ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                    ຈຸດເດັ່ນຂອງພັຄມາຣທີ່ທຳລາຍຊາຕມີດັ່ງນີ້

 

             (1) ພວກນີ້ ມັກພາກັນດູໝິ່ນສະຖາບັນ ປະຊາທິປະໄຕຍ ອັນເປັນທີ່ເຄົາຣົບຍິ່ງຂອງຄົນລາວທັງຊາຕທັງໂລກ ຈະເປັນລາວນອກລາວໃນມັນກໍ່ເໝືອນໆກັນ

           (2) ພວກນີ້ ມັກຄວາມຮຸນແຮງ ຕຸລາ 1999 ເລືອດ

           (3) ພວກນີ້ ມັກເອົາເງິນຊື້ໄດ້ ແລະໃຊ້ປາຍປືນອາກາ ຕັ້ງແຕ່ຫົວແຖວພັຄເຖິງຫາງແຖວພັຄ

           (4) ພວກນີ້ ມັກສີເລືອດແດງແດງ

           (5) ພວກນີ້ ມັກຂາຍຊາຕຂາຍແຜ່ນດິນ ໃຫ້ແກວ ໃຫ້ໄທຍ ໃຫ້ຈີນ

           (6) ພວກນີ້ ມັກສົມຄົບກັບຄົນຕ່າງຊາຕ ທີ່ມາທຳລາຍຊາຕຕົວເອງ

 

                    ຈຸດເດັ່ນຂອງພັຄມາຣອີກອັນນຶ່ງ ຄົນພັຄພາກັນເຂົ້າເທີດທູນຫລອກລວງ ສຸດອົກສຸດໃຈ ມີດັ່ງນີ້

           (1) ພວກນີ້ມັກມີກິຣິຍາ ມາຣະຍາດດີ ແຕ່ພາກັນຮັກສາສະຖາບັນ ຜເດັດກາຣ ຄອມມິນິສ ຍິ່ງກວ່າຊີວິດຂອງຕົນ( ໂຊກດີ ມຶງເຜົາທຸງຂໍກັບກ່ຽວແລ້ວນໍ)              

           (2) ພວກນີ້ ມັກຄວາມສງົບ ໂດຍເອົາຄວາມຮຸນແຮງຊຸກຊ້ອນໃວ້ພາຍໃນ ແຕ່ນຳຂ້າລາວນອກບໍ່ມີວັນຊິ້ນສຸດ ທັງໆ ເຂົາໄດ້ສົ່ງ ດລ ແລະ ເອີໂຣໃຫ້ມຶງ

                ສິແຕກແດກຫ່າ ມາແລ້ວເກືອບ 40 ພັນລ້ານ ດລ

           (3) ພວກນີ້ ຍິ່ງໃນສັກສີ ແຫ່ງຄວາມເປັນໂຈນປົ້ນຊາຕ

           (4) ພວກນີ້ ມັນພາກັນກຽດສີຂາວມັກດາວສີແດງ

           (5) ພວກນີ້ ບໍ່ຮັກແຜ່ນດິນເກີດ ທີ່ມຶງຍອມມອບໃຫ້ ໂຄດແກວມຶງ

           (6) ພວກນີ້ ພ້ອມສູ້ຕາຍເພື່ອພັຄຄອມມິນິສ  ທຳລາຍປະເທສຊາຕລາວຖິ້ມ

    

                            ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ