ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                    ຄຳກອນໂບຮານລາວ

 

           . ຈອມປວກອົ້ນ ຂຸດກົ່ນເປັນໂພນ ແມ່ນສິເປັນໂພນສູງ ຊົ່ວໄກເຫັນແຈ້ງ ຄັນບໍ່ມີສາຂາໄມ້ ໃບຂຽວປົກຫໍ່ ກໍ່ບໍ່ດູອາດແທ້ ໂພນນັ້ນເປົ່າແປນ :

           . ໃຈບໍ່ໃສຕໍ່ນໍ້າ ແຍງເງົາກະບໍ່ສ່ອງ ກົບບໍ່ເຕື້ອງຕໍ່ເທື້ອມ ເຫັນຖໍ້າກະວ່າໂພນ :

           . ຊາຕາຄາດແຫ້ງ ຝົນຕົກຣິນກະບໍ່ຊູ່ມ ຊາຕາຄາດແລ້ງ ແສນສິຖົ້ວມກະໄຫ່ງຜົງ :

           . ຊີ້ນບໍ່ເປັນຕ່ອນຢ້າງ ຢ່າໄດ້ອ່າວຈາແກງ ຢ່າໄດ້ກຸມເອົ້າເກືອເອືອບລົງດູຮ້າຍ :

           . ຊາຕທີ່ມາລານີ້ ດວງຫອມຮົດຫ່ວງ ໃຜຜູ້ເຂົ້າຊົມໄດ້ ດົມແລ້ວບໍ່ຢາກໜີ :

           . ຊາຕທີ່ໝາເຫັນເຂົ້າ ໃນມືຊີງສວບ ຍາມເມື່ອກິນອີ່ມແລ້ວ ແສນສິເອີ້ນກະແລ່ນໜີ :

           . ຊາຕທີ່ແນວນາມບົ້ງ ແປນຕົວກາສິຕອດກິນແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເປັນສິ່ງມ້ອນ ໃຍຫຸ້ມຫໍ່ຕົວຫັ້ນຖ້ອນ :

           . ຊາຕທີ່ດວງຫອມນີ້ ບານດາຍແລ້ວເປົ່າເປັນຫຼື ຄວາມຄິດແມງພູ່ມີທໍ່ຟ້າ ສິໝາຍມ້ຽນກະດູກດອມ :

           . ຊາຕທີ່ຍາມໜາວນີ້ ຝິງໄຟຫາກສິອຸ່ນທວງແລ້ວ ເຖິງລະດູຮ້ອນແລ້ວ ກາຍໄກ້ກໍເລົ່າເໝັນ :

           . ຊາຕວ່າ ສົງຄ໌ສານຊັງ ກົງກວຽນກຳຮອບ ເວນຫາກມາຄອບແລ້ວ ວອນໄຫ້ວກໍ່ບໍ່ຟັງ :

           . ຊື່ວ່າ ໂລກີກ້ວາງ ເມືອງຄົນມັນບໍ່ທ່ຽງ ມັນຫາກງ່ຽງຊ້ອຍງ້ອຍ ຄືຄ່ອຍຕລິ່ງຂອງ- ລາງເທື່ອງສິດກັບໄດ້ ເປັນຄຣູສອນສັ່ງກໍມີ

             ລາງເທື່ອລູກໄພ່ບ້ານ ສອນທ້າວບ່າວພຣະຍາກໍ່ມີ :

           . ຊື່ວ່າ ກັມເຖິງແລ້ວ ຈຳໃຈຈຳຈາກ ບໍ່ມີໃຜແກ່ທື້ນ ຄືນໄດ້ໂລກເຮົາ :

           . ຊື່ວ່າ ຄວາມຕາຍນີ້ ແຂນຄໍທຸກບາຕຍ່າງ ໃຜກະແຂນອ້ອນຕ້ອນສເມີດ້າມດັ່ງດຽວ :

           . ຊື່ວ່າ ແນວກຳພ້າ ໝູໝາມັນກະໜ່າຍ ກາຍໜ້າໄກ້ ຊາວບ້ານຖົ່ມນໍ້າລາຍ :

           . ຊື່ວ່າ ແນວຄວາມຮູ້ ໃນເຮືອນຫາຍາກ ຄັນບໍ່ອອກຈາກບ້ານ ບໍ່ມີໄດ້ທໍ່ໃຍ :

           . ຊື່ວ່າ ເປີງເປັນແລ້ວ ຈຳໃຈຈຳຈາກ ຄັນບໍ່ພາກຈາກບ້ານ ຄວາມຮູ້ບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ :

           . ຊື່ວ່າ ແລ້ວຄວາມ ສິລທັມພຣະເຈົ້າໃຫ່ຽ ຄັນແມ່ນຮຽນໄດ້ແລ້ວ ເປັນແກ້ວແກ່ນມະໂນ :

           . ຊື່ວ່າ ຈັນທນ໌ເພງແຈ້ງ ບໍ່ປານແສງສຸຣິເຍສ ແສງກະບອງໝື່ນເຫັ້ລມ ບໍ່ປານແຈ້ງແຫ່ງເດືອນ ຄືດັ່ງ ແນວເຫັລນຫລ້ອນ

             ບໍ່ປຸນປານເຈົ້າຍ່າ ເດັກນ້ອຍຮູ້ຕັ້ງລ້ານ ບໍ່ປານເຖົ້າຜູ້ດຽວ :

           . ຊື່ວ່າ ແນວເດັກນ້ອຍ ຕາກໍຄວາມຄິດມໍ່ ໄດ້ກໍຂໍ ຂໍ້ຫລໍ້ ຄວາມເວົ້າຜັດຢູ່ດາວ :

           . ຊື່ວ່າ ຄອງຄຸນຄໍ້າ ໃຜທຳເປັນປະໂຍດ ເຖົ້າແກ່ ເດັກໜຸ່ມນ້ອຍ ທຳໄດ້ກໍຮຸ່ງເຮືອງ :

           . ຊື່ວ່າ ກາຣຍໍຍ້ອງ ນິນທາປະຈຳໂລກ ມີແຕ່ປຸ໋ແຕ່ປູ້ ສິໜີໄດ້ຮ່ອມໃດ :

           . ຊື່ວ່າ ແນວຄວາມເວົ້າ ຂອງຄົນມັນເກີນງ່າຍ ໄດ້ເທິງຫງາຍແລະຂ້ວມ ຄວາມເວົ້າບໍ່ຢູ່ຄວາມ ເຂົາຮັກເຂົາກະຍ້ອງ ເຂົາຊັງ ເຂົາ

             ກະວ່າ ຄືດັ່ງ ບັກເຄົ້າເມົ້າ ໝາເຖົ້າເຫົ່າແຕ່ເຂົາ ເຂົາສິພາກັນທ້ວງ ທັງເມືອງບໍ່ມີງ່ຽງ ເຂົາສິຕິຄ້າຍ ຂາຍໜ້າກະບໍ່ອາຍ :

           . ຊາຕທີ່ ຍໍເງີງໄງ້ ຂອນແຄນເຫັນດູຫລາກ ຄັນບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຂບ ກະແມ່ນ ແມງງອດງ້ຽວ ງູ ຮ້າຍຫາກມີ :

           . ຊາຕທີ່ ກວຽນແປງແລ້ວ ດູງາມທຸກສິ່ງ ຈິງແລ້ວ ງົວ ໝ່ອມພຣະນາງບໍ່ແກ່ໃຫ້ ສິເທີນຄ້າງຢູ່ ເອງດອກນາ :

           . ຊາຕທີ່ ຕັນຫານີ້ ພາໂຕຕົກຕໍ່າມີດາຍ ລາງເທື່ອດັບຊາຕຊໍ້າ ວາຍຢ້າວ ຄອບຜູ້ຍິງແທ້ດາຍ :

 

                        ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ                   

 

                                           ສເນີ ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ