ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                             ຄວາມຈິງທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍໃໝ່ ຂອງພັຄປະຊາຊົນປະຕິວັຕລາວ

                    ເພື່ອທຳລາຍລາວນອກ ຫຼືລາວປະຕິກາຣ

 

                ເປັນທີ່ຊາບກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງປີ 1990=ຊຶ່ງເປັນໄລຍະເວລາ ຄມນ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າກາຣພັງທະລາຍ! ເພື່ອເອົາຕົວລອດ ອອກ

              ຈາກກາຣຖືກທຳລາຍ ຣັຖບາລຮຸ່ນລາວ ພາຍໃຕ້ ກາຣຊີ້ນຳຂອງວຽດນາມ ໄດ້ນຳເອົານະໂຍບາຍ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ!! ຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິມາໃຊ້ ແຜນ

              ນະໂຍບາຍນີ້ ມີຈຸດປະສົງຄ໌ເຮັດໃຫ້ອົງຄ໌ກາຣຈັດຕັ້ງ ສະມາຄົມຕ່າງໆ ຕລອດຮອດຂບວນກາຣ ກາຣຕໍ່ສູ້ອ່ອນເພັຽເປັ້ຽລ່ອຍ ຈົນໄປຮອດບ່ອນ

              ພັງທະລາຍ! ຈາກນະໂຍບາຍ ທີ່ມີກາຣຈຳແນກວ່າ ພວກທີ່ເຕັ້ນໂຕນໂຍນໜີຈາກປະເທສ=ໃຫ້ຖືວ່າເປັນສັຕຣູ ຢູ່ຮ່ວມໂລກກັບເຂົາ ນຳກັນບໍ່ໄດ້

              ມາບັຕນີ້= ຂນະລາວແດງ ຊໍ້າພັດປ່ຽນໄປວ່າ ຊາວລາວທີ່ຢູ່ນອກປະເທສ ແມ່ນວົງຄະນາຍາດອັນດຽວກັນ! ສະນັ້ນຍາມໃດ ພັຄ ສປປລາວ ກໍຕ້ອງ

              ກາຣແລະເປີດແຂນອ້າຮັບເອົາ ບັນດາພີ່ນ້ອງລາວນອກ ໃຫ້ກັບຄືນເມືອຢາມບ້ານເກີດເມືອງນອນ= ຄວາມຈິງແລ້ວນະໂຍບາຍ ກຳຈັດພວກລາວ

              ນອກ ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນພໍນ້ອຍເລີຍ!! ພໍພ່ຽນແຕ່ຄຳເວົ້າຊື່ໆ= ແຕ່ສ່ວນຊາວລາວນອກ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສູງ ແລະບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າ ບໍ່ສົນໃຈນຳວຽກ

              ບ້ານກາຣເມືອງ= ຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນເປົ້າໝາຽ ກາຣທຳລາຍຂອງເຂົາ ພຽງແຕ່ເຂົາຕົວະຍົວະ ໃຫ້ເຂົ້າປະເທສໄດ້ ຊາວລາວນອກກໍ່ເສັຽຫລັກໝັ້ນຕົນເອງ

              ແຕ່ຣັຖບາລຮຸ່ນລາວຮູ້ດີວ່າ ຊາວລາວນອກປະເທສ ມີຄວາມຄິດຮອດບ້ານເກີດເມືອງນອນ= ເຂົາຈຶ່ງຈອບອອຍ ພຽງແຕ່ບອກວ່າ ຖ້າໃຜຢາກເຂົ້າ

              ໄປປະເທສກໍ່ໄດ້= ແຕ່ຫ້າມເວົ້າກາຣເມືອງ ຫຼືຕິຕຽນຣັຖບາລ ສລຸບງ່າຍໆ ກໍ່ແມ່ນວ່າ ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາກາຣເຄື້ອນໃຫວໃນສັງຄົມ ແລະອອກນອກຂບວນ

              ກາຣຕໍ່ຕ້ານທັງໝົດ= ຜົນທີ່ເຫັນປະຈັກຕາ ກໍແມ່ນວ່າ ມາຮອດຊູ່ມື້ນີ້ ອົງຄ໌ກາຣຈັດຕັ້ງສະມາຄົມຕ່າງໆ ແລະຂບວນກາຣຕໍ່ສູ້ທັງຫລາຍ ຕ່າງອ່ອນ

              ເພັຽແລະສູນຫາຽໄປ= ຍ້ອນຕົກຢູ່ໃນວົງລ້ອມຂອງນະໂຍບາຍງ່າຍໆ ຂອງແນວລາວ ເທົ່ານີ້ບໍ່ພໍ ຣັຖບາລຮຸ່ນລາວ ຊໍ້າພັດສະແດງຄວາມເປັນອຳມະ

              ຫິດຂອງຕົນ ອອກມານັ້ນກໍ່ຄື ຕ້ອງສືບຕໍ່ທຳລາຍ= ຈຸດສູນຣວມຂອງລາວນອກ ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງກໍ່ຄືວັດວາອາຣາມນັ້ນເອງ= ວັດເປັນບ່ອນເຕົ້າ

              ໂຮມຂອງຊາວລາວທັງຫລາຍ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ ໃນພຣະພຸທສາສນາ! ເພື່ອທຳບຸນທຳທານຕາມປະເພນີ= ສຳລັບພວກຄອມມູນິສຕ໌ ເຂົາຖືວ່າ ຖ້າມີ

              ບ່ອນໃດ ມີກາຣຊຸມນຸມ ແມ່ນຕ້ອງເຂົ້າຄວບຄຸມໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີກາຣແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼືຕຳນິຕິຕຽນພັຄແລະຣັຖຂອງເຂົາ=

              ເພື່ອທຳລາຍປ້ອມດ່ານສຸດທ້າຍ ຂອງລາວນອກ ກອງປະຊຸມສົງຄ໌ທົ່ວປະເທສ ທີ່ມີຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ຊຶ່ງມີພະໂຈນລາວ

              ແດງຄື ສວັດ ວີນັຍທອນ ຈາກວັດແຊງເລີລາຝໍແຣ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພະໂຈນດັງກ່າວນີ້ ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

                   

                    1. ນັບແຕ່ປີ 2012 ໄປຫາປີ 2015  ຕ້ອງໃຫ້ດຳເນີນກາຣຢ່າງແນບນຽນ ເພື່ອດຶງເອົາເຈົ້າອາວາດໃນວັດຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ ໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃຕ້

              ກາຣຊີ້ນຳຂອງຣັຖບາລຮຸ່ນລາວ ໂດຍຜ່ານສະຖານທູດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຕ່ລະປະເທສ

                     2. ໃຫ້ຂົນຂວາຍ ແລະປຸກລະດົມມວນຊົນ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃວ້ແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ອອກຂ່າວບັຕສົນເທ້ ແລະໃຫ້ປັ້ນແຕ່ງເລື້ອງຕ່າງໆຂຶ້ນ

              ເພື່ອທຳລາຍຊື່ສຽງ ຂອງເຈົ້າອາວາດໃນວັດນັ້ນໆ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບພັຄຣັຖ= ແນໃສ່ໃຫ້ຊາວລາວຂາດຄວາມສັດທາ

                     3. ພາກສ່ວນເຈົ້າອາວາດ ທີ່ບໍ່ຍອມຢູ່ໃຕ້ກາຣຊີ້ນຳຂອງເຂົາ ໃຫ້ຖືວ່າ ເປັນວັດເກເລ= ແລະຕ້ອງໃຊ້ທຸກວິທີທາງເພື່ອທຳລາຍ ໂດຍໃຫ້ນຳເອົາ

              ແຜນຍຸທສາດ=ສາມບາຕຄ້ອນ= ທີ່ພວກເຂົາເຄີຍໃຊ້ໄດ້ຜົນມາແລ້ວ ໃນກາຣຢຶດອຳນາຈທົ່ວປະເທສ

                     4. ໃນທຸກໆ ວັດວາອາຣາມ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເງິນໄປບຳລຸງສະຖານທູດທຸກໆເດືອນ ເດືອນລະ 200 ໂດລາ ແລະໃນແຕ່ລະເດືອນ ໃຫ້ເຈົ້າອາວາດ ຕ້ອງ

              ເຂົ້າໄປລາຍງານໃຫ້ຖານທູດຊາບ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ພາກັນຮັບເອົານະໂຍບາຍມາປະຕິບັຕ= ອັນນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍ ທີ່ຣັຖບາລຮຸ່ນລາວກຳລັງ

              ດຳເນີນກາຣ ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍອັນໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ ຈຸດປະສົງຄ໌ຂອງເຂົາ ກໍ່ແມ່ນຕ້ອງກາຣ ໃຫ້ພວກຄົນລາວເຮົາຫູໜວກ ຕາບອຕ ປາກກືກ

              ສິດທິພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນມະນຸສ ແມ່ນສືບຕໍ່ທຳລາຍຢ່າງເປັນຣະບົບ ຣັຖບາລຮຸ່ນລາວຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາກຳລັງຂາດກາຣ ສນັບສນູນຈາກປະ

              ຊາຊົນ= ນະໂຍບາຍທີ່ພວກເຂົາເຄີຍໂອ້ອວດ ສຳຫາວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທສຊາຕຈະເຣີນ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີຢູ່ມີກິນ ຈົ່ນມາຮອດມື້ນີ້ ແມ່ນຂາດຄວາມ

              ສັດທາແລ້ວ= ປະຊາຊົນຊາວລາວເຫັນແຈ້ງເບິດແລ້ວວ່າ ຄຳເວົ້າຄວາມໂຄຊະນາແນະນຳ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແມ່ນຄວາມຂີ້ຕົວະ

              ທັງມວນ!! ບໍ່ມີຈັກເທື່ອໃນປະວັດສາດລາວ ຄືໃນຍຸກໃໝ່ນີ້  ທີ່ປະເທສຊາຕໄດ້ຖືກຍໍ່າຍີຢ່າງແສນສາຫັດ=

 

                     ໃນກາຣຂາຍແຜ່ນດິນ ຂອງຣັຖບາລຮຸ່ນລາວໃຫ້ແກວແດງນັ້ນ ໃນຄາບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ= ສຳປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອປູກຢາງພາລາ ແລະພືດອຸດສາ

              ຫາກຳຕ່າງໆ ແມ່ນເປັນກາຣທະວີຄູນ ຂອງກາຣນຳເອົາຊາວແກວເຂົ້າປະເທສ ແບບຖືກກົດໝາຍຕື່ມອີກ= ກາຣທຳລາຍຊັພຍາກອນທັມຊາຕປ່າ

              ໄມ້ ແລະກາຣກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ກໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ແນວທາງ ຂອງຄອມມິນິສຕ໌ວຽດນາມທໍ່ນັ້ນເອງ= ຕໍ່ໜ້າສະພາພກາຣດັ່ງກ່າວ ຊາວລາວນອກແລະ

              ລາວໃນປະເທສ ຕ້ອງພາກັນຈຳແນກ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຜູ້ທີ່ມີເຈຕນາດີຫຼືຮ້າຍ= ໃຫ້ພາກັນວິເຄາະໃຫ້ເຫັນທາດແທ້ຂອງບັນຫາ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ

              ພວກເຮົາ ຈະຖືກອຳນາຈຜເດັດກາຣ ອຳມະຫິດອັນນີ້ ເຂົ້າທຳລາຍສູນຣວມຈິດ ຂອງຊາວລາວກໍຄື= ວັດນັ້ນເອງ= ຄວາມເປັນຍັກເປັນມານ ແມ່ນ

              ທາດແທ້ຂອງຄວາມໂຫດຮ້າຍ ສັນໃດ ຣະບອບຜເດັດກາຣຂອງພັຄ ສປປລາວ ຮຸ່ນເຊີດຂອງວຽດນາມ ກໍ່ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະປ່ຽນມາເປັນຜູ້ທີ່ເຫັນດີເຫັນ

              ງາມນຳຊາວລາວ= ເດັດຂາດຢູ່ແລ້ວ ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຄວາມອີ່ດູກູນາເພື່ອນຮ່ວມຊາຕ ໃຫ້ມີສິດເສຣີພາພ ປຣາສຈາກກາຣກົດຂີ່ຕ່າງໆ ອັນນີ້ຄື

              ຄວາມທ້າທາຍອັນໃໝ່ ທີ່ຊາວລາວຕ່ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າ= ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ມີກາຣເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊາວລາວນອກ ໃດ້ເຫັນຈະແຈ້ງ ນະໂຍບາຍອັນໂຫດຮ້າຍ

              ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ລອດພົ້ນຈາກກາຣຖືກທຳລາຍ ຂອງຜເດັດກາຣລາວແດງ

         

                          ຈາກຜູ້ຫວັງດີ ທີ່ຮັກຊາຕໃນປະເທສລາວ ໂດຍນ່ວຍງານ ສປປລາວ ເອງສົ່ງມາ

 

                                 ຈາກສູນກາງລາວອິສຣ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ