ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                             ປະນາມກາຣປົກຄອງແລະກາຣເລືອກຕັ້ງແບບຈອມປອມຂອງ ສປປລາວແກວແດງ

                            

                             ປະນາມກາຣປົກຄອງແລະກາຣເລືອກຕັ້ງ ແບບຈອມປອມ ຂອງລາວແກວແດງ ພາຍໃຕ້ອຳນາຈກາຣປົກຄອງຂອງພັຄຣັຖ ຫຸ່ນວຽດນາມ=

                ປະຊາຊົນລາວຂາດສິດເສຣີພາບ ອະທິປະໄຕຍຂອງຊາຕ ຖືກທຳລາຍດ້ວຍຣະບອບຄອມມຸນິສຕ໌ຂອງຂນະແນວລາວຮັກແກວ= ໃນຍຸກໃໝ່ປັດຈຸ

                ບັນນີ້ ຊາວໂລກເໜັ້ນໜັກໃສ່ກາຣປະຕິບັຕ ທີ່ຕອບສນອງສິດທິພື້ນຖານມະນຸສທັມ ແລະປະຊາທິປະໄຕຍ ທາງກາຣຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມແລະກາຣ

                ເມືອງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເຂົາພາກັນແນໃສ່ກາຣເລືອງຕັ້ງຂອງຊາຕ ໃຫ້ເປັນເສຣີເປີດກ້ວາງ ໃຫ້ມີຫລາຍພັຄກາຣເມືອງ ແຂ່ງຂັນກັນ ໃຫ້ໃຊ້

                ຄວາມຮູ້ ໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ຢ່າງສງ່າຜ່າເຜີຍ ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອຝັງຮາກປະຊາທິປະໄຕຍອັນເປັນແກ່ນ ໃນກາຣປົກຄອງປະເທສ ແຕ່ຣັຖບາລພັຄ

                ຄອມມຸນິສຕ໌ ສປປລາວແກວແດງ ຊໍ້າພັດບໍ່ເອົາຫົວໃສ່ໃຈຊາ ພາກັນທຳໃຈຫຍາບຊ້າ ຈັດກາຣເລືອກຕັ້ງຈອມປອມຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ມີແຕ່ພັຄກາຣ

                ເມືອງພັຄດຽວເທົ່ານັ້ນ ມາດອກລວງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທສຫົນຫວາຍ ບໍ່ມີທາງເລືອກແລະເບິດຄວາມຫວັງ ຊໍ້າຍັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປ

                ປ່ອນບັຕເອົາຜູ້ແທນ ທີ່ພັຄເລືອກມາ ໄປຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຍດຂອງວຽດນາມ ອັນທີ່ຂັດຕໍ່ສິດທິພື້ນຖານ ຂອງປະຊາຊົນລາວຕລອດມາ ກາຣກະທຳ

                ຂອງພັຄຣັຖ ເປັນກາຣທ້າທາຍຫາງສຽງຊາວໂລກ ໃນຊ້ວງເວລາທີ່ມີກາຣເລືອກຕັ້ງແບບເສຣີ ພື້ນຖານທົ່ວໄປໃນປະເທສກຳພູຊາ ພາຍໃຕ້ກາຣ

                ດູແລກວດກາຂອງສະຫະປະຊາຊາຕ ແລະອົງຄ໌ກອນຣະຫວ່າງຊາຕ ນອກຈາກກຳພູຊາແລ້ວ ປະເທສໄທຍເປັນຕົວຢ່າງດີອັນນຶ່ງ ສແດງອອກຢ່າງ

                ຈະແຈ້ງ ເຖິງຄວາມມີສິດເສຣີພາພຂອງປະຊາຊົນ ຊາຕໄທຍຈຶ່ງຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນເລື້ອຍໆມາ ຄນະພັຄຣັຖລາວແດງ ພາກັນອ້າງເຫຕຸວ່າ ປະຊາ

                ຊົນເຫັນພ້ອມ ແລະບໍ່ມີພັຄກາຣເມືອງຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ ມາສມັກແຂ່ງຂັນ ແຕ່ຖ້າມີ ຝ່າຍພັຄຂນະແນວລາວສາບານວ່າ ຈະຕ້ອງປາບປາມໃຫ້

                ຮາບຄາບ ເໝືອນໜ້າກອງໄຊ= ກາຣກ່າວໂອ້ຫັງແບບນີ້ ແນ່ວກາຣບໍ່ເຄົາຣົບ ຕໍ່ກົດຣັຖທັມນູນ ຂອງພວກເຂົາເອງຂຽນອອກມາ=ກາຣເລືອກຕັ້ງ

                ຕໍ່ໄປຂອງພັຄໂທນໂຈນປຸ້ນຊາຕ ຄອມມຸນິສຕ໌ລາວ ຈະມີຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ມີກາຣຕື່ນເຕັ້ນ ເຣື່ອງຄວາມຫວັງໃໝ່ອັນໃດທາງກາຣເມືອງ= ນອກຈາກຈະ

                ສືບຕໍ່ ກາຣຕົວະຍົວະປະຊາຊົນອີກຄືເກົ່າ ແລະວັນເລືອກຕັ້ງ ກໍ່ຈະງຽບເຫງົາເສົ້າຊໍ້າໃຈຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເພາະ 36 ປີຜ່ານມາ ພັຄຣັຖ ບໍ່ເຫັນວ່າຈະສ້າງ

                ສາຫຍັງດ້ວຍຕົນເອງ ນອກຈາກຈະຮັບປະຕິບັຕກາຣແຜນອຳນາຈ ແລະຂຍາຍດິນແດນຂອງວຽດນາມ ໃຫ້ມີໂອກາດກືນກິນລາວໂດຍທາງກົງ

                ແລະທາງອ້ອມ ໄປພ້ອມໆດຽວກັນ ກັບກາຣພັຖນາເສຖກິດຂອງຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ຊອກຫາຜົນກຳໄລໃຫ່ຽດ້ານເສຖກິດ ຂອງພວກເຂົາໃນລາວ

                ກາຣໄປລົງຄະແນນປ່ອນບັຕເທື່ອນີ້ ກໍ່ຈະມີແຕ່ໃບໜ້າຈຶດໆຈາງໆ ແລະຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍກົ່ວ ດັ່ງນັ້ນ ປະຊາຊົນຈຶ່ງຮີບໄປຖິ້ມບັຕແຕ່ເຊົ້າ

                ແລ້ວກໍ່ຟ້າວໜີໄປໃວໆ ຢ່າງເສັຽໃຈ ຈັ່ງໃດພວກຜູ້ແທນພັຄໂທນ ກໍ່ຈະຊນະຢູ່ແລ້ວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງຄ໌ໃສ ເພາະຄນະຜູ້ແທນຂອງເພິ່ນ ລ້ວນແຕ່

                ສັງກັດຢູ່ໃນພັຄໂລບ ພັຄໂຈນ ພັຄໂທນ ແມ່ນພັຄດຽວກັນທັງນັ້ນ ຊຶ່ງແມ່ນແກວໄດ້ຈັບເລືອກກັນມາເປັນຕົວເລຂລຽງລຳດັບ ແລະເມື່ອຖືກ

                ເລືອກໄປແລ້ວ ຜູ້ແທນພວກນີ້ ຈະມີໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ແຜນຍຸທສາດ ເສຖກິດ ກາຣເມືອງ ແລະກາຣທະຫາຣຂອງວຽດນາມ ທີ່ເປັນນາຍເໜືອຫົວ

                ຂອງຂນະແນວລາວຂອງເຂົາ= ກາຣເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະເທື່ອໃນສົບຄົບຮອບຫ້າປີ ຈະຄັດເລືອກເອົາຜູ້ແທນຕື່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພາະພົລເມືອງລາວ

                ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ຕາມສະຖີຕິຕົວເລຂທີ່ເຊື່ອຖືວ່າ ດຽວນີ້ລາວມີພົລເມືອງເກືອບ 7 ລ້ານຄົນນັ້ນ ມີແກວປະປົນຢູ່ເກືອບສອງລ້ານກົ່ວໆ ທີ່ດັ່ງໃຫລເຂົ້າ

                ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານແບບຕາມໃຈຊອບ ແຕ່ພວກເຂົາເປັນສັນຊາຕວຽດນາມສົດໆ ທີ່ຫວັງມາຢູ່ແລະຄອບຄອງລາວໄປຕລອດ= ປັດຈຸບັນນີ້ ສະພາບ

                ເມືອງລາວ ສັບສົນວຸ້ນວາຍ ຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງໄດ້ນານ ທັງກາຣເມືອງແລະເສຖກິດ ກໍ່ພໍໄດ້ແຕ່ຊຸບລ້ຽງພັຄຣັຖ ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນຂ້າຣາຊກາຣ ທະຫາຣ

                ຕໍ່າຣວດ ແພດໝໍ ນາຍຄຣູ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເປັນປົກກະຕິ ເພາະອຳນາຈກາຣປົກຄອງ ກອບໂກຍໂກງກິນ ກາຣສໍ້ຣາຊບັງຫລວງທະວີຄູນຂຶ້ນ

                ນັບມື້ ບັງຄັບບໍ່ໄດ້ ປະຊາຊົນຂົດຊົງຕົວ ທຸກຄະມອດໄຮ້ເຂັນໃຈ ພໍແຕ່ໄດ້ກິນຢູ່ສືບມື້ສືບວັນໄປຕາມລຳພັງ ໜ້າສົງຄ໌ສານຫລາຍທີ່ສຸດ= ກາຣລົງ

                ທຶນຂອງພໍ່ຄ້າຕ່າງປະເທສ ມີຫລາຍຂຶ້ນໆ ເຂົາເຂົ້າໄປສວຍໂອກາດ ຍົວະເຍົ້າເອົາຊັບສິນສົມບັຕ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງຊາຕເຮົາໜີໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍ

                ໃນແຕ່ລະວັນ ມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ ຍ້ອນພວກຄນະພັຄຣັຖ ກໍ່ເຫັນດີນຳ ແລະມັນຍັງພາກັນກົ້ມຫົວໝົ້ນຮູຂີ້ແກວຢູ່ ຈົ່ນເຫງົານອນ ເຮັດຫຍັງກໍ່

                ບໍ່ໄດ້ ເພາະຖືກວຽດນາມຄອບຄຸມກາຣຂາຍຊັບ ເພື່ອເອົາເງິນໄປໃຊ້ໜີ້ສົງຄ໌ຄາມ ໃຫ້ວຽດນາມທີ່ກໍ່ຂຶ້ນ ໃນປາງສົງຄ໌ຄາມວຽດນາມ ກັບອາເມຣິກາ

                ແຕ່ຄົນລາວເປັນຜູ້ຮັບເຄາະ ໃຊ້ໜີ້ສິນເຫລົ່ານັ້ນ ຍ້ອນວ່າພັຄຣັຖບາລແນວລາວ ໄດ້ພາກັນເປັນຂີ້ຂ້ອຍວຽດນາມມາໄດ້ເຖິງ 36 ປີກົ່ວໆແລ້ວ

                ທຸກວັນນີ້ ພວກພັຄຣັຖ ມີແຕ່ຄອງຄອຍຖ້າຮັບເອົາເງິນສິນບົນ ຫຼືປັດໃຈບໍຣິຈາກຂອງມະຫາເສຖຖີຕ່າງປະເທສ ທີ່ໃຈບຸນນຳຊັບມາຊ່ວຍປະຊາ

                ຊົນລາວຜູ້ທຸກຍາກ ແຕ່ຊໍ້າພັດຖືກພວກມານສັງຄົມ ຄືບັນດາອຳນາຈກາຣປົກຄອງຂອງພັຄຣັຖ ພັດມາຍາດແຍ່ງເອົາໄປຄູນຮ່າງຄູນມີ ໃຫ້ຄອບ

                ຄົວຂອງເຂົາ ແທນທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ທີ່ຕ້ອງກາຣນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບບັນເທົາທຸກ= ສາທາຣະນະປະໂຍດທົ່ວປະເທສ ບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງສາຂຶ້ນ ແຕ່ຍິ່ງ

                ເສື່ອມໂຊມຊຸດຊົງລົງຊັກໃຊ້ ເຊັ່ນ ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ຫໍພະພິທພັນ ຫໍສມຸດ ຖືກທຳລາຍເປ້ເພລົງ ຖ້າມີບອ່ນໃດສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ກໍແມ່ນໄດ້ມາຈາກ

                ຊາວລາວອົພຍົບ ທີ່ພັຄຣັຖ ມັນຖືວ່າເປັນສັດຕຣູ ສົ່ງມາສ້າງ ຍ້ອນຄວາມມີພັນທະຮັກໄຄຕໍ່ຊາຕ ແລະອີດູຕົນສົງຄ໌ສານລູກຫລານເຍົາວະຊົນ

                ຣຸ້ນໃໝ່ ສະນັ້ນພວກເຮົາສາມາຖສລຸບໄດ້ວ່າ= ຊາວອົພຍົບ ເປັນຜູ້ສ້າງຊາຕ= ແຕ່ພວກພັຄຣັຖ ແມ່ນພວກຂາຍຊາຕ ຂາຍແຜ່ນດິນ ປັດຈຸບັນ

                ນີ້ ພາຍໃຕ້ກາຣນຳພາ ອັນໂງ່ຈ້າຂອງພັຄຣັຖ ແຫ່ງເຮັດວັຖນະທັມຮີດຄອງປະເພນີ ອັນຈົບງາມຂອງລາວເສື່ອມເສັຽເປື່ອຍເຢື່ອຍ ຢູ່ທຸກມູມທຸກ

                ໝູ່ບ້ານ ມີ Resorts ແປວ່າ ບ່ອນລີ້ກອດກັນມີຫລາຍແຫ່ງ ຢ່າງໜ້າເບື່ອ ເມືອງລາວຍັງຖືກປະຊາຄົມໂລກ ເຂົາປະນາມວ່າ ເປັນປະເທສທຸກຍາກ

                ລະດັບທີ 10 ໃນໂລກ ເຫຕຸຜົນນີ້ ແມ່ນເປັນຍ້ອນຣັຖບາລຂອງພັຄໂທນ ຫຶກໜາງົມງາຍນຳວຽດນາມ ນາຽເໜືອຫົວຂອງພວກເຂົາ= ປະເທສ

                ເປັນທີ່ແສນຮັກແລະຫວງແຫນຂອງພວກເຮົາ ນັກຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍລາວ ແລະຍັງມີປະຊາຄົມໂລກ ທີ່ຮັກຫອມສິດ

                ເສຣີພາບ ນຳໂດຍ ນັກຫົວແນວຄິດສີວິລັຍ ຊາວອາເມຣິກັນ ອັນມີຣັຖສະພາສູງແລະສະພາຕໍ່າ ໄດ້ອອກຍັດຕິສອງສະບັບຄື ເລຂທີ 240 ແລະ

                169 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັຖບາລວຽງຈັນທນ໌ ປ່ອຍຕົວຫົວໜ້າກຸ່ມປະທ້ວງ ມີຄຣູແລະລູກສິດ 5 ຄົນ ຖຶກຈັບໄປໃນວັນທີ 26 ປີ 1999 ໃຫ້ນັບຖືສິດທິມະ

                ນຸສແລະຍິ່ງກົ່ວ ໃຫ້ຕອບສນອງຄວາມປາຖນາຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຢາກໃຫ້ຊາຕບ້ານເມືອງລາວ ມີສິດເສຣີພາບປະຊາທິປະໄຕຍ ໃຫ້ມີກາຣເລືອກ

                ຕັ້ງທົ່ວປະເທສ ປະກອບດ້ວຍຫລາຍພັຄກາຣເມືອງແຂ່ງຂັນກັນ ຢ່າງສັນຕິວິທີ= ມີຫລາຍໆເຫຕຸກາຣ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ທາງກາຣເມືອງ ຄືກາຣ

                ຮຽກຮ້ອງເອົາປະຊາທິປະໄຕຍ ແຕ່ຖືກອຳນາຈກາຣປົກຄອງຂອງພັຄຣັຖ ຈັບກຸມກາຣລົງຖນົນ ຂອງນັກປະຊາທິປະໄຕຍຂ້າມແດນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປ

                ເຄື້ອນໃຫວໃນລາວ ຊຶ່ງມາຈາກແບນຈ້ຽມຣັຖເຊັຽ ອິ tIlB ຖືກເນຣະເທດອອກຈາກປະເທສ ໃນຂໍ້ຫາວ່າ ປັ່ນປວນກໍ່ກວນສັງຄົມ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ

                ພວກເຂົາເຈົ້າລົງຖນົນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວ ກຸ່ມຄຣູແລະນັກຮຽນ ຜູ້ຮັກສິດເສຣີພາບຂອງຄົນລາວ ທີ່ພັຄຣັຖຝ້າຝືນມາຕລອດ ແລະນອກ

                ນັ້ນ ໃນປີ 2010 ປະຊາຊົນຊາວນາລາວ ທີ່ຖືກສູນເສັຽໄຮ່ນາຕາກ້າຮົ້ວສວນ ໂດຍອຳນາຈກາຣປົກຄອງເທື່ອນ ຂອງພັຄຣັຖ ຢຶດໄປຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວ

                ຕ່າງປະເທສ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນໃດໆ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງວາງແຜນແຮ່ປະທ້ວງຂຶ້ນ ແຕ່ຖືກປາບປາມຈັບກຸມແບບລັບໆ ຈົ່ນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້

                ຍັງບໍ່ຖືກປ່ອຍຕົວເລີຍ ຊາຕາກັມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ດອກວ່າເປັນຈັ່ງໃດເລີຍ- ເວນກັມ ເວນກັມ-ນີ້ ໃຫ້ພາກັນເບິ່ງແນ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງລາວ

                ໃນແລະລາວນອກ= ຣັຖບາລ ສປປລາວແກວແດງ ບໍ່ເຄີຍນັບຖືກົດໝາຍ ຂອງພວກເຂົາເອງ ທີ່ພາກັນຂຽນຂຶ້ນແລະຣະຫວ່າງຊາຕ ເຂົາກໍ່ພາກັນ

                ທຳຕົວເມີນເສີຍຊື້ບື້ ຕໍ່ກາຣຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນລາວມາຕລອດ ມັນສແດງອອກແຫ່ງຄວາມຫຶກໜ້າປ່າເທື່ອນ ຂອງພັຄຣັຖແທ້ໆ ຫລັງຈາກ

                ເຫຕຸກາຣເກີດຂຶ້ນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ທາງສະພາຕໍ່າແລະສະພາສູງ ຂອງສະຫະຣັຖ ພ້ອມດ້ວຍສະພາຢູຣົບ ແລະສະມາຄົມເອເຊັຽ ໄດ້ມີຫາງສຽງຂຶ້ນຕໍ່

                ຣັຖບາລລາວວຽງຈັນທນ໌ໃຫ້ປ່ຽນທ່າທີ ທາງສັງຄົມເສຖກິດແລະກາຣເມືອງ ໄປສູ່ຣະບົບປະຊາທິປະໄຕຍອັນແທ້ຈິງຕາມຄວາມນິຍົມຂອງຊາວໂລກ

                ຈຶ່ງຈະສາມາຖໜີພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໄດ້ ຈາກນັ້ນຊີວິດກາຣເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນອານາຄົນກໍ່ຈະແຈ່ມສັຍ ກ້າວໜ້າຢ່າງ

                ບໍ່ມີກາຣສົງຄ໌ໃສ ເພາະມີແຕ່ຣະບົບກາຣປົກຄອງ ແບບປະຊາທິປະໄຕຍອັນແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະໃຫ້ປະເທສຊາຕລາວພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ

                ຍາກໄດ້= ປະຊາຄົມໂລກ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳຊີວິດກາຣເປັນຢູ່ ຂອງຄົນລາວເຮົາແທ້ໆ ແຕ່ຄນະຜູ້ນຳພັຄຣັຖຜເດັດກາຣລາວແດງຄອມມຸນິສຕ໌

                ພັກໂທນ ຊໍ້າພັດມີພຶດຕິກັມກິຣິຍາ ສັນດານກະດ້າງຕານຫາງສຽງຊາວໂລກ ໂດຍເຈຕນາຈັດກາຣເລືອກຕັ້ງຈອມປອມຂຶ້ນ ທ້າທາຍແບບໜ້າດ້ານໆ

                ຕໍ່ໜ້າເຫຕຸກາຣດັ່ງນີ້ ຕາມຣະບຽບສະພາ ສະຫະຣັຖອາເມຣິກາ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຍັດຕິສະບັບນຶ່ງ ເລຂທີ 318 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັຖບາລວຽງຈັນທນ໌ ປະຕິບັຕ

                ກາຣເລືອກຕັ້ງ ຕາມກາລະຄົບຮອບເລືອກຕັ້ງຂອງລາວ ໃຫ້ເປັນກາຣເລືອກຕັ້ງເສຣີຍຸຕິທັມ ຕາມກົດໝາຍນິຍົມນາໆຊາຕ

                     ເພື້ອນຮ່ວມຊາຕທັງຫລາຍ ນັກຕໍ່ສູ້ຂອງຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ບໍ່ໄດ້ນອນນິ້ງຫລັບທັບສິດ ພຽງແຕ່ວິນາທີດຽວ ເຖິງ

                ສະພາບຊີວິດຢູ່ໃນປະເທສລາວຂອງພວກເຮົາ ຈະຫຍຸ້ງຍາກຂັດສົນ ກັນດານປານໃດກໍ່ຕາມ ທາງຂບວນກາຣລາວອິສຣະຂອງພວກເຮົາ ຈະພາ

                ກັນສືບຕໍ່ເຄື້ອນໄຫວ ທາງກາຣເມືອງມາຕລອດ ແລະປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກລະດັບ ພາກັນລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດຂອງຕົນ ໂດຍປັດ

                ສະຈາກໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ຍົດຊັ້ນ ວັນນະ ສັກສຣີໃດໆທັງຊິ້ນ ນອກຈາກປຣາຖນາ ແຕ່ຢາກໃຫ້ຊາຕລາວເຮົາມີສິດທິເສຣີພາບປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະ

                ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໃວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ= ພວກເຮົາໃຫ້ມີມະຕິໝັ້ນຄົງ ຣະມັດຣະວັງຕົວຫລາຍຂຶ້ນ ແລະບໍ່ໃຫ້ຫລົງເຊື່ອ ໃນກາຣເລືອກຕັ້ງອັນ

                ຈອມປອມ ຂອງຂນະພັຄຣັຖລາວແກວແດງຜູ້ຂາຍຊາຕ ໃຫ້ພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນໃນອຸດົມກາຣ ປະຊາທິປະໄຕຍແຕ່ຢ່າງດຽວ= ເປັນດັ່ງນີ້ ທາງ

                ຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍຂອງພວກເຮົາ ແລະປະຊາຄົມໂລກ ວັນນີ້ໄດ້ພ້ອມພຽງປະກາດປະນາມ ເປັນສຽງດຽວວ່າ ພວກເຮົາ

                ບໍ່ຮັບຮູ້ກາຣເລືອກຕັ້ງຈອມປອມພັຄດຽວ ຂອງຜເດັດກາຣໃນລາວ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວໃນວັນທີ 30 ເດືອນ 4 ປີ 2011 ແລະໃນອະນາຄົດ

                ພວກເຮົາຈະດຳເນີນສືບຕໍ່ ຣະດົມປະຊາຊົນ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍໃນທົ່ວໂລກ ຕໍ່ສູ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຈົ່ນໄດ້ຮັບຊັຍຊນະແຫ່ງຊາຕລາວ ຄືກຳຈັດຫຸ່ນ

                ພັຄ ປະຕິວັຕປະຊາຊົນລາວ ແລະຣະບອບລ້າເມືອງຂຶ້ນຜເດັດກາຣ ອອກຈາກຜືນແຜ່ນດິນລາວໃຫ້ຊິ້ນເຊີງ= ທາງຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອ

                ປະຊາທິປະໄຕຍ ພວກເຮົາປະກາດຮ່ວມພາຄີ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ສ້າງສັນຕິພາບ ປະຕິບັຕຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາຕ ປອງດອງຊາຊົນ ທາງ

                ສັນຕິດ້ວຍກາຣເມືອງ ສເນີໃຫ້ມີກອງປະຊຸມຣະຫວ່າງຊາຕ ໂດຍມີສະຫະຣັຖອາເມຣີກາ ສະພາຢູຣົບ ສະມາຄົມເອເຊັຽ ແລະອົງຄ໌ກາຣນາໆຊາຕ

                ໃນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ເປັນກົງຈັກ= ກາຣປ່ຽນແປງຣະບົບກາຣເມືອງໃນລາວ ໃຫ້ເປີດກ້ວາງແລະນຳມາ ຊຶ່ງຣະບອບເສຣີປະຊາທິປະໄຕຍ

                ແລະໃຫ້ລາວເປັນຣັຖ ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາຕ ປອງດອງປະຊາຊົນ ເພື່ອຮັກສາ ສະເຖັຽຣະພາບ ທາງກາຣ

                ເມືອງ ແລະຄວາມຜາສຸຂສີວິລັຍ ຮ່ວມປະຊາຄົມເອເຊັຽ ຕາວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ດັ່ງໃຈນຶກ ທາງຂບວນກາຣລາວອິສຣະຂອງ

                ພວກເຮົາ ຕ້ອງເປີດອົກຕັ້ງໜ້າປະຕິບັຕເຄື້ອນໃຫວຕໍ່ສູ້ ຢ່າງເປັນເອກພາບແລະເດັດດຽວ ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນທີ່ວ່າ ລາວສາມັກຄີ ລາວພັຖນາ

                ລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                  ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ