ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

ສະພາປະຊາຊົນກຽດໜ້າໂຈນປຸ້ນຊາຕສົ່ງຂ່າວຫາລາວນອກ

 

ພວກເຮົາຮູ້ທັນກາຣ ກ່ຽວເຣື້ອງກັບລັດທິຜີປີສາດເກີດມາໄດ້ວິທີໃດ ໃຜຈະເປັນຜູ້ປາບ ເພາະສັງເກດເບິ່ງແລ້ວວ່າ ເປັນຕົວວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍມັນ

ເຂົ້າສິງໃຜກໍ່ໄດ້= ພວກເຮົາຂໍຕອບງ່າຍໆ ວ່າດັ່ງນີ້= ລັດທິຜີປີສາດນີ້ ມັນເກີດມາໄດ້ວິທີໃດ= ຕອບວ່າ= ມັນເກີດມາໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ຄື

ໂລບມາກໂລພາ ໜ້າໃຫ້ວຫລັງຫລອກ ໂດຍມັນພາກັນຍອມເດີນຕາມເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມເປັນໂຈນ ມັນພາກັນອາສັຍສັນດານອັນແສນຊົ່ວຊ້າ

ໄຮ້ຢ່າງອາຍໜ້າ=ຊິແມ່ນຫຼືບໍ່ແມ່ນກໍ່ເປັນໜ້າສັງກະສີຢ່າງດີຢູ່ແລ້ວ- ບົນພືນຖານໃນກາຣສືບທອດແບບບໍ່ມີວັນຊິ້ນສຸດ ລັດທິຜີຫ່ານີ້ ທີ່ປະຊາຊົນ

ຊາວເອີຣົບຖິ້ມລົງກອງພອນ ແຫ່ງຄວາມໂຫດຮ້າຍທາຣຸນ ຜເດັດກາຣເຖື່ອນສຸດຂີດແລ້ວ ໃນປີ 1991 ໃຜຈະເປັນຜູ້ປາບ= ແນ່ນອນໃນສັງຄົມໃດກໍ່

ຕາມ ມີເກີດກໍ່ຕ້ອງມີຕາຍ ຈະຈັ້ງຢູ່ຕລອດກາຣບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ= ຄົນລາວທັງໂລກເຫັນແລ້ວບໍ ທີ່ທ່ານ ສ ສ ຄົນໂກປະຕິໂທງາມຮູບຫລໍ່ ຄຳເຜີຍປານ

ມະໄລທອງຈາກວຽງວັນທນ໌ ທີ່ທ່ານຈີ້ໜ້າບັກລູກຊາຍໝາພານຄາຕກອນໂລກ ໃນມືວັນທີ 16-06-11- ທີ່ສະພາເຕັ້ຽລາວແກວແດງວ່າ ລັດທິຜີປີ

ສາດນີ້ ແມ່ນຄົນເຢລະມັນສອງຄົນຂຽນຂຶ້ນ ໃນສັຕວັດທີ 19 ໃນປະເທສນີ້ ພັຄຄອມມຸນິສນຕ໌ບໍ່ມີຈັກເທື່ອຈະຖືກສຽງສ່ວນຫລາຍໃນສະພາທີ່ຖືກ

ເລືອກເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ນອກຈາກຫົວໂປ່ໃຫ່ຽໂຊວຽດຈະຫອບລັດທິຜີປີສາດ ມາໃຫ້ຊາວເຢລະມັນຕາວັນອອກ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຫລັງຈາກ

ພັນທະມິດໄດ້ໄຊຊນະຕໍ່ກອງກຳລັງຮີດເລິ ໃນປີ 1949 ສີ່ປີ ຫລັງຈາກສົງຄ໌ຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ສອງຈົບລົງ ແລະເມື່ອກຳແພງແບກແລງພັງທະລາຍຊິ້ນ

ຊາກລົງ ໃນປີ 1989 40 ປີຕໍ່ມາ ລັດທິຜີປີສາດຫ່ານີ້ກະແຈບເລີຍ= ແຕ່ບັກຫົວລ້ານຄາງຍານ ເລລິນນຳໄປສືບທອດ ໃນສັງຄົມຣັຖເຊັຽແຕ່ປີ 1917

ຈົນຮອດປີ 1991 ອັນເປັນເວລາຍາວນານ ເຖິງ 74 ປີດີໆ ດັ່ງທີ່ຊາບແລະເຂົ້າໃຈກັນແບບງ່າຍໆ ທົ່ວໆ ໄປ ລັດທິຜີມານຕົວຮ້າຍກາດເຫລົ່ານີ້ ເມື່ອ

ເກີດແລ້ວ= ສັຕວັດທີ 19 =ກະຕ້ອງມີຕາຍ=ທ້າຍທົສວັດທີ 90 ຂອງສັຕວັດທີ່ແລ້ວ= ໃຜຈະມາທວງດຶງໃຫ້ມີລົມຫາຍໃຈ ຂັດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ

ຂອງສັງຄົມບໍ່ໄດເດັດຂາດ ນອກຈາກຜູ້ນຳຄວຍລາວແດງ ທີ່ຍັງດື້ດ້ານທວງດຶງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຂອງສັງຄົມລາວເຮົາ ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຖ້າ

ບໍ່ເບິ່ງ Jasmin revolution ໃນໂລກອາຣັບປີນີ້= ໄຊຊນະເປັນຂອງປະຊາຊົນເຕັມປ່ຽບບໍ່ມີປະຕູສູ້ເລີຍ= ໃນ ສປປລ ກະມີ Dokchampa revolution ເກີດ

ຂຶ້ນແລ້ວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາ ໃຫ້ເຫັນປະຈັກຕາແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານ ທອງສຸກ ສາຍສັງຄີ ແລະພັກພວກຖືກຈັບກຸມໃນປີ 1990 ໃນປີຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ເສັຽ

ຊີວິດ ທີ່ຄ້າຍສັພທຸກສົບຫ່າວຢ່າງໄຮ້ມະນຸສທັມທີ່ສຸດ= ຖ້າພວກເຮົາຈະເອີ້ນຢ່າງເປີດເຜີຍນັ້ນ ກະຄືຄຸກທໍຣະມານປະຊາຊົນລາວ ທີ່ລາວແກວແດງ

ຕັ້ງຂຶ້ນມາ= ຄົນລາວເຮົາເຫັນຄັກແລ້ວບໍ ອັນທີ່ລາວແກວແດງມັນພາກັນທຳມານີ້= ເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງ ສາສດາຈານຄຳຈົງ ທີ່ຄາລີຝໍເນັຽ ອະເມຣີກາແລະ

ທ່ານ ດຣ ອຸດົມ ຂັດຕິຍະ ຣອງປະທານປະເທສ= ໄດ້ຖືກບັກແກວໜ້າແຫ້ລຫີຄວຍ ທີ່ມີນາມສະກຸນໃໝ່ ຄື 860 ລ້ານດອນປຸ້ນປະເທສ ຖືກມັນກຳ

ຈັດຂ້າຖິ້ມແບບແຈ້ງຂາວແລະໂຫດຫ້ຽມທີ່ສຸດ ມັນພາກັນເຮັດຕາມສັນດານໂຈນປຸ້ນຊາຕ ທີ່ມັນບໍ່ພາກັນຍອມລົດລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍປ່າເທື່ອນ ກັບ

ກາຣໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໜ້າກຽດທີ່ສຸດ= ຄົນສຸດທ້າຍຈົບຊີວິດລົງໃນວັນທີ 3 ເດືອນ 12 ປີ 1999-8 -ປີ ຫລັງຈາກລູກຮັກຫລານແພງຂອງບັກຄາຕ

ກອນໂລກຊິ້ນໃຈຕາຍທີ່ສົບຫ່າວ ອັນນີ້ກະຊິວ່າ ມັນມີທີ່ມາທີ່ໄປວ່າ ສອງນັກກາຣເມືອງຊາຕນິຍົມ ຄົນນຶ່ງຫອບສັງຂານໄປໝົ້ນໃນສັງຄົມ ເຕັມແຕ່

ເສຣີພາພ ປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະຄົນນຶ່ງກຳລັງກ້າວໄຕ່ຂຶ້ນສູ່ຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ຂອງປະເທສໃນຣະບອບຜເດັດກາຣ ອານາຄົດກາຣເມືອງຍັງກ້າວໄກທີ່

ສຸດ ເຂົາກຳລັງປຶກສາຫາລືຕ້ອງປະຕິຣູບຫຍັງຂຶ້ນ ໃນສັງຄົມບ້ານເມືອງນີ້? ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາຄຳຕອບໃຫ້ພວກທ່ານເລີຍ ເພາະກ່ອນຮອງປະ

ທານປະເທສ ຈະຖືກສັງຫານລົງຫຼືວ່າຖືກຂ້າຖິ້ມ ໃນທ້າຍປີ ໃນວັນທີ 26 ເດືອນ 10 ປີນັ້ນເອງ ຕໍ່ມາໃນປີ 1999 ໄດ້ມີນັກສຶກສາ ທັງວຽງຈັນທນ໌ກະພາ

ກັນລຸກຂຶ້ນປະທ້ວງ ພວກໂຈນປຸ້ນຊາຕຊິແຕກແດກເມືອງຢ່າງດຸເດືອດເປັນທັມທີ່ສຸດ ຊຶ່ງມັນຕ່າງກັນກັບບັກຄຳຮ້ອຍໜ້າແຫ້ລແມ່ຫີຄວຍ= ມັນ

ໄດ້ບອກວ່າ ຖ້ານາແລ້ວໃຫ້ພາກັນຂ້າຄວຍເຖິກເລີ= ຖ້າເສິກແລ້ວໃຫ້ພາກັນນຳຂ້າຄົນຫາຣ=ຄວາມເວົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ພົ້ນອອກມາຍອ້ນພວກຂນະແນວ

ຜູ້ຫວັງດີຕໍ່ຊາຕ ອອກມາປະກາດເປັນຄວາມຈິງ= ສົມຄວນມັນຕາຍໄປແລ້ວໃຫ້ມັນຕາຍອີກນໍ ບັກສເມີ ມູທູໄລ=ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວເຍັຽລະມັນ

ຫລັກສາມ ມັນຫອບກະດູກຂັບເຂື່ອນໄດ້ມາທີ່ເມືອງຝຣັ່ງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາວ່າກະຢ້ານມັນໄດ້ຊິແຕກລູກອາກາ ປັ້ນກັບເຂົ້າໜຽວ ຄືກັນກັບຫົວ

ໜ້າໃຫ່ຽ ຈາກສະຖາບັນກົດໝາຍແລະກາຣປົກຄອງນັ້ນຫລະ= ແລະບັກແກວຫ້ຽມພົມມະຈັນ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ພັຄລາກໄປທີ່ອົສຕຣາ

ລີ ໄດ້ປຣິນຍາໂທໃນປີ 1991 ແລ້ວພັຄໂຈນໝາພານລາວແດງສົ່ງໄປເປັນຂີ້ທູດຢູ່ ອະເມຣີກາ ແລະໄທຍ ແລ້ວມັນກັບມາເປັນ ຣມຕ ຊ່ວຍກະຊວງ

ຕ່າງປະເທສຮອງປະທານລາວສ້າງຊາຕ ໃນທີ່ສຸດໂຈນກະຫອບກະຊວງໄປສນິແລະໂທຣະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈ= ຄືກັນກັບພວກເຮົາຮູ້ກັນຢູ່

ນັ້ນແລ້ວວ່າ ເລືອດແກວເຂົາເອງ= ພວກເຂົາບໍ່ຍອມປະຫັກປະຫານດັບສູນກັນໄປໄດ້ຫລອກນໍ= ເພາະມັນບໍ່ຄືຄົນລາວເຮົາ= ພວກເຊື້ອເລືອດຊາຕ

ແກວນີ້ ມັນພາກັນໄຮ້ສະຕິ ມັນຊັກຊວນປຸກຣະດົມຊາວໜຸ່ມລາວທົ່ວປະເທສ ຂຶ້ນປະນາມຝ່າຍຂວາຕົນເອງ ໃນປີ 1975 ກ່ອນຣາຊອານາຈັກລາວ

ເຮົາຈະປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ສປປແກວແນວລາວສູນໂຈນປຸ້ນຊາຕລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ອັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນນັ້ນຫລະ ແລະເມື່ອສອງປີກ່ອນ ປີ 2009 10

ປີ ສລອງໄຊນັກສຶກສາ ທົ່ວປະເທສມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຊຶ້ງມີກາຣຈັບກຸມຊາວລາວທີ່ຮຽກຮ້ອງເອົາປະຊາທິປະໄຕຍ ເປັນສາມສີ່ຮ້ອຍຄົນ? ບໍ່ຈຳເປັນຈະ

ຊອກຫາຄຳຕອບເລີ ເພາະບ່ອນໃດ ມີກາຣກົດຂີ່ຂົ່ມເຫ່ງຕັດຮອນສິດທິມວນມະນຸດ ບ່ອນນັ້ນຕ້ອງມີກາຣຕໍ່ສູ້ ດັ່ງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າໃນກາຣເລີ້ມຕົ້ນ

ຂອງບົຕຄວາມນີ້ນັ້ນຫລະ= ຄົນ ຫຼືສັດຕ່າງ ໆ ມີເກີດຕ້ອງມີຕາຍ ບໍ່ມີຫຍັງຈະຢືນຄໍ້າຟ້າໄດ້ເດັດຂາດ ແມ່ນແຕ່ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ກະຍັງຕົກຢູ່ໃນສະ

ພາພແບບນີ້ ຈົ່ນໄດ້ພຽງແຕ່ວ່າ ໃຫ້ຫລຽວໄປເບິ່ງສັງຄົມບ້ານເຮົາ ກ່ອນທ່ານ ດຣ ຈາກວຽງຈັນທນ໌ ສສ ຄົນໂກ້ປະຕິໂທລາວໃຫ້ເບິ່ງ ມັນເປັນຢ່າງໃດ

ແທ່ໆ ຈຶ່ງມາແຫຍ້ຢູ່ສະພາ ຄົນນີ້ຈະລຸກຂຶ້ນຕອບໂຕຕໍ່ໜ້າລູກຊາຍຫ່າໝາພານ ອະດີດຜູ້ນຳທີ່ຫີໃຫ່ຽທີ່ສຸດຂອງລາວເຮົາ= ມັນຈົ່ນໜ້າເຫລືອງຄືຄົນ

ຕາຍແລ້ວ ເພາະມັນເປັນລູກຊອດແກວ ແຕ່ມັນຍັງຫັນໃຈໄດ້ຢູ່ມັນບໍ່ຕາຍຄືພໍ່ມັນແມ່ນບໍ? ວ່າສັນຍາລັກຂອງໂຈນລາວແດງ= ພວກນີ້ມັນພາກັນ

ຍໍທຸງຂໍກັບກ່ຽວໄດ້ຢຸດສະງັກປິວບົນທ້ອງກອງປະຊຸມ ສະພາຄັ້ງທີ 7 ແລ້ວ= ລາວທັງໂລກປາຖນາໃຫ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເໝືອນໂຊວຽດໃນປີ 1985 ເລີ

ລ່າງຮ້າຍໄດ້ຊີ້ບອກວ່າ ຈຸດຈົບຂອງຜີປີສາດລາວໄກ້ເຂົ້າມາທຸກທີແລ້ວ ໄຊຊນະກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍມາສູ່ປະຊາຊົນລາວທັງໂລກ ແລ້ວເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຕົບມື

ໃຫ້ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນໂລກອາຣັບເລີ ພີ່ນ້ອງມີແວງຊັມປາຍ ກະເລີຍເອົາເຂົ້າຕູ້ເຢັນແຊ່ຕຽມສລອງໄຊໄດ້ແລ້ວ ຈະມາເວົ້າໃໝ່ອີກ ແນ່ນອນພວກເຮົາ

ຕ້ອງມາຮັກແພງໃນຄວາມກ້າວໜ້າ ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ອະດີດຣາຊອານາຈັກລາວຕ້ອງປອດ ຜເດັດກາຣໂຈນຊົ່ວຊ້າສາມານບໍ່ມີຕໍ່ໄປ ມີເຕັມໄປແຕ່

ເສຣີ ປະຊາທິປະໄຕຍຫລາກຫລາຍແນວຄິດກາຣເມືອງ

 

ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ