ກາຣ ສະຫະປະຊາຊາຕນັ້ນເອງ ນອກຈາກນັ້ນກະແມ່ນຜູ້ອຳນວຍກາຣ ທະນະຄານ ແຫ່ງ

               ຊາຕລາວແລະ ຣມຕ ກະຊວງກາຣຄັງ ແປວ່າເງິນທຸກໆ ດລ ທີ່ລາວນອກຝາກໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂົາເຈົ້າ ມັນກະແມ່ນພວກໂຈນລາວແດງ ຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກພີ່

               ນ້ອງເຂົາເຈົ້າ ເອົາເງິນກີບລາວທີ່ບໍ່ມີຣາຄາ= ທັງໃນຕລາດຕົວຈິງ ແມ່ນກະທັ້ງແມ່ຄ້າໃນຕລາດເຂົາເຈົ້າຍັງມີແຕ່ເງິນບາທແລະເງິນ ດລ ແຕ່ພວກຝ່າຍ

               ຄນະພັຄໂຈນຂອງປະເທສ ເຂົາກໍ່ພາກັນສົ່ງ check ມາເອົາເຂົ້າ account ເຂົ້າທີ່ west B. ທີ່ເງິນລາວນອກຝາກໃຫ້ຍາດ ປີລະບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 1 ພັນລ້ານ ດລ ນີ້

               ທຸກວັນພຸດແມ່ນຝ່າຍຄນະທູດລາວແດງຈະສົ່ງແບບໄປສນີທາງກາຣທູດ= ເຈົ້າຂອງປະເທສກວດຄົ້ນບໍ່ໄດ້= ຈະເປັນເຊັກຫຼື ລາວວຽງຈັນທນ໌ຕ້ານຜເດັດ

               ກາຣໂຈນລາວແດງ: cash ຕາມທີ່ຣັຖບາລຕ້ອງກາຣເທົ້າໃດ cash ແມ່ນເປັນເງິນທາງພັຄຣັຖບາລເອົາແຈກຢາຍ ເມື່ອຍາມຄົນຂອງພັຄອອກໄປເບິ່ງງານ

               ຫຼືໄປປະຊຸມຕ່າງປະເທສ ຖ້າແມ່ນນັກຮຽນອອກນອກປະເທສ ມີສິດເອົາແຕ່ເງິນກີບໄປແລກເງິນ ດລ ໃນຕລາດ ທາງກາຣບໍ່ຮັບປ່ຽນໃຫ້ໄດ້ ຖ້າປ່ຽນໄດ້ກໍ່

               ແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຄົນ ສ່ວນ Check ນັ້ນຕ້ອງເອົາໄປໃຊ້ໜີ້ຕ່າງປະເທສ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ 760 ລ້ານ ດລ ທີ່ຄົນຝຣັ່ງອົມບັກໄກສອນໄປ ໃນປີ 1991 ແລະ

               300 ລ້ານ ທີ່ສົນທິຫລິ້ມທອງກຸນ ເຈົ້າຂອງຜູ້ຈັດກາຣອອນໄລທີ່ ກທ ຕົມໄປ 10 ປີກ່ອນ ອັນນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າພວກລາວແດງມັນຊົ່ວເອງ ເພາະວ່າພວກນີ້ມັນ

               ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສູງ ຈຶ່ງໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາຕຕົ້ມໄດ້ ຢ່າຫາເລື້ອງໃສ່ຄົນຊາຕອື່ນເລີຍ ອັນທີ່ເຂົາຕົ້ມນັ້ນ ມັນກະແມ່ນເງິນລາວນອກນີ້ລະຈາຍໃຫ້ ເພາະພວກໂຈນ

               ປຸ້ນຊາຕນີ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຈະມີເງິນ ດລ ນີ້ມາຈາກໃສໄດ້ ຈາກນັ້ນໃຊ້ເປັນເງິນຂາດດູນກາຣຄ້າທຸກໆປີ ແຕ່ໃນຕອນປົດປ່ອຍໃໝ່ໆນັ້ນ ຂາດເຖິງປີລະ 500

               ລ້ານ ດລ ແຕ່ຫລັງໆ ມາມີນ້ອຍລົງ ດັ່ງປີ 2000 ຫາ 2002 ມີເຖິງ 453.3 ລ້ານ ດລ ແລະປີ 2010 ລາວຂາດດູນເຖິງ 212 ລ້ານ ດລ ຈາກນັ້ນທູດລາວແກວ

               ແດງທີ່ນີວຢອກ ມັນໄດ້ໂອນເງິນໂດຍກົງໃຫ້ທຸກສະຖານທູດລາວແກວແດງທີ່ຕ່າງແດນ=ກ່ວາ 25 ປະເທສ= ເປັນເງິນເດືອນ ຄ່າເຊົ່າເຮືອນ ທູດລາວແກວ

               ແດງທີ່ລອນດອນແລະໂຕກຽວ ພວກໂຈນດັ່ງກ່າວນີ້ມັນພາກັນຂາຍເຮືອນ ມາແດກຮ່າເບິດແລ້ວປາງນັ້ນ ຖ້າເຮືອນນັ້ນມັນຍັງກະບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົາທີ່

               ແພງແສນແພງ= ເງິນເດືອນຄ່າຄົນຂັບຣົຖ ພັຄມັນສັ່ງມາແຕ່ລາວໂດຍກົງ ເພື່ອໃຫ້ຄຸມທູດທຸກໆຄົນ ແຕ່ກິນເງິນລາວນອກ ຄ່ານໍ້າມັນຣົຖທີ່ທູດທຽວໄປ

               ຂໍທານນຳລາວນອກຕາມເມືອງຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປອາສັຍ ລາວວຽງຈັນທນ໌ຕ້ານຜເດັດກາຣໂຈນລາວແກວແດງ: ຄ່ານໍ້າຄ່າໄຟ ຄ່າຄົນຕັດຫຍ້າຄ່າຊື້ເຫລົ້າ

               ແວງ ວິສກິ ເວລາເຮັດວຽກແລ້ວ ເຂົາກໍ່ໄດ້ເຊີນໝາຮັບໃຊ້ເຂົາເຂົ້າມາຊຸມແຊວທີ່ສະຖານທູດ ຈາກນັ້ນເຂົາເອົາເງິນລາວນອກຕອນນີ້ ໃຊ້ເປັນຄ່າເປັນສະ

               ມາຊິກ Cotisation ຂອງອົງກາຣຈັດຕັ້ງຕ່າງ ໆທົ່ວໂລກ: ONU UNESCO WB ADB Olympic Committee Asia co Sea Games Asean FMI FAO WTO

                 Mekong Committee ແລະອື່ນໆທີ່ເຂົາມີຫ້ອງກາຣໃນລາວ ເວລານີ້ຄ່າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນຕົວຢ່າງ 2 ລ້ານ ດລ ຕໍ່ໄປ ສ່ວນ ONU ເສັຽ 1 ເປີເຊັນ

               ຂອງລາຍໄດ້ຂອງປະເທສ PNB ຈາກນັ້ນຍັງມີເງິນຄ່າມືປືນຂ້າລາວຝ່າຍເສຣີ ທີ່ປະເທສໄທຍຫົວລະ 1 ຫາ 2 ແສນບາທ ແປວ່າເງິນລາວນອກ

               ຂ້າລາວນອກກະຖືກທີ່ສຸດ

 

                            ຂ່າວດ່ວນ ລາວນອກມອງເຫັນຄວາມຊົ່ວຂອງໂຈນທູດລາວແກວແດງ

                        

                            ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ