ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                           ຂນະໝາພານນຳກັດພັດຖິ່ນໃນດິນໄທຢ່າງສະບາຍ

 

              ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດເຫຕຸກາຣບຸກດ່ານວັງເຕົາ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກດ໌ ລົ້ມເຫັລວນັ້ນ ຍ້ອນຝ່າຍຂນະແນວລາວ ນຳເອົາແກວເຂົ້າ

              ຣວມ ທ່ານນ່ອນເນື້ອເສັຽໃຈຕາມພາຍຫລັງ ເມື່ອວັນທີ 3 ກ ຄ ປີ 2543 ປາກົດວ່າ ແກນນຳຂບວນກາຣຕໍ່ຕ້ານລາວ(ຂຕລ)ທີ່ຍັງຫລົບໜີຢູ່

              ໃນພາກຕາວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄທຍນັ້ນ ໄດ້ມີໝາພານຈຳນວນທີ່ເປັນຂີ້ຂ້ອຍແກວນັ້ນ ມັນໄດ້ພາກັນມາຫາລອບສັງຫາຣໄປແລ້ວກ່ວາ

              20 ສົບ ຄະດີລອບສັງຫາຣແກນນຳຂອງຂບວນກາຣຕໍ່ຕ້ານລາວ(ຂຕລ)ໃນພາກອີສານຂອງໄທຍ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຣະຍະໆ ແລະຕໍ່ເນື່ອງ ຫລັງ

              ເກີດເຫຕຸກາຣ ພ.ທ ສີສຸກ ໄຊຍະແສງ ຫຼືນາຍນະຣົງ ສຸວັນນະບຸບຜາ ແລະເລຂາຄົນສຳຄັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ສາມາຖອອກຊື່ໄດ້ ເພາະທ່ານຍັງມີຊີວິດ

              ຢູ່=ໄດ້ວາງແຜນສົ່ງກຳລັງພົນຖືອາວຸດ ປະມານ 60 ກ່ວາຄົນ ຍ້ອນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຝ່າຍຂນະລາວແດງຈຳນວນນຶ່ງ ໃຫ້ກາຣຊ່ວຍເຫລືອ ພວກ

              ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພາກັນບຸກເຂົ້າດ່ານວັງເຕົາ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກດ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບດ່ານຊ່ອງເມກ ອ.ສີຣິນທອນ ຈ.ອຸບົລຣາຊທານີ ໃນ

              ຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນທີ 3 ກ ຄ ປີ 2543 ແຕ່ແຜນກາຣລົ້ມເຫລວ ໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ຮ່ວມຂບວນກາຣ ໄດ້ຖືກໝາພານຂອງແກວແນວລາວ ນຳ

              ກັດສັງຫາຣທັນທີ 6 ຄົນ ສ່ວນອີກ 29 ຄົນ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າປະຕູດ່ານໄທຍ ແລະຖືກທາງໄທຍຈັບດຳເນີນຄະດີ ຫາວ່າຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ ນັບແຕ່ປີ 2543

              ເປັນຕົ້ນມາ ແກ່ນນຳ(ຂຕລ)ກ່ວາ 20 ຄົນ ໄດ້ຖືກພວກໝາພານນຳສັງຫາຣ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລວງຫລາຍ ເພາະພວກນີ້ຫາກິນນຳລູກ

              ປືນອາກາ=ແຕ່ຄະດີກາຣລອບຂ້າ ຣ.ອ. ສຸກັນ ເດຊະຄຳພູ ອະດີດທະຫາຣລາວແກ່ນນຳ(ຂຕລ)ອາຍຸ 46 ປີ ແລະນາງຈັນທອນ ເດຊະຄຳພູ ອາຍຸ

              38 ປີ ພັລຍາ ໃນບ້ານເລຂທີ 275 ໝູ່ 5 ບ້ານຄັນເປືອຍ ຕ ຄຳເຂື່ອນແກ້ວ ອ ສີຣິນທອນ ຈ ອຸບົລຣາຊ

              ທານີ ເມື່ອວັນທີ 23 ພຶສພາຄົມ ຣາຍລ້າສຸດ ເຮັດໃຫ້ຄະດີສັງຫາຣແກ່ນນຳ(ຂຕລ) ທີ່ຜ່ານມາ ຖືກຂຍາຍຜົນຫລາຍຂຶ້ນ ເມື່ອຜູ້ຕ້ອງຫາທັງ 2

              ຄົນ ໃຫ້ກາຣຮັບສາຣະພາບ ພວກມັນເວົ້າວ່າ ໄດ້ຮັບແຈ້ງກາຣຂ້າຄົນລາວພັດຖິ່ນ ມາຈາກສາຍງານຂອງພັຄຣັຖວ່າ ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ລາຍລະ

             1 ແສນບາທ ຕໍ່ຫົວ ຈົນໄດ້ສາຍາວ່າ ນັກຂ້າສອງຝັ່ງໂຂງ ເປັນລູກໝາພານໂຕໃຫ່ຽຄື ເປັນໃສ້ຄຳໄຕນັ້ນເອງ=ເມື່ອເວລາ 11.00. ນ ໃນວັນທີ 25

              ພຶສພາຄົມ ມີພົລ ຕ.ຕ.ອັສວິນ ຂັວນເມືອງ ຣອງ ຜບຊ.ກ.ຖແລງຂ່າວວ່າ ໄດ້ຈັບກຸມນາຍອາທິຕ ຫຼືລົມ ກິ່ນຈັນ ອາຍຸ 25 ປີເປັນຄົນ ຕ ພານ

              ພ້າວ ອ.ສີຊຽງໃໝ່ ຈ.ໜອງຄາຍ ແລະນາຍສຸວັຖ ສຸທທັງ ຜູ້ຕ້ອງຄະດີນຳຂ້າ ຣ.ອ.ສຸກັນແລະພັລຍາ ເມື່ອວັນທີ 23 ພຶສພາຄົມ ຣອງ ຜບຊ.ກ.

              ຖແລງວ່າ ມື້ວັນທີ 11 ພຶສພາຄົມປີ 2549 ເວລາປະມານ 23.30.ນ.ນາຍອາທິຕຮ່ວມກັບນາຍສຸວັຖ ແລະນາຍສົມບັຕ ຫຼືແດ໊ ເພິ່ມປັນຍາ ອາ

              ຍຸ 25 ປີ ຜູ້ທີ່ຂ້ານາຍສຸກັນ ເດຊະຄຳພູ ອະດີດທະຫາຣລາວ ອາຍຸ 46 ປີ ແລະນາງຈັນທອນ ເດຊະຄຳພູ ອາຍຸ 38 ປີ ທີ່ບ້ານເລຂທີ 275 ໝູ່ 5

              ບ້ານຄັນເປືອຍ ຕ ຄຳເຂື່ອນແກ້ວ ອ.ສີຣິນທອນ ຈ.ອຸບົລຣາຊທານີ ແຕ່ວັນຕໍ່ມາ ຕຳຣວດສາມາຖຕິດຕາມຈັບກຸມນາຍສຸວັຖໄດ້ ແລະໃຫ້

              ກາຣຊັດທອດວ່າ ໄດ້ຮ່ວມກັນກັບນາຍອາທິຕ ແລະນາຍສົມບັຕ ໄດ້ພາກັນຫານຳຂ້າອະດີດທະຫາຣລາວຫຼືຄົນລາວພັດຖິ່ນ= ຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ສາ

              ຣະພາບວ່າ ໄດ້ຮ່ວມກັນນຳຫາຂ້າຄົນລາວບໍ່ເລືອກໜ້າ ຍ້ອນຄຳສັ່ງໝາພານຂອງພວກຂນະລາວແກວແດງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫ່ຽແມ່ນເປັນຂບວນ

              ກາຣຕໍ່ຕ້ານລາວ ຫຼື(ຂຕລ)ໄດ້ຂ້າມາແລ້ວຣວມ 17 ຄົນ ໃນຫລາຍພື້ນທີ່ໄດ້ແກ່ ຈ.ອຸບົລຣາຊທານີ ໜອງຄາຍ ອຸດອຣທານີແລະເລີຍ ນອກ

              ຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ພາກັນກໍ່ເຫຕຸທີ່ ຈ.ມຸກດາຫາຣ ແລະນະຄອນພນົມ ຣວມທັງນຳຂ້ານາຍອະນຸວົງ ແລະນາງອຸໄຣວັຣ ທີ່ສາລາແກ້ວຄູ່ ຂ້ານາຍຄຳ

              ຫຍາດ ຫຼື ຣ.ອ.ຄຳຝູ ທ້ອງທີ່ ອ.ພູຫລວງ ຈ.ເລີຍ ຂ້ານາຍບຸນມີ ນາຣະນາດ ທ້ອງທີ່ ອ.ເມືອງ ຈ.ອຸດອຣທານີ ຜູ້ຕ້ອງຫາທັງສອງຄົນນີ້ ຈຶ່ງໄດ້

              ສາຍາວ່ານັກ ຂ້າສອງຝັ່ງໂຂງ ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງຂອງລາວແດງ ແຕ່ມາແບ່ງກັບໄທ ເພາະໃຊ້ເງິນບາທ ສົບລະ 1 ແສນບາທ=ຈາກກາຣສືບສວນ

              ທາງລັບໄດ້ພົບວ່າ= ນາຍອາທິດເປັນຄົນໄທຍ 100% ເຂົາຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ 6 ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນ ຈ.ໜອງຄາຍ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 14 ປີຖືກຈັບ

              ກຸມ ຂໍ້ຫາຂ້າຄົນຕາຍພ້ອມເພື້ອນຄູ່ ຄືນາຍສົມບັຕ ຫຼືແດ໊ ເພິ່ມປັນຍາ= ຖືກສົ່ງເຂົ້າສະຖານພິນິດ ແລະຄຸ້ມປົກຄອງເດັກແລະເຍົາວະຊົນ ຈັງ

              ຫວັດໜອງຄາຍ 4 ປີ ແລະເມື່ອອາຍຸຍ່າງເຂົ້າ 19 ປີກໍ່ສມັກເຂົ້າເປັນໂຈນມືປືນຮັບໃຊ້ ໝາພານຂອງຂນະຝ່າຍລາວແກວແດງ= ຢ້ອນເຫຕຸ

              ກາຣໄປເມື່ອປີ 2543 ພ.ທ ສີສຸກ ໄຊຍະແສງ ແລະອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ນາຍນະຣົງ ສຸວັນນະບຸບຜາ ທີ່ວາງແຜນສົ່ງກຳລັງພົນຖືອາວຸດປະມານ 60

              ກ່ວາຄົນ ບຸກເຂົ້າໄປຕໍ່ຕ້ານກັບຣັຖບາລແກວແນວລາວ ດ້ວຍກາຣເຂົ້າບຸກຢຶດດ່ານວັງເຕົາ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກດ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕິດ

              ກັບດ່ານຊ່ອງເມັກ ອ.ສີຣິນທອຣ ຈ.ອຸບົລຣາຊທານີ ໃນເຊົ້າມືວັນທີ 3 ກຣກດາຄົມ ແຕ່ແຜນກາຣຫົ່ວໄຫລໄປເຖິງຫູແກວກັບຂນະແນວລາວ

              ເພາະຍ້ອນສາຍສືບຂອງຂນະໝາພານຄຳໄຕ ພວກມັນເລາະຫາດົມກິ່ນຢູ່ທຸກໆວັນ ໃນເຂດຊ່ອງເມັກ= ຄະດີໝາບ້າຫາກັດນຳກິນຂີ້  ຂຕລ

              ນັ້ນ ກໍ່ເກີດຂຶ້ນທຸກໆປີ ບໍ່ເຄີຍມີເວັ້ນວັນ ປະຊາຊົນຄົນແຣກຄື ນາຍພູວຽງ ມີໝາບ້ານັ່ງເຮືອຫາງຍາວມາຈອດໃວ້ ແລ້ວມັນກໍ່ພາກັນດົມກິ່ນ

              ຂຶ້ນໄປຫາເຮືອນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລ້ວມັນກະພາກັນໃຊ້ປືນອາກາ ບຸກເຂົ້າໄປຂ້ານາຍພູວຽງ ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຣາວເອງ=ອັນນີ້ພວກເຮົາຂໍຖາມວ່າ

              ໝາໂຕໃດ ມັນມີຄຳສັ່ງໃຫ້ມານຳຂ້າຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທສ ຫຼືຄົນໃນປະເທສໄທຍນີ້ບໍສັ່ງເອງ=ກະຣຸຕອບພວກເຮົາແນ່ ເພາະໃນອະດີດ ລາວ

              ວຽງຈັນ ກະເຄີຍໄດ້ເປັນເພື້ອນມິດກັນຫລາຍສັຕວັດມາແລ້ວ= ສ່ວນຜູ້ຕ້ອງຫາຄະດີເຂົ້າຢຶດດ່ານວັງເຕົາທີ່ເປັນຄົນລາວ 16 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ຖືກ

              ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທຍ ຈັບສົ່ງໄປໃຫ້ຝ່າຍເພື້ອນມິດສະຫາຍຮັກ ພວກຍັກຫາກິນຄົນລາວ ແລ້ວພາກັນຈັບສົ່ງໃຫ້ຂນະປະເທສລາວ=ເມື່ອວັນທີ 19.

              ຕຸລາຄົມປີ 2547 ນັ້ນ ພວກໝາພານຄອມມຸນິສຕ໌ ມັນກໍ່ພາກັນປະກາດວ່າ ສານປະຊາຊົນແຫ່ງແຂວງຈຳສັກດ໌=ແຕ່ຝ່າຍພວກເຮົານັ້ນຈະ

              ເວົ້າວ່າ ສານແກວນັ້ນເອງ=ໄດ້ຕັດສິນຈຳຄຸກທ້າວສວງ ແສງສຸຣິ ເຂົາຫາວ່ານັກໂທສກາຣເມືອງ ທີ່ຣວມກັນເຂົ້າຕີດ່ານວັງເຕົາແລະພວກຣວມ

              8 ຄົນ ຄົນລະ 12 ປີ ຈຳຄຸກທ້າວຄຳ ໄຊຍະວົງຄ໌ ກັບພວກຮ່ວມ 6 ຄົນ ຄົນລະ 7 ປີ ແລະຈຳຄຸກທ້າວແສງ ຈຳປາ ກັບທ້າວສົມ ໄຊຍະວົງຄ໌ ຄົນ

              ລະ 2 ປີ 6 ເດືອນ ຕໍ່ມາໄດ້ມີແກນນຳ ຂຕລ ທີ່ຍັງເຄື້ອນໃຫວເຫລືອຢູ່ພຽງ ຣ.ອ. ຄຳເຜີຍ ສາຍກົງຈັກເທົ້ານັ້ນ=ແຕ່ພວກເຮົາຢາກຂໍຖາມວ່າ

              ທ່ານຮູ້ຈັກຢູ່ວ່າ ຍັງມີຊື່ຄຳເຜີຍຢູ່ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານເມືອງຂອງໄທຍ ຈຶ່ງບໍ່ຈັບກຸມນາຍຄຳເຜີຍ ເພາະຍ້ອນອັນໃດ= ກະຣຸນາ

              ຕອບແນ່=ແຕ່ຄຳຣັບສາລະພາບ ນັກຂ້າສອງຝັ່ງໂຂງທັງ 2 ໂຕນີ້ ກໍ່ຖືກປະຕິເສຈາກຂນະໂຈນ 500 ຂອງຂນະລາວແດງ ຍົງຈັນທະລັງສີ້ ໂຄ

              ສົກ ກະຊວງຕ່າງປະເທສແກວລາວວ່າ ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ເພາະລາວມີກອງກຳລັງໃວ້ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທສ ເພາະຢ້ານໄທຍມາຍາດກິນນຳ

              ພວກເຮົ້າບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໄປແຊກແຊງປະເທສອື່ນ= ແຕ່ບັກຍົງ ຈັນທະລັງສີ ມັນມີປັນຍາແກ້ໄດ້ແທ້ຂອງມັນ ເປັນອັນວ່າ ພາຍໃນກາຣເມືອງ

              ຂອງຂນະແກວແນວລາວນີ້ ເຂົາໃຊ້ກົນອຸບາຍທຸກຢ່າງທຸກແບບ ໃຊ້ເງິນໃຊ້ລູກປືນໃຊ້ອຳນາຈ ໃຊ້ຄວາມຫລອກລວງ ແຕ່ໄທຍບໍ່ເຂົ້າໃຈກາຣ

              ເມືອງຂອງຂນະລາວແກວແດງຫຍັງດອກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັບສົ່ງຄົນລາວທັງ 16 ຄົນ ໃຫ້ແກ່ຂນະແກວແນວລາວ ເຂົາພາກັນເອົາໄປລ້ຽງຜີ ບ້ານ

              ຫ້ວຍບັງເຢາະຢ່າງສະບາຍ ດ້ວຍອຳນາຈເງິນຫຼືອຳນາຈເສຖກິດ= ຄຳຖາມ ກັບຄືນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທຍວ່າ ຖ້າແມ່ນເປັນຄົນໄທຍຖືກແບບ

              ລາວ 16 ຄົນນີ້ ທ່ານຈະຄິດຄືແນວໃດ ທ່ານຈະເສັຽໃຈ ຫຼືດີໃຈກັນແທ້ ກະຣຸນາຕອບແນ່ ຂໍກອບໃຈຫລາຍໆ ເລີ

 

                          ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ