ໂດຍລາວເສຣີຊົນ

 

                         ຄຳກອນໂບຮານລາວຄັ້ງກ່ອນ

 

             ( ຢ່າໄດ້ເສັຽແຮງ ໄດ້ເປັນຄົນນຳເພິ່ນ ຄົນໃຫ້ຄົນຮອດກົ້ນ ໜຽວຕຸ້ຍຈັ່ງແມ່ນຄົນ )

             ( ຢ່າໄດ້ຫວັງສຸຂຍ້ອນ ບຸນເຂົາມາເພິ່ງ ສຸຂກະສຸຂເພິ່ນພຸ້ນ ບໍ່ມາກຸ້ມຮອດເຮົາ )

             ( ຢ່າໄດ້ຕິດຕາມກົ້ນ ຂອງຄົນທ້ອງໃຫ່ຽ ມັນສິຕົດໃສ່ເຈົ້າ ໃຫ້ດັງເວີ້ປຶ່ງເໝັນ )

             ( ຢ່າຟ້າວຮ້ອນ ໃຫ້ຮີບກ່ອມເອົາເຢັນ ໃຫ້ຄ່ອຍບຳເພນພຽນ ສືບແປງຄາວແຄ້ນ )

             ( ຢ່າໄດ້ເວົ້າຟູ້ໆ ຂັວນເພິ່ນເປັນກະດັດ ຢ່າໄດ້ມີໂທໂສ ໃສ່ເຂົາຂົມຮ້າຍ ຢ່າໄດ້ເມົາມົວຕ້ານ ຕຽນຂັວນຂອງຜູ້ອື່ນ ໂທສເຂົາມີ

               ທໍ່ກ້ອຍ ຢ່າຕຽນເວົ້າທໍ່ໂປ້ມື ຢ່າໄດ້ຖືເຂົາພຸ້ນ ເປັນໃຈມັນບໍ່ແມ່ນ ໂທສເຂົາມີທໍ່ຟ້າ ຢ່າຈາຕ້ານໃຫ້ປ່ວຍກາຣ ເຂົາບໍ່ແຖມ

               ພອນໃຫ້ ທຶນຮອນເບັ້ຽບາທ ມີແຕ່ແຖມໂທສໃຫ້ ຍາມເຂົາຮູ້ເມື່ອລຸນ )

             ( ຢ່າໄດ້ຄິດໂລພລ້ຽວ ເປັນກ່ຽວຫລາຍຄົມ ໃຫ້ມັນເປັນຄົມດຽວ ຕໍ່ສັນກັບດ້າມ ຢ່າໄດ້ເຫັນແກ່ໄດ້ ຂອງເພິ່ນມາຖື ມັນບໍ່ພໍທຳ

               ທຶນ ອຸ່ນຖົງພໍມື )

             ( ຢ່າໄດ້ກົດເຂົາຍ້ອງ ຍໍໂຕຜິດຮີດ ຢ່າໄດ້ວຶດໆ ເວົ້າ ປະສົງຄ໌ ຂຶ້ນຂົ່ມເຂົາ )

             ( ຢ່າໄດ້ເມົາມົວເຫລັ້ນ ກາຣພະນັນເບັ້ຽໂບກ ລາງເທື່ອໂຊຄບໍ່ໃຫ້ ຖົງເປັ້ງສິຂາດກາງ )

             ( ຢ່າໄດ້ຕິໂທສທ້ວງ ປວງໝູ່ໝູໝາ ມັນບໍ່ເຫັນແນວກິນ ບໍ່ແລ່ນວົນວຽນອ້ອມ ຕິແຕ່ແມງວັນຮ້າຍ ຕອມໂຕຢູ່ໂຜ້ໂຜ່ ໂຕ

               ຫາກເໝັນອູ້ອູ້ ສິຕິໄດ້ບ່ອນໃດ ຕິແຕ່ຄວຍບັກເລຮ້າຍ ປະຕູສວນບໍ່ອັດຫີ່ ຕິແຕ່ແມງໝີ່ຮ້າຍ ຕີນສິ້ນບໍ່ລໍ່າເພີ ຕິແຕ່

               ເປັດໄກ່ດື້ ເຕັ້ນຕອດຕາມຂາ ມັນຫາກເຫັນແນວກິນ ຈັ່ງແລ່ນວົນນຳກົນ ຕິແຕ່ງົວຄວຍໝົ້ນ ຮຽວໜາມຮົ້ວໄຮ່ ມັນ

               ຫາກເຫັນບ່ອນໄດ້ ຈຶ່ງທຽວໝົ້ນຢູ່ດົນ ຕິແຕ່ຄົນເຂົາພຸ້ນ ພາຍໂຕບໍ່ເຕື້ອງຕໍ່ ຕິແຕ່ຄໍອື່ງເພົ້າ ຄໍເຈົ້າຜັດແຫ່ງຈົນ )

             ( ຢ່າໄດ້ທຳເພສພ້ຽງ ຫົວພຽງເພສອື່ງ ມັນຫາກເຫລືອແຕ່ຮ້ອງ ຄວາມເວົ້າບໍ່ຂ້າໂຕ )

             ( ຢ່າໄດ້ວາຈາພ້ຽງ ເຂົາຮ່ອນຂົ່ມຂືນ ຄຳປາກ ຢ່າໄດ້ຕື້ນ ຄືໝໍ້ປາກແບນ ຢ່າໄດ້ແສນແພນໜ້າ ວາຈາເວົ້າອົ່ງ  ຝູງພີ່ນ້ອງ

               ພົງເຊື້ອສິບໍ່ມີ )

             ( ຢ່າໄດ້ເຫັນຂອງຮ້າຍ ເປັນດີມີຄ່າ ຢ່າໄດ້ເຫັນດ່ານດ້າວ ແດນກວ້າງວ່າແປນ )

             ( ຢ່າໄດ້ຄິດກອບເກື້ອ ກັມບາບໜາໜັກ ໃຫ້ເອົາບຸນເປັນສະຫາຍ ຮ່ວມເຮືອນຮຽງຊ້ອນ )

             ( ອັສຈັນຍ໌ໃຈເດ້ ອົກສິເພແຕກແຫ່ລງ ຍາມມື້ເຊົ້າມື້ແລງ ມີແຕ່ຄຶດຮອດນ້ອງ ເຫງົາງ້ວງຢູ່ບໍ່ເຊົາ )

             ( ອັນວ່າ ໂລກີນີ້ ບໍ່ມີແນວຕັ້ງທ່ຽງ ມີແຕ່ຕາຍ ແຕກມ້າງ ທະລາຍລົ້ມເກື່ອນຫາຍ ອັນວ່າຄວາມຕາຍມ້າງ ໄກກັນ

               ເຈັຽຣະຈາກ ຄັນບໍ່ມົ້ມ ໂຄກກ້ວາງ ສິທຽວພໍ້ຢູ່ເລິງ )

                      ຢ່າໄດ້ພາກັນໃຫ້ ນຳຜີຕາຍຕົກປ່າ ໃຫ້ນຳໝໍ້ກະເບື້ອງຍັງສິໄດ້ອຸ່ນແກງ

             : ຢ່າໄດ້ພາກັນໃຫ້ ນຳຄົນຕາຍຕົກປ່າ ໃຫ້ທະໝອມ ຕໍ່ຍາຍຍ່າເຖົ້າ ຍັງສິໄດ້ເພິ່ງບຸນ -

             : ອັນວ່າຄວາມຕາຍນີ້ ເປິງເປັນທັງໂລກ ຄັນມັນມາຮອດແລ້ວ ໜີໄດ້ກະບໍ່ກາຍໄດ້ແລ້ວ -

             : ຢ່າໄດ້ໂສດາດິ່ນ ນຳງາຊ້າງເພິ່ນ ໃຫ້ຕັ້ງຕໍ່ເຂົາໂລ້ງໂຄ້ງ ຄວຍເຖົ້າແຫ່ງເຮົາ -

             : ຢ່າໄດ້ຄິດຕໍ່ເຂົ້າ ໃນນາຂອງຜູ້ອື່ນ ຄຶດຕໍ່ນາຂີ້ກະຕ່າຍນ້ອຍ ນາໜ້ອງແຫ່ງເຮົາ -

             : ຢ່າໄດ້ວາຈາຕ້ານ ສອນໝາໃຫ້ຫອນເຫົ່າ ສອນເຕົ່າມຸດນໍ້າ ຄຳນັ້ນບໍ່ຄວນ ສອນກະບວນຄວາມຮູ້ ຄຣູບາມັນຜິດຮີດ ສອນ

               ຮູ້ຜູ້ເຖົ້າ ໃຜສິເວົ້າວ່າດີ ສອນໃຫ້ໝີກິນເຜິ້ງ ອ້າຍໝີມັນສິວ່າ ສອນໃຫ້ປາມຸດນໍ້າ ມັນສິເຍີ້ຍສຽດສີ ສອນໃຫ້ກຸ່ມພີແຂ້ ລົງ

               ໜອງມັນບໍ່ຄ່ອງ ຊວນໃຫ້ແຂ້ລ່ອງນໍ້າ ຄຳນັ້ນບໍ່ຄວນ -

             : ຢ່າສິຫວນຫາເຊື້ອ ຄົນພານເວົ້າແມ່ນ ລີ້ນບໍ່ມີຮົ້ວລ້ອມ ມັນສິເວົ້າດ່າເຂົາ ໃຜຜູ້ຄວາມຄຶດສັ້ນ ຜຍາເບົາໃຈມໍ່ ຕັນຫາຈັບ

               ແກ່ທື້ນ ລົງໝໍ້ແຜ່ນແດງ ຕັນຫາແຮງທຳໃຫ້ ມະໂນໃນແສນແສບ ຄືດັ່ງເຂັມໝື່ນເຫລັ້ມ ແທງຄັ້ນແດກຂມອງ -

             : ຢ່າໄດ້ຫຶງຫວງຫ້າມ ໄປມາໃຫ້ມີໝູ່ ມີພີ່ນ້ອງນຳກົ້ນກະອຸ່ນໃຈ ໄປກັບອ້າຍນຳທາງສິໄດ້ມ່ວນ ຮອດຮົ່ມໄມ້ ຍັງສິໄດ້ຢອກກັນ

               ລາງເທື່ອມີໂພງເປົ້າ ມາຫາອ້າຍສິໄລ່ ລາງເທື່ອ ເສືອໂຄ່ງຂ້ຽວ ມາໄກ້ສິໄລ່ຕີ -

             : ເອົາຄົນກ້າ ຄອງເມືອງມັນຈັ່ງຮຸ່ງ ເອົາຄົນຂີ້ຢ້ານ ຄອງບ້ານບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ -

             : ອົດສົງຄ໌ສານບັກເລເຖົ້າ ຄວຍເຮົາໃວ້ແນ່ ຄັນບໍ່ຫລົກຫຍ້າໃວ້ ຄັນບໍ່ບາຍຫຍ້າປ້ອນ ບັກເລເຖົ້າສ່ວນສິຕາຍ ແທ້ແລ້ວ -

             : ອົດສາເຈົ້າ ກູນາລ້ຽງ ຄວຍບັກເລໃວ້ຖ້າຫ່າ ບາຕຫ່າມາຮອດແລ້ວ ຈຶ່ງໄລຖິ້ມໃຫ້ຫ່າກິນ -

             : ເອບ ເອບ ຮ້ອງ ຢ່າຟ້າວວ່າສຽງກົບ ລາງເທື່ອແມງເງົາມີພິດຕອດຕົນຕາຍມ້ຽນ -

             : ຢ່າສິເດັດດອກຫວ້ານ ບ້ານເພິ່ນມາບານ ໃຫ້ເຈົ້າງອຍຊານເກບ ດອກກະຈຽວແຄມຮົ້ວ -

             : ອັນວ່າເຊື້ອເຫົ່າຫ້ອມ ໂຕໃຫ່ຽສາຣະພິດ ໃຜຈັກທຳພຽນສອນ ສັ່ງມັນບໍ່ມີໄດ້ -

             : ຢ່າໄດ້ຍໍ້ຫົວຕໍລົງຕໍ່າ -

             : ອຸ່ມທຸ່ມ ເຈົ້າຜູ້ເຂົ້ານາທາມ ປີບໍ່ທ້ວມ ໝາຍສິເອົາລໍ້ແກ່ ຖືກປີນໍ່າທ້ວມ ຫົວລ້ານກະບໍ່ປານ -

                      ອັນວ່ານໍນິນແກ້ວ ພິທູນມີຄ່າ ເອົາໃຫ້ຄົນຜີບ້າ ໄປໃຊ້ບໍ່ຄວນ

             ( ແຮ່ງຜູ້ຮ້າຍ ແຮ່ງຕື່ມຕົດເໝັນ ແຮ່ງດຳແຮ່ງຕິດ ຕື່ມລາຍທັງແຫ້ລ ແຮ່ງອຶດແຮ່ງຢາກ ທັງຍາກທັງຈົນ ແຮ່ງວົນແຮ່ງວຽນ ບໍ່ມີທາງໃວ້ .

             ( ເຮືອຄາແກ້ງ ກວຽນເຫັນໃຫ້ກວຽນແກ່ ບາຕວ່າໄປຮອດນໍ້າ ເຮືອສິໄດ້ແກ່ກວຽນ .

             ( ເຮົາວ່າເຮົາດີແລ້ວ ຍາມເຮົາເປັນໜຸ່ມ ແຍງແວ່ນຫົວຍຸ້ມຍຸ້ມ ແຍງແລ້ວເປີດບໍ່ເປັນ ເຖິງເມື່ອຍາມເຮົາເຖົ້າ

               ແຍງເງົາເປັນຕາໜ່າຍ ເປັນພຸ້ຍຍຸ້ຍພ້າຍຍ້າຍ ມີໝ້ອງທົ່ວໂຕ ຫລຽວເບິ່ງສອງຝ່າຍແກ້ມ ຫົວແຍ້ມແຫ່ງຄື .

             ( ຮຽມນີ້ ເປັນຄົນນ້ອຍ ສະຕິລອຍມັນບໍ່ຄ່ຽມ ຈຽມປາກຈຽມວາດໃວ້ ຍາມສ້າງກະຫາກມີ ລາງເທື່ອ ໂມໂຫຫຸ້ມ

               ໂມຫັງບັງບຽດ ປາກບໍ່ສົມວາດເວົ້າ ຄຳນັ້ນຢ່າຊະຖື

 

                     ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ           

 

                            ສເນີ ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ