ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

       

                          ຄົນລາວທັງປະເທສກຽດໜັງໜ້າຜູ້ນຳລາວແດງຫລາຍໆ

 

                        ໝາພານຈຳນວນນີ້ ມັນພາກັນຫລອກພໍ່ແມ່ກູ ມາແຕ່ປີ 1975 ພຸ້ນ ໃນປາງນັ້ນ ມັນກະພາກັນວ່າ ໃນປີ 1985 ຊິແກ້ໄຂຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາ

               ຊົນລາວ ແຕ່ພວກມຶງມາພາກັນແກ້ໄຂໄດ້ແຕ່ສິ້ນເມັຽມຶງນັ້ນຫລະ ຈົ່ນເຖິງ 37 ຜ່ານມາ ມຶງພາກັນແກ່ຫຍັງໄດ້ແດ່ ຄວາມໂຕທາງດ້ານເສຖກິດທີ່ 2

               ຂອງໂລກ ຕົວເລຂນີ້ ມີສະຖາບັນເສຖກິດໃດຮັບຮູ້ເຈັກໂຕ 10% ເປັນເສຖກິດໂລກ ສປປລ ໂຕ 7 % ກອດຄໍກັບຄິວບາ ກຫລ ຫນ ທຸກຍາກລ້າຫລັງ

               ຂໍທານແດກຫ່າ ວິທຍາລັຍ ປາວິກູທາສີ ປາງລາວເປັນເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ= ໝໍຈູມ ໝໍທອງສິງ ຖ້າສະຫາຍ ມີຄວາມຮູ້ສູງແທ້ ພວກເຮົາຂໍເຊີນ ພວກສະ

               ຫາຍທີ່ພາກັນປະກາດວ່າຕົນເປັນ ດຣ ທັງໂຄດນັ້ນ ອອກມາສະແດງຄວາມກ້າຫານ ກັບລາວນອກເບິ່ງໜາສະຫາຍ ເພາະສະຫາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນ

               ນາມຜູ້ປົກຄອງປະເທສ ສະຫາຍເຂົ້າໃຈເວົ້າເຣື້ອງເສຖກິດຢູ່ບໍ= ຫຼືວ່າແມ່ນຂາສັ່ນຢູ່ບໍ ຊິຍ່າງອອກຈາກຫໍຄຳແລະສຳນັກງານນາຍົກ ມຶງຫລະ ເພາະ

               ພວກມຶງນັ້ນມີແຕ່ເຄີຍຈັບປືນຂ້າຄົນ ຄັນພວກມຶງຊິມາເວົ້າທາງດ້ານເສຖກິດ ທາງດ້ານກາຣປົກຄອງ ສະຫາຍບໍ່ສາມາຖຮູ້ໄດ້ແທ້ໆເດີ ເພາະໃນປີ

               1992 ນັ້ນ ໄດ້ມີນາຍົກ ສປປລ ຄົນຜູ້ນັ້ນຄື ບັກໄກສອນ ພົມວິຫານ ມັນມາປາຣິສ ມັນຈົ່ນເປັນລົມ ກັບປະເທສຕາຍເລີຍ ໃນທ້າຍປີ ພວກນີ້ເກັ່ງຊຽນ

               ກົ່ງສະຫາວໄດ້ແຕ່ຢູ່ໃນອານາຈັກມຶງນັ້ນຫລະ ແຕ່ພວກມຶງອອກມາເວົ້າມາໂຣມ ກັບນັກຮຽນປະຖົມທີ່ໜອງຄາຍ ກະບໍ່ມີຫຍັງຊິໄປໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງ

               ແຈ້ງ ກັບພວກເຂົາໄດ້ ແລະພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ຍອມຟັງ ພວກຈົບ ປໍ 3 ປໍ 4 ເດັດຂາດ ເພາະພວກນີ້ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນ ດຣ ເບິດທຸກຄົນໃນພັກ ແຕ່

               ພວກນັກສຶກສາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຂົ້າຄິດວ່າພວກທີ່ເປັນ ດຣ ນັ້ນ ອາດຈະຮູ້ແຕ່ເປັນ ດຣ ປົວສັດ ຫຼືປົວໝາເທົ້ານັ້ນ ແລະປົວເມັຽອອກໄຟໃໝ່ ມັນບໍ່ແມ່ນ

               ດຣ ກົດໝາຍກາຣເມືອງ ກາຣປົກຄອງປະເທສຫຍັງດອກ ສະຫາຍຢ່າພາກັນຫລອກລວງປະຊາຊົນລາວຫລາຍເລີ

 

                        ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ