ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

                      ຜູ້ແທນ ສປປລາວ ເຕືອນຣະວັງຊາຕເປື່ອຍເຍື່ອຍ

        

         ທັມມະຊາຕປ່າໄມ້ທີ່ສວຍງາມໃນລາວ ຖືກທຳລາຍໂດຍພວກມາເຟັຽຕັດໄມ້ເຖື່ອນ ແລະພັຄໂຈນລາວແກວແດງເມື່ອວັນທີ.5.01.10. ໄດ້ມີໂທຣະທັດຊ້ອງສາມ

        ຂອງເຢີຣະມັນ(ໃນວັນເສົາ ທີ 3) ໄດ້ອອກອາກາດເວລາ. 21.ມ.30 ນທ.ກ່ຽວກັບກາຣນຳທິມຂອງພວກເຂົາຢ່າງລັບໆ ເຂົ້າໄປຖ່າຍໃນປ່າຂອງອານາຈັກໂຈນລາວ

        ແກວແດງເຖິງວິທີຕັດໄມ້ເຖື່ອນ= ໄປສູ່ວຽດນາມຢ່າງໃດ= ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າລາຍງານເຖິງຄວາມສູນເສັຽ ທັມມະຊາຕປ່າໄມ້ລາວຂອງປະເທສເຮົາຢ່າງໜ້າຕົກ

        ໃຈເລີຍ= ມາຟັງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າລາຍງານແລ້ວ ຂໍໃຫ້ເສຣີຊົນລາວທົ່ວໂລກ ຈົ່ງພາກັນປະນາມຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງກຸ່ມໂຈນ ປົ້ນຊາຕລາວແກວແດງ ທີ່ຮ່ວມກັບພວກ

        ແກວວຽດມິນທຳລາຍຊັພຍາກອນທັມມະຊາຕປ່າໄມ້ ຂອງປະເທສເຮົາຢ່າງໜ້າວິຕົກທີ່ສຸດ ແລະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ໄປເສັຽແລ້ວ ເພາະພວກຂນະແນວລາວໄດ້ພາກັນໄປ

        ເປັນຂີ້ຂ້ອຍແກວຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ສປປລາວແກວແດງ ເປັນປະເທສທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນຂນະທີ່ເສຖກິດກຳລັງເຕີບໂຕ ກາຣສ້າງເຂື່ອນແລະ

        ກາຣຕັດໄມ້ເຖື່ອນແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ຂອງຂນະພັຄຣັຖແກວແນວລາວ ຈຶ່ງເປັນລາຍໄດ້ອັນມະຫາສານຂອງປະເທສ= ແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນສາຍເລືອດຊີວິດຂອງ

        ປວງຊົນ ແລະເປັນເສັ້ນທາງກາຣເດີນເຮືອ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສປປລາວແກວແດງ ມີຄວາມກ້ວາງໃຫ່ຽເທົ້າໆກັບເຢີຣະມັນ ແຕ່ມີປະຊາຊົນພຽງ.6.ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງ

        ຄົນສ່ວນໃຫ່ຽຂອງປະເທສເປັນກະສີກອນ ທຳມາຫາກິນຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ ນີ້ຫລະເປັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພູຜາປ່າໄມ້ ກວມໄປເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະເທສ ເມື່ອ

        ເຕັກນີກເຂົ້າໄປບໍ່ເຖິງ ຕາມປ່າແຄມແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ=ຊ້າງຈຶ່ງເປັນພາຫານະໃນກາຣຂົນສົ່ງໄມ້ ຊຶ່ງເປັນລາຍໄດ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປະເທສ ໄມ້ໃນປະເທສລາວເປັນ

        ໄມ້ຊັ້ນດີ ຊັ້ນຍອດທີ່ສຸດຂອງປະເທສ ທີ່ບໍຣິສັດສ້າງເຄື່ອງເຮືອນຕ່າງແດນທົ່ວມູມໂລກ ກຳລັງຕ້ອງກາຣແລະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ=ເຫຕຸນີ້ຫລະກາຣຕັດ

        ໄມ້ເຖື່ອນ ແລະບໍ່ເຖື່ອນຈຶ່ງເຕີບໂຕ(BOOM) ຢ່າງວ່ອງໃວ ແລະເອົາເປັນເອົາຕາຍທີ່ສຸດ= ສປປລາວແກວແດງ ເປັນປະເທສທີ່ລ້າຫລັງສຸດຂີດ ຊ້າງຈຶ່ງເປັນພາຫາ

        ນະໃນກາຣຂົນສົ່ງທີ່ຈຳເປັນ ໃນບ່ອນທຸຣະກັນດານ ທີ່ຖນົນຫົນທາງໄປບໍ່ເຖິງ ເຈົ້າຂອງຊ້າງໄດ້ເຮັດສັນຍາລັບໆ ກັບພັຄໂຈນມາເຝັຽຕັດໄມ້ເຖື່ອນ ທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍ

        ໃຫ້ເຂົາແຕ່ລະຕົ້ນໄມ້ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ= ຄວາມຈິງໃນລາວ ພວກສຳປະທານຕັດໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ສຳປະທານດັ່ງກ່າວ ກັບພັຄຣັຖມີນ້ອຍທີ່ສຸດ ເພາະ

        ປ່າໄມ້ໃນລາວຖືກທຳລາຍຕັດໄປຂາຍຢ່າງຊິ້ນເຊີງແລ້ວນັ້ນເອງ=(ເມື່ອບໍ່ມີໄມ້ກໍ່ຍ້ອນພວກໂຈນມັນຕັດຂາຍລຽນຕິດຈົ່ນເຖິງ 35 ປີກ່ວາມາແລ້ວ ສຳປະທານໄມ້

        ຈຶ່ງມີວົງຈຳກັດນ້ອຍທີ່ສຸດ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ= ກາຣຕັດໄມ້ໃນລາວນີ້ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ສຳຄັນຂອງລາວ ຖືກວາງໃວ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດແລະເປັນ

        ລໍ້າເປັນສັນຈາກພັຄຣັຖ ແຕ່ຍ້ອນລາຍໄດ້ຈາກສິ່ງນີ້ມີຍອດກຳໄລສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວົງກາຣຕັດໄມ້ເຖື່ອນ ຂຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ລົດລະ ແບບເປັນຂບວນກາຣແລະກາຣ

        ປາບປາມຕໍ່ສິ່ງນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃດໆທັງຊິ້ນ ພວກມາເຝັຽເຖື່ອນຕັດໄມ້ ມັນພາກັນເຮັດຢ່າງລຶກຊຶ້ງເລິກແລບໃນຮູບກອງໂຈນ ຂອງກາຣຕັດໄມ້ເຖື່ອນທຸກ

        ຮູບແບບ ຄືຊຸກເຊື່ອງໄມ້ທີ່ປ່າທຶບ ບອ່ນຊຶ່ງມີແຕ່ພວກແກ້ງຕັດໄມ້ເຖື່ອນນີ້ເທົ້ານັ້ນ ທີ່ຈະຮູ້ທີ່ມາທີ່ໄປ ຂອງກາຣຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍນີ້ໄດ້= ພວກເຂົາຕັດໄມ້ລຳ

        ນຶ່ງ ຈະຕ້ອງຕັດພຽງແຕ່ 10 ນທ ເທົ້ານັ້ນ ແລະພຽງແຕ່ມື້ດຽວເທົ້ານັ້ນ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຕັດນີ້ ກໍຈະຖືກເລື່ອຍເປັນຕ່ອນ ແລ້ວນຳຂົນສົ່ງອອກຈາກປ່າທັນທີ= ໂດຍ

        ພວກເຂົາຈະໃຊ້ຣົດຈັກນ້ອຍໆ ທັມມະດານີ້ເອງ=(ທິມງານໂທຣະທັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ່າຍເອົາຣົດຈັກຂົນໄມ້ອອກຈາກປ່າ ເພື່ອມາເປັນຫລັກຖານໃວ້=)ເຄື່ອງເປັນພາ

        ຫານະຂົນສົ່ງໂດຍກົງໄປທີ່ວຽດນາມ ຈາກນັ້ນໄມ້ຊັ້ນຍອດຂອງລາວ ກໍຈະເວີນໄປສູ່ຕລາດໂລກ ແລະຈະມາເຖິງຮອດເຢີຣະມັນ ໃນທີ່ສຸດນັກຂ່າວທີ່ໄປຖ່າຍທຳເລື້ອງ

        ເຫຕຸກາຣນີ້ລາຍງານໂດຍກົງ ຈາກພື້ນທີ່ດົງປ່າທຶບ ຂອງອານາຈັກໂຈນລາວແດງ= ຈາກນັ້ນນັກຂ່າວທິມໂທຣະທັດນີ້ ຍັງໄດ້ສາມາຖຖ່າຍ ໃຫ້ຜູ້ຊົມເຂົ້າເຫັນເຖິງ

        ສະພາບຕົວຈິງ ໜ້າຕົກໃຈທີ່ສຸດແກ່ຊາວລາວທັງໂລກ ໂດຍສະເພາະທີ່ສາມຫ່ລຽມຊາຍແດນ ລາວ ວຽດ ຂເມຣ= ເຂດແຂວງເຊກອງ ອັຕປື ບ້ານເກີດຂອງຫົວ

        ໜ້າໂຂນແນວລາວ ຈູມມາລີ ຜູ້ເປັນປະທານປະເທສ= ຈະມີຄີວຣົດຂົນສົ່ງໄມ້ທັງເຖື່ອນ ແລະບໍ່ເຖື່ອນທັງຫລາຍ ເຕັມໄປເບິດເປັນຮ້ອຍໆຄັນຣົດ ກຳລັງມຸ້ງໜ້າສູ່

        ວຽດນາມເຈົ້າພໍ່ອິນດູຈີນ ໃນຍຸກໂລກາພີວັດ ຍຸກໂລກາບໍ່ມີພົມແດນ= ພວກໂຈນເຫລົ່ານີ້ ຖ້າເຂົາຈະຕັດໄມ້ບ່ອນໃດ ກໍຈະເຮັດໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ ພຽງແຕ່ວ່າ

        ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ ເຮັດແລ້ວແບ່ງລາຍໄດ້ອັນມະຫາສານໃຫ້ກັນກະພໍ= ແປວ່າ ຄົນໃນພັຄຈະເປັນທ້ອງຖິ່ນຫຼືສູນກາງຢູ່ທີ່ວຽງຈັນທນ໌= ໄດ້ຊາບວ່າ ລູກຊາຍຫົວ

        ແກ້ວຫົວແຫວນ ຂອງຫົວໜ້າໂຈນຈູມມາລີ ກໍຢູ່ກັບພື້ນທີ່ ທີ່ບ້ານເກີດໂດຍກົງເລີຍທີ່ດຽວ= ພວກໂຈນທັງໂຄດເຫລົ່ານີ້ ມັນມີແຕ່ພຽງສວຍໂອກາດຊອກຫາ

        ຄວາມລໍ້າລວຍ ຈາກກາຣຕັດໄມ້ເຖື່ອນກັນທັງໂຄດ ແລະພວກພໍ່ຄ່າກໍຈະບໍ່ຖາມເຖິງທີ່ມາທີ່ໄປ ຂອງໄມ້ເຖື່ອນນີ້ຈັກເທື່ອ ເພາະຣາຄາໄມ້ນີ້ມີພຽງ 1.ສ່ວນ.3 ຂອງ

        ຣາຄາແທ້ ເມື່ອສິ່ງນີ້ຖືກຈັບໄດ້ເທົ້ານັ້ນ= ໄມ້ດູ່ເປັນໄມ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະລໍ້າຄ່າທີ່ສຸດຂອງລາວເຮົາ ທີ່ສ້າງຄວາມລໍ້າລວຍຢ່າງມະຫາສານ ໃຫ້ແກ່ຄ່າໄມ້ເຖື່ອນ

        ນີ້ ຈຶ່ງຖືກທຳລາຍລົງໄປເບິດແລ້ວເຖິງ.70%= ຕາມຂ່າວໂທຣະທັດນີ້ລາຍງານ ໂດຍບໍ່ຍອມຫລິງເຫັນເຖິງຄວາມເສັຽຫາຍ ຂອງຊັພຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງຊາຕນີ້ແຕ່

        ຢ່າງໃດ ໃນຊ່ວງຫລັງນີ້ ໃຜໆກະຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ທາງພັຄຣັຖ ກໍລິ້ນຣົນໃຫ້ນັກທ້ອງທ່ຽວຕ່າງຊາຕ ເຂົ້າໄປຊົມທັມມະຊາຕປ່າໄມ້ ຊຶ່ງເປັນທັມມະຊາຕທີ່ສົດສວຍງົດ

        ງາມຂອງປະເທສ ອັນເປັນລາຍໄດ້ທີ່ສຳຄັນ ຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ= ກາຣທ່ຽວຊົມທາງເຮືອ. ຝ່າຍໂທຣະທັດເຢີຣະມັນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ສົນໃຈໃຫ້

        ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງແດນ ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ຊົມພືດໄມ້ຕ່າງໆ ທີ່ມີຫລວງຫລາຍເຫລືອຂນານໃນບ້ານເຮົາ ເມື່ອສິ່ງນີ້ຖືກທຳລາຍລົງແລ້ວຍ້ອນກາຣທຳລາຍຕັດ

        ໄມ້ເຖື່ອນ ທີ່ບໍ່ຍອມລົດລະລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ກະແປວ່າ ສວັນຫູສວັນຕາຢູ່ໃນຂັ້ນໜ້າເປັນຫ່ວງ ທີ່ຈະໄດ້ເຫັນໄດ້ຊົມ ທັມມະຊາຕປ່າໄມ້ທີ່ແສນສວຍງົດງາມຂອງໂລກ

        ທີ່ກຳລັງອັນຕລາຍ ໃນກາຣສູນເສັຽພັນໄປຢ່າງໜ້າເສັຽດາຍ= ປະເທສລາວແລະປະຊາຊົນລາວ= ບໍ່ຮູ້ວ່າ ສະຫາຍ ບຸນທົງວົງສາລີ ຜູ້ຕ່າງໜ້າໂຈນແກວລາວແດງ

        ທີ່ເມືອງແບກແລງ ມັນໄດ້ພາກັນມີໂອກາດມືນຕາເບິ່ງລາຍກາຣນີ້ຢູ່ບໍ ພໍຈະໄດ້ຕົກລົງໃຈເປັນຫ່ວງຕໍ່ສິ່ງນີ້ ຫຼືວ່າຊື່ນຊົມຕາມສັນດານ ຂອງພວກໂຈນຂາຍຊາຕ

        ຂາຍແຜ່ນດິນ= ມິ່ນຊາຕ ສາສນາ ພຣະມະຫາກະສັດມາຕລອດ ແລະໄດ້ມາພາກັນທຳລາຍປ່າໄມ້ ປະເທສຂອງພວກເຮົາ ຖ້າສິ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນເຫຕຸນຳມາໃຫ້ສະຫາຍ

        ຄິດ ກະມີສິດລາຍງານທັກທວງຕັກເຕືອນ ເຖິງຫົວໜ້າແກ້ງ ຕັດໄມ້ເຖື່ອນຂອງພັຄ( ອາດຈະແມ່ນປະທານປະເທສຂອງສະຫາຍ ທີ່ນັ່ງນອນສເວີຍສຸຂຢູ່ທີ່ວຽງ

        ຈັນທນ໌ກໍ່ເປັນໄດ້ ເພາະທິມນີ້ ເຂົາລາຍງານຈາກພື້ນທີ່ ບ້ານເກີດໂຄດເຊື້ອຫົວໜ້າໂຈນເມືອງອັຕປືໂດຍກົງ) ແຕ່ບໍ່ເປັນໄປທົວເບິດຄົນທັງຫລາຍ ມັນເປັນສະ

        ເພາະແຕ່ຂອງສະຫາຍຫົວໜ້າໂຈນທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ຖ້າຕ່າງປະເທສ(ທິມງານໂທຣະທັດດັ່ງກ່າວ) ຫລິງເຫັນຄວາມຈິບຫາຍວາຍວອດ ຂອງທັມມະຊາຕປ່າໄມ້ໃນບ້ານ

        ເຮົາແລ້ວ ສະພາບຕົວຈິງມັນຈະບໍ່ຮ້າຍໄປກ່ວາເຂົາລາຍງານນີ້ ເປັນຮ້ອຍເທົ້າບໍ

 

                         ຖ້າທ່ານອ່ານພໍ້ແລ້ວກະຣຸນາສ່ວຍກັນນຳເອົາອອກເຜີຍແຜ່ສ່ວຍກັນຂໍກອບໃຈ

           

                                          ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ