ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                          ຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ກະວີບໍ່ແມ່ນໝາແລະບໍ່ເປັນຂີ້ຂ້າແກວ

 

             ຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ຂໍເຕືອນສະຕິສັງຄົມລາວ ຢ່າຕົກເປັນທາດ ຊູຊົກຂອງແກວແນວລາວ ຜ່ານບົຕຄວາມເວົ້າທີ່ເຜັດໆຮ້ອນໆ ບໍ່ທໍ່ຄວາມເວົ້າທີ່ຣົຈນາຂຶ້ນ

           ດ້ວຍນິທານອັນມຸ່ງໝັ້ນ ແລະເປັນອິສຣະ ບໍ່ຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາຈໃຜໆ ເພາະຄວາມເວົ້າບໍ່ແມ່ນໝາ ເມື່ອໃຜວົນຫຼືໃຫ້ອາຫາຣແລ້ວກໍ່ເຊື່ອງ ແຕ່ຄວາມເວົ້າຕ້ອງກ້າ

           ທີ່ຈະຊີ້ຜິດຊີ້ຖືກ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮູ້ເຫັນກັບຕາຕົນເອງ ແມ່ນຈະບໍ່ຫວານຊື້ນໃຈ ຢ່າງຜົນງານສ້າງຊື່ ສະນັ້ນກໍ່ບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດວ່າບົຕຄວາມພາກກາຣເມືອງ ຂອງ

           ຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ທີ່ນຳສເນີຜ່ານໜ້າເວັບໄຊລາວເສຣີຊົນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມານັ້ນ ຊ້າງສຽດສີແລະປະນາມນັກກາຣເມືອງຂາຍຊາຕໄດ້ ຢ່າງເຜັດໆຮ້ອນໆດຸ

           ດັນ ບໍ່ຕ່າງຈາກກັບບົຕຄວາມນັກກາຣເມືອງຕ່າງ ໆ ທັ່ງຍັງປຽບເປີຍວ່າ ກາຣເຊີດຊູບູຊາແກວນັ້ນ ກໍ່ປຽບໄດ້ກັບກາຣບູຊາເທວະທັດຫຼືຊູຊົກ ຊຶ່ງຝອກກິເລດຕັນ

           ຫາໃຫ້ຂຶ້ນໃນຈິດໃຈຈົ່ນມືດບອດ ກະທັ້ງຫລົງລືມຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະພຸທະເຈົ້າ ກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ຖືກມອມເມົາບໍ່ຮູ້ຜິດຊອບຊົ່ວດີ=ນອກຈາກນັ້ນລາວອິສຣະ

           ພວກເຮົາຍັງບໍ່ລືມ ຢໍ້າວ່າ ບົຕຄວາມທີ່ມີຄຸນຄ່າຍ່ອມຕ້ອງເປັນອິສຣະ ບໍ່ຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາຈໃຜ ເພາະຄວາມເວົ້າບໍ່ແມ່ນໝາ ທີ່ເມື່ອໃຜ່ວົນຫຼືໃຫ້ອາຫາຣແລ້ວກໍ່ຈະ

           ຍອມເຊື່ອ ແຕ່ຄວາມເວົ້າຕ້ອງຫາຣ ທີ່ຈະຊີ້ຜິດຊີ້ຖືກໃຫ້ສັງຄົມໄປປະຈັກ= ຂນະແນວລາວ ປີ້ນແຜ່ນດິນໃຫ້ຕ່າງຊາຕ ທີ່ເຂົາຄິດຮ່ວມກັນປອງດອງກັນກໍ່ຄືກາຣ

           ຍົກແຜ່ນດິນໃຫ້ຕ່າງຊາຕ ຊາຕລາວເຮົາມັນແມ່ນກະທຽມດອງແທ້ໆ ແລ້ວພວກເຮົາຄິດວ່າມັນແມ່ນເປົ້າດອກລວງ ຂອງຂນະແນວລາວກັບແກວ ນາຍພົລ

           ຄຳອ້ວນບຸບຜາ ທີ່ພາກັນປະຕິວັດເອົາແກວເຂົ້າມາແລ້ວ ເຂົາກໍ່ເລີຍໃຊ້ວິທີຮູບໃໝ່ ໄດ້ພາກັນຂາຍຊັພຍາກອນທັມຊາຕຂອງແຜ່ນດິນ ແລະໄດ້ນຳຈັບເອົາພຣະ

           ບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດພ້ອມທັງພຣະອັກຄະມະເຫສີ ແລະອົງຄ໌ມຸງກຸດຣາຊກຸມມາຣຂອງລາວໄປຂ້າຖິ້ມ ຢູ່ເຂດເມືອງວຽງໄຊ ເພື່ອເຫັນແກ່ລາບເຫັນ

           ແກ່ຕຳແໜ່ງ ຄິດວ່າຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຫລວງພຣະບາງ ພໍຕໍ່ມາແກວມັນຈະບົຕຂຍີ້ຄຳອ້ວນ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຫລວງພຣະບາງຫຍັງເລີຍ=ສ່ວນຂນະແນວລາວຮັກຊາຕ

           ຕົກລົງໃຫ້ຄຳອ້ວນບໍ່ມີອຳນາຈໃນເມືອງຫລວງພຣະບາງອີກ ແຕ່ຄຳອ້ວນຄຸຍຕົວເອງວ່າ ຈະໄດ້ປົກຄອງເມືອງຫລວງພຣະບາງ ແລະຍັງໄດ້ຄຸຍໂມ້ຕໍ່ບັນພຣະບູຣຸດ

           ຂອງຕົນເອງ ອັນນີ້ແມ່ນພວກເຮົາເວົ້າສະເພາະຕົວບຸກຄົນ ຕົວເອງປະຕິວັດຕົວເອງ ເພາະຢາກຈະເປັນເຈົ້າໃຫ່ຽນາຍໂຕຢູ່ເມືອງຫລວງພຣະບາງ ຢ່າງນິທານເຈົ້າ

           ນ້ອຍເມືອງພວນ ແລະຍັງໄດ້ປະກາດຕົນວ່າ ນາຍພົລມີວິນັຍ ຈັບເພື້ອນນາຍພົລລາວທົ່ວປະເທສ ໄປສັມນາຫຼືວ່າຈັບໄປເຂົ້າຄຸກທໍຣະມານ ໃນເມືອງວຽງໄຊຖໍ້າພໍ່

           ສຸພາ=ພວກຂນະແນວລາວໄດ້ພາກັນຍົກແຜ່ນດິນໃຫ້ຕ່າງຊາຕ ຄືຕົນເອງພາກັນປະກາດວ່າ ປະເທສສາທາຣະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊົນລາວ ອັນນັ້ນແລ້ວຄື

           ພວກແນວລາວຂາຍຊາຕຂາຍແຜ່ນດິນໃຫ້ແກວວຽດມິນ ແຕ່ຕ້ອງຈະຮັບກັມໄປເຈັດຊົ່ວໂຄດ ທີ່ວ່າຜີໄກສອນຜີສຸພາແປງໃວ້ ໃຫ້ພາກັນໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າທາດ

           ແກວເຖິງເຈັດຊົ່ວໂຄດແທ້ ເພາະພວກນີ້ແຕ່ກ່ອນພາກັນຂຽນດ້ວຍມື ແລ້ວມາພາກັນເອົາຕີນລຶບ ແລະຍັງບໍ່ພາກັນເຄົາຣົບຕໍ່ຊາຕລາວອີກເຊັ່ນພວກເຂົານຳ

           ທຸງກາກ່ຽວເກາະຄໍມາໃຊ້ຕ່າງທຸງຊາຕລາວຄືຮູບຊ້າງສາມຫົວຂອງລາວນັ້ນເອງ ພັຄຄນະແນວລາວນີ້ ເຮັດເພື່ອຕົນເອງແລະເພື່ອຄົນຕ່າງຊາຕ= ສ່ວນແນວລາວ

           ກໍ່ກອບໂກຍບໍ່ຮູ້ຈັກເຊົາ ມັນຈະຢູ່ຄໍ້າຟ້າຫຼືຈັງໃດ ແມ່ນແຕ່ໄຊຣັສມະຫາຣາຊທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽເທົ່າໆ ເຈງກິສຂ່ານຍັງຈາຣຶກໃວ້ທີ່ຫລຸມສົບວ່າ=ດູກ່ອນມະນຸສເຈົ້າຈະເປັນ

           ໃຜມາຈາກແຫ່ງຫົນໃດຕໍ່ຕາມ ຈົ່ງຮູ້ວ່າເຮົາຄືໄຊຣັສມະຫາຣາຊ ຜູ້ສະຖາປະນາຣາຊອານາຈັກເປີເຊັ່ຽ ເຈົ້າຈົ່ງຢ່າອິດສາເຮົາເລີຍ ທີ່ເຮົາເປັນມະຫາຈັກພັດ ເພາະບັຕ

           ນີ້ ກໍ່ເຫລືອແຕ່ພຽງແຜ່ນດິນທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມກາຍເຮົາພຽງທໍ່ນີ້ ອັນນີ້ແຫລະຄືມະນຸສ ໂລບກິນຊາຕບ້ານເມືອງ ກິນປະຊາຊົນໃນຊາຕ=ຂນະແນວລາວບໍ່ຍອມຕໍ່ວຽດນາມ

           ແຕ່ຍອມຕໍ່ຈີນ ຕໍ່ວຽດນາມ ແລະໄທຍ ກໍ່ເພາະເພື່ອເງິນນີ້ແທ້ໆ ແລ້ວເປັນແຕ່ຕົວກາງ ໃນຕົວຂນະແນວລາວເອງ ບໍ່ມີອັນໃດເປັນພຽງສື່ທີ່ຄົ້ນຄິດຂຶ້ນ=ເງິນນັ້ນ

           ເມື່ອພາກັນນຳມາຮັບໃຊ້ກິເລສຕັນຫາແລ້ວ ມັນກໍ່ເປັນຂອງຊວຍເປັນຂອງຊົ່ວ ແຕ່ເງິນນີ້ຖ້ານຳມາຮັບໃຊ້ອຸດົມຄະຕິ ຮັບໃຊ້ໂພທິຍານ ເງິນກໍ່ເປັນຂອງວີເສດຖ້າ

           ເງິນຮັບໃຊ້ພາກສວັນ ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸສດີຂຶ້ນ ຄືຍົກສະພາວະຕົວເອງຂຶ້ນສູງໄດ້ ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ເງິນຈະເປັນສິ່ງດີຫລາຍ=ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນທາດເງິນ ພວກຊາວບ້ານ

           ເຂົາເຈົ້າພາກັນເອີ້ນວ່າ ຂີ້ຂ້າເງິນ ຖືກເງິນກົດຫົວເອົາໃວ້ ມັນຈະເສັຽຄວາມເປັນມະນຸສ ຂນາດເດັຽຣັດສານ ຢ່າງໝາມັນຍັງບໍ່ເອົາເງິນ ສ່ວນໝານີ້ ຖ້າເຮົາຍື່ນໃບ

           ຮ້ອຍໃຫ້ມັນ ມັນຍັງບໍ່ເອົາ ທຸກວັນນີ້ສັງຄົມນີ້ ມັນຖືກມອມເມົາດ້ວຍຄ່ານິຍົມ ໃຫ້ເປັນບໍຣິໂພກຄ່ານິຍົມ= ຝຣັ່ງນີ້ຕົວດີ ມັນແດກລວບແລ້ວ ມອມເມົາທີ່ສຸດເລີຍ

           ເມື່ອກ່ອນນີ້ ເຮົາຢູ່ກັບພຣະພຸທະເຈົ້າ ພຣະອົງຄ໌ຊົງສອນໃຫ້ມະນຸສ ໝົດສະພາວະກິເລດ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຂນະແກວແນວລາວເຮັດນີ້ ມັນໂລກກິເລດ ເຮັດຄົນໃຫ້ເປັນ

           ເທວະທັດ ເຮັດຄົນໃຫ້ເປັນຕາພາມເຖົ້າ= ຂ້ອຍເອງກໍຮ້າຍທະໜັດ ທີ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນນີ້ ມັນວຸ້ນວາຍ ຄິດເບິ່ງຕິ ຄິດຈະເຮັດໃຫ້ແກວແນວລາວບໍຣິສຸດຜຸດ

           ຜ່ອງ ເປັນຫຍັງບໍ່ອອກກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແກວແນວລາວ ເປັນພຣະເຈົ້າໄປເລີຍ= ຄືຖ້າວ່າແກວເຂົ້າມາແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ພາກັນເອົາມັນເຂົາມາ ຢ່າງພຣະເຈົ້າໄປເລີຍ

           ເພາະພວກແນວລາວຍອມຈຳນົນຕໍ່ ພື້ນຕີນວຽດນາມແລະໂຊວຽດ 1000% ໄປແລ້ວ ແກວຈົ່ນຮ້ອງວ່າ ລາວເປັນທ້າດກຸລີຂີ້ຂ້ອຍ ມາແລ້ວ 35 ປີກົ່ວໆແລ້ວ

 

                      ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ=

 

                                                ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ