ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                           ລາວຍັງບໍ່ທັນຈະເຣີນເພາະມີກາຣຈັບຊາວບ້ານຍ້ອນຮຽກຮ້ອງສິດທິທີ່ດິນໃນປີ 2012-6-19

 

           ທາງກາຣຂນະແກວແນວລາວໃນທ້ອງຖິ່ນ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ຈັບປະຊາຊົນຊາວບ້ານຫຍຶກ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ຍ້ອນປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງ ຄວາມເປັນ

           ທັມແລະສິດທິ ທີ່ດິນຂອງເຂົ້າເຈົ້າເອງ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ທາງກາຣຂນະແກວແນວລາວ ໄດ້ຈັບຊາວບ້ານ ບ້ານຫຍຶກເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ຈຳນວນ

           7 ຄົນ ຫລັງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງຫາຄວາມເປັນທັມ ຕໍ່ທາງກາຣແຂວງເຊກອງ ໃນກໍຣະນີທີ່ຖືກຢຶດເອົາທີ່ດິນຂອງຕົນ ໄປໃຫ້ບໍຣິສັດວຽດນາມ ເຊື້ອ

           ພໍ່ຂອງຂນະແນວລາວສຳປະທານ ປູກຢາງພາລາຟີ ໄດ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງໃຫ້ເຫຕຸຜົນວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງກາຣຈັບກຸມ ປະຊາຊົນຊາວບ້ານນັ້ນວ່າ ພວກເຂົາ

           ເຈົ້າເຄື້ອນໃຫວແບບບໍ່ເຄົາຣົບເຈົ້າແຂວງແກວແນວລາວ ດັ່ງຜູ້ຮູ້ເຫຕກາຣເວົ້າວ່າ= ພວກຂະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຫາຄວາມເປັນທັມແລະສິດທິ ຂອງຂະເຈົ້າ ມາ

           ເປັນເວລາ 5 ປີ ຜ່ານມາແລ້ວ ແຕ່ທາງກາຣເມືອງ ທາງກາຣແຂວງ ຂອງຂນະແກວແນວລາວບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ ເພາະຍ້ອນວ່າ ທາງຂນະກາຣປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງ

           ຢູ່ໃຕ້ອຳນາຈຂອງວຽດນາມ=ພວກເຂົາເຈົ້າມາຍື່ນ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາຕແລ້ວ ອັນນີ້ມັນມີຄຳສັງຈາກຣັຖບາລກາງລົງໄປວ່າ ໃຫ້ທາງແຂວງແກ້ໄຂ ແຕ່ທາງແຂວງ

           ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ເພາະປະເທສລາວ ເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງແກວແລ້ວ ບັຕນີ້ທາງກາຣແຂວງ ກໍຫາເລື້ອງໃສ່ຂໍ້ຫາຊາວບ້ານວ່າ ໄປເຄື້ອນໃຫວ ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີບໍ່ເຄົາ

           ຣົບ ເຈົ້າເມືອງເຈົ້າແຂວງ ທີ່ຂນະແກວແນວລາວຕັ້ງຂຶ້ນມາ= ໃນປີ 2006 ຣັຖບາລແກວແນວລາວ ອະນຸມັດໃຫ້ບໍຣິສັດແກວ ເຂົ້າມາສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງປະ

           ຊາຊົນ ໃນພື້ນທີ່ປະມານ 100 ເຮັກຕາ ເພື່ອປູກຢາງພາລາ ແລ້ວກໍ່ໄປກວມເອົາທີ່ດິນ ທີ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດກາຣຂັດແຍ່ງ ເພາະຊາວບ້ານຮຽກ

           ຮ້ອງເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ຂໍໃຫ້ທາງກາຣເມືອງ ທາງກາຣແຂວງຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ເພາະຜ່າຍຂນະເມືອງ ຂນະແຂວງ ກໍ່ເປັນໃຈວຽດນາມ ຊາວບ້ານຈຶ່ງໄດ້ຍື່ນ

           ຄຳຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາຕ ແລະສະພາແຫ່ງຊາຕກໍ່ມີຄຳສັງ ໃຫ້ທາງແຂວງແກ້ໄຂ ແຕ່ທາງຂນະແຂວງບໍ່ຍອມແກ້ໄຂ ຊໍ້າບໍ່ພໍກໍຍັງສັ່ງຈັບຊາວບ້ານນຳດ້ວຍ

           ຜູ້ຮູ້ເຫັນເຫຕຸກາຣເວົ້າຕື່ມວ່າ ປັດຈຸບັນທັງ 7 ຄົນນັ້ນ ຍັງຖືກຈັບຢູ່ ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ເອົາສິດຂອງຕົນມາໂດຍຕລອດ ແຕ່ຖືກບາງ

           ກຸ່ມຂອງພັກຂນະແຂວງຂັດຂວາງ ແລະບາງຄັ້ງເຂົາພາກັນໃຊ້ວິທີຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະຢູ່ຫຼືຈະຕາຍ ແລະບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກຈັບ ໂດຍທາງກາຣ ຂອງຂນະແກວແນວລາວໃສ່

           ຂໍ້ຫາວ່າ ກາຣກະທຳນັ້ນ ເປັນກາຣເຄື້ອນໃຫວທາງສາສນາ

 

                ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ