ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                         ຣັຖບາລ ສປປລາວ ຫາຊ່ອຍແຕ່ຄົນຕ່າງຊາຕ

 

             ຈີນຂຍາຍພື້ນທີ່ປູກຢາງພາລາ ໃນເຂດແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ນັກລົງທຶນຈີນຂໍສັມປະທານເພີ້ມຈາກຣັຖບາລລາວ ເພື່ອຂຍາຍພື້ນທີ່

           ປູກຢາງພາລາໃນແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍຈະເລີ້ມຈາກເມືອງທຸກຍາກໃນ 40 ກ່ວາເມືອງ= ທັງນີ້ກໍ່ເປັນເພາະຈີນມີຄວາມຕ້ອງກາຣ ຢາງພາລານຳໃຊ້ໃນປະເທສ

           ແລະແປຣູບເປັນຜລິຕພັນສູງຂຶ້ນ ອັນນີ້ແມ່ນຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງກະສິກັມແລະປ່າໄມ້ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທນ໌  ແນ່ນອນຈີນກໍ່ຄືຊິໄດ້

           ໄປກ່ອນແລະມັນໄກ້ທາງຄ່າຂົນສົ່ງກໍ່ຖືກ ໄດ້ສຳຣວດຫລິງເຫັນວ່າມີ 47 ຕົວເມືອງ ທີ່ເປັນເມືອງທຸກຍາກທີ່ສຸດ ສະນັ້ນຈຶ່ງປຶກສາຫາຣືກັນຊອກທຶນແລະກໍ່ເອົາ

           ເທັກນິກວິຊາກາຣລົງໄປຫາໃນ 47 ຕົວເມືອງ= ດັ່ງທີ່ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນແຂວງຫລວງນໍ້າທ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ທາງກາຣຂນະຣັຖບາລລາວ ຫາກໍ່ອະນຸມັດທີ່ດິນໃຫ້

           ກຸ່ມນັກລົງທຶນຊາວຈີນ ສັມປະທານອີກ 8 ພັນເອັກຕຣາ ແລະກຳລັງຈະຂໍເພີ້ມຕື່ມເພື່ອປູກຢາງພາລາ ໃນອີກຫລາຍແຂວງໃນບໍ່ດົນນີ້= ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນໃນ 6

           ແຂວງພາຄເໜືອ ປຣາກົດວ່າມີຢ່າງໜ້ອຍ 7.8 ບໍຣິສັດຂອງຈີນ ເພາະປູກຢາງພາລາຣວມທັງໝົດຫລາຍກ່ວາ 108 ພັນເອັກຕຣາ= ໃນກາຣຂຍາຍກາຣລົງ

           ທຶນຂອງກຸ່ມບໍຣິສັດຈີນໃນ 6 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໂດຍສະເພາະໃນແຂວງ ຫລວງນໍ້າທ່າ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

           ແລະບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງຈະສັງເກດໄດ້ຈາກກາຣຂຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນ= ເພາະຍ້ອນວ່າທາງຂນະຣັຖບາລຂອງລາວ ບໍມີຄວາມຮູ້ສູງແລະບໍ່ມີຄວາມສາມາຖຕໍ່ຕ້ານ

           ອິດທິພົນຂອງຈີນໄດ້ ຍ້ອນວ່າທາງພັກຣັຖ ຍັງເປັນຂ້າທາດຂອງຄົນຕ່າງຊາຕ ມາຕຣອດຮອດ 36 ປີ ຈຶ່ງພາກັນປ່ອຍໃຫ້ຄົນຈີນໄດ້ເຂົ້າມາລາວຢ່າງເຕັມທີ ມີ

           ທັງກາຣເຄື້ອນຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນຊາວຈີນ ມາຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງຈຳເປັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນຮ້ານອາຫານບ່ອນພັກແລະອື່ນໆ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ= ແຕ່ໃນສ່ວນ

           ຂອງຣັຖບາລລາວເອງ ກໍ່ພາກັນສນັບສນູນໃຫ້ຄົນຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນ ໃນລາວໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ ແຕ່ສ່ວນສະເພາະປະຊາຊົນລາວເອງ ບໍ່ມີສິດອັນໃດຈະມາສ້າງຮ້ານ

           ຄ່າຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ໂດຍມີກາຣອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນຈີນ ຫລາຍກວ່າຄົນລາວ= ອັນນີ້ແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກຖາມພວກສະຫາຍເບິ່ງວ່າ

           ໃນຄັ້ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢຶດອຳນາຈນັ້ນ ສະຫາຍໄດ້ພາກັນອ້າປາກຕາກແຂ້ວ ເຫົ່າຫອນຢູ່ປ່າວ່າ ຖ້າໄດ້ເຂົ້າມາປົກຄອງປະເທສ ຢ່າງເຂັດຂາດແລ້ວ ບໍ່ຍອມໄປເປັນ

           ຂ້າທາດຂອງຄົນຕ່າງຊາຕໃດໆ ແຕ່ສຸດທ້າຍມາ ກໍ່ມາພາກັນໄປເປັນຂີ້ຂ້ອຍ ແລະພາກັນໄປມ້ຽນຂີ້ໃຫ້ພວກຕ່າງຊາຕມາຕຣອດ 38 ມາແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ສະຫາຍ

 

                   ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ