ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                         ປະກົດກາຣທ່ານຄຳເຜີຍ ຜົນໄດ້ຜົນເສັຽຂອງຣັຖບາລ

          ຂ່າວຄາວຂອງ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ເລີ້ມດົງດັງຂຶ້ນມາ ຕອນທີ່ທ່ານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໃນສະພາແບບສວນທາງຢືນ ຈົ່ນຫລາຍທ່ານມີສີໜ້າ

          ຕົກກະໃຈ ແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານຄຳເຜີຍຜູ້ທີ່ຊາບຊຶ້ງຣັຖທິ ມາກເລນິນເປັນຢ່າງດີ ຈະອອກມາສະແດງບົຕ ຫົງແກມກາແບບນີ້ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຈາກ

          ສີໜ້າອາດີດທ່ານເຈົ້າຄອງເປັນສີງົງ ໆ (ຫ້ວຍສະຫາຍໃຜສິບໍ່ງົງ) ຫລັງຈາກນັ້ນມາ ກໍ່ເກີດມີສຽງວິພາກວິຈານກັນ ໃນຄໍກາຣເມືອງຢ່າງໜາຫູ ແລະມີກາຣ

          ພຍາກອນອານາຄົດວ່າ ຫວຍຣັຖບາລຈະອອກແນ່ນອນ= ແລະ ດຣ ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຖືກໂຕກົງແນ່ນອນ ໃນທີ່ສຸດມັນກໍ່ໄປຕາມຄາດ ພວກເຮົາ

          ມານັ່ງເຕງຮູຂີ້ກົ້ນລົມກັນ ແບບພາສາບ້ານເຮົາລອງເບິ່ງວ່າ ໃຜໄດ້ໃຜເສັຽ ຣະຫ່ວງ ພັຄ ກັບປະຊາຊົນ ເວົ້າທ່າງໄດ້ ພັຄໄດ້ໃຈຕັດລົມຕົ້ນໃຟ ໄດ້ເຕະແມວ

          ຟົ້ງໄປຕຳໝາ ກໍ່ຄືເປັນກາຣຢັ້ງຢືນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ປະຈຸບັນພັຄຣັຖຂນະແນວລາວຮັກຊາຕນີ້ ຍັງບໍ່ຍິນຍອມໃຫ້ຜູ້ໃດໜ້າໃດ ມາສະແດງທັສນະສວນທາງກັບ

          ແນວຄວາມຄີດນິຍົມ ແມ່ນຈະຍົກເຫຕຸຍົກຜົນ ຮ້ອຍແປດພັນປະກາຣກໍ່ບໍ່ໄດ້ =ສະນັ້ນ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ນັ່ງເຮັດຮູຂີ້ດ້ານ ຢູ່ໃນສະພາທັງຫລາຍ ຈະຕ້ອງປະ

          ຕິບັຕຕາມກົດກະຕິກາທີ່ວ່າ ຈະຕ້ອງເອົາຕາມພັຄ ແລະຈາກຄຳສັ່ງຂອງແກວວຽດມິນ ທີ່ມາປົກຄອງປະເທສລາວບອກວ່າ ຢ່າຟັງສຽງປະຊາຊົນ ຫາກຜູ້ໃດ

          ຍັງຝ່າຝືນຕໍ່ໄປ ຂໍ່ໃຫ້ເບິ່ງເອົາ ອັນມີຕົວຢ່າງມາແລ້ວ ເຊັ່ນທ່ານອຸດົມ ຂັນຕິຍະ ທີ່ຖືກປະທານປະເທສ ຄຳໄຕ ນຳເອົາໄປຮ່າໂນ໋ຍ ຕອນໄປທ່ານອຸດົມ ຍັງໄດ້

          ນັ່ງກະອີ້ໄປ ແຕ່ຕອນທ່ານກັບມາ ເຂົາໄດ້ນຳເອົາທ່ານເຂົ້າໃນໂລງສົບມາ ຄົນທີ່ນັ່ງໃສ່ຕາຂາວໜ້າຍາວສົບເຕື່ອຍ ແຕ່ຍັງທັງຕາດຳແລະຕາຂາວຢູ່= ເພາະ

          ວ່າ ປະຊາຊົນຍັງໂງ່ງ່າວເຕົ່າຕຸນຢູ່ ບໍ່ສາມາຖຈະໃຫ້ອະພິສິດໃດໆ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງງວດຈະມາ ກໍ່ໃຫ້ພາກັນໄປປ່ອນບັຕ ແລ້ວຈະເອົາຫີບບັຕມາເປີດເອງ ຜູ້ໃດໄດ້

          ທີ່ຕາມໃຈ ຈະປະກາດໃນໜັງສືພິມໃຫ້ຮູ້ ນັກຂ່າວຢ່າມາເສືອກ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືກປາຍແຫລມທອງລູກອາກາ=ຕໍ່ໄປນີ້ພວກເຮົາມາເລື້ອງພັຄເສັຽຫລັກປົກຄອງ

          ເສັຽຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຮັກຊາຕ ຢ່າງຈິງໃຈແລະສູງສົ່ງ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໄປກ້າເວົ້າ ແບບປະກັນເບິດເປືອກໄດ້ ທັ້ງໆ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນສາຍອ້າຍ

          ສາຍນ້ອງອີ່ຫຍັງກັບທ່ານ ແຕ່ຮູ້ໄດ້ທີ່ເຫຕຸຜົນ ທີ່ທ່ານສະແດງອອກເປັນກາຣສະແດງຄວາມເຫັນ ທີ່ມີອັດຕາສ່ຽງສູງທີ່ສຸດ ອະນາຄົດທາງກາຣເມືອງທ່ານກໍ່

          ຮູ້ດີ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຫ່ວງຫລະຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນປະໂຍດສ່ວນຕົວຫຍັງໃຫ້ກັບທ່ານ ມັນເປັນກາຣສະແດງອອກ ເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຊາຕາກັມຂອງ

          ຊາຕ ຕໍ່ອະນາຄົດຂອງລູກຫລານ ຊຶ່ງອັນນີ້ແຫລະມັນສະແດງອອກເຖິງ ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ຮັກຊາຕຢ່າງແທ້ຈິງ ຊຶ່ງມັນຕ່າງກັນຫລາຍກັບຄົນໃນພັຄ

          ບາງຄົນທີ່ຄອຍແຕ່ຈະອະລິອະລອບ ບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າຈະເຫັນຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢ່າງບໍ່ອັບອາຍຕໍ່ບັນພຣະບຸຣຸດແມ່ນແຕ່ນ້ອຍ= ດ້ານປະຊາຊົນໄດ້ສູນເສັຽຄວາມ

          ຫວັງທີ່ແສນລິບຫລີ່ ຊໍ້າຜັດຫລັບມອດລົງ ບໍ່ຮູ້ເວລາໃດຈະມີຄົນກ້າຫານ ຮັກຊາຕບ້ານເມືອງແບບນີ້ ທີ່ທ່ານຈະລຸກຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນອີກ ປະຊາຊົນແຕ່ກໍ່ຍັງຫວັງ

          ຢູ່ໃນໃຈວ່າ ທ່ານຄົງຈະມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງຕໍ່ສູ້ ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທ່ານປົກຄອງປະຊາຊົນດ້ວຍຊີວິດ ແລະພວກເຮົາຍັງມີຄວາມເຊື່ອອີກອັນນຶ່ງວ່າ ຍັງມີອີກ

          ຫລາຍທ່ານທີ່ມີຄວາມຮັກຊາຕຢ່າງດູດດື່ມຄືກັບທ່ານ ແຕ່ອາດຈະຍັງລໍຈັງຫວະ ທີ່ເໝາະສົມ ພວກທ່ານຈະຕ້ອງອອກມາຢ່າງແນ່ນອນ= ຄົນດີຄືທ່ານ ຕ້ອງ

          ມີດວງວິນຍານຂອງບັນພຣະບຸຣຸດ ແລະສິ່ງສັກສິດໃນບ້ານເມືອງ ຈະຕ້ອງຄອຍປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກໄພພິບັຕ ຂອງຝູງໝູ່ມານຢ່າງແນ່ນອນ

          ພວກເຮົາຄືປະຊາຊົນ ຮັກແພງແລະນັບຖື ສ ສ ທຸກໆທ່ານໃນສະພາ ຜູ້ຮັກຊາຕຮັກແຜ່ນດິນເກີດຂອງຕົນ

 

                     ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ