ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                       ປະທະ 2 ຄວາມຄິດ= ເຣື້ອງບັ້ງໄຟພະຍານາຄ=ເກີດຂຶ້ນເອງຫຼືຄົນເຮັດເອົາ

 

                     ຫລັງກາຣເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນພາບຖ່າຍ ຈາກກາຣເປີດໜ້າກ້ອງນານໆ ເພື່ອພິສູດວ່າ ປຣາກົດກາຣ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄນັ້ນ ເກີດຈາກກາຣຍິງລູກປືນ

        ມີສອງວິທີທາງຈຶ່ງມີ= ນພ= ມະນັສ ກະນົກສິນ ຜູ້ສເນີພຶດຕິວ່າ ເປັນປຣາກົດກາຣທັມມະຊາຕ ຈຶ່ງໄດ້ເຊີນ ດຣ ເຈັສຖາ ເດັ່ນດວງບໍຣິພັນ ເຂົ້າຮ່ວມສັມ

        ນາ ເພື່ອສແດງຄວາມເຫັນ ຕໍ່ແງ່ມູມດັ່ງກ່າວ

                 ກາຣສັມນາເຣື່ອງບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ເກີດຈາກລູກປືນ ສອງວິທີ ຫຼືເປັນປຣາກົດກາຣທັມມະຊາຕເກີດຂຶ້ນ ທີ່ໂຮງພະຍາບາລ ສຣຣພສິທທິປຣະສົງ

        ຈ. ອຸບົລຣາຊທານີ ເມື່ອວັນທີ 26 ພ.ຍ.55 ໂດຍກາຣສແດງຄວາມເຫັນຣະຫວ່າງ ນພ ມະນັສ ຜູ້ອຳນວຍກາຣໂຮງພະຍາບາລ ສຣຣພສິທທິປຣະສົງ ຜູ້ມີ

        ຂໍ້ມູນສນັບສນູນວ່າ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ຄືປຣາກົດກາຣທັມມະຊາຕ ແລະ ຜສ.ດຣ ເຈັສຖາ ຈາກພາກວິຊາຊີວະວິທຍາສາສ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທຍາລັຍ

        ຜູ້ມີຫລັກຖານວ່າ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄນັ້ນ ເປັນລູກປືນສອງວິທີ ນພ ມະນັສ ເຜີຍວ່າ ໂດຍສ່ວນຕົວເຂົາ ໄດ້ເບິ່ງປຣາກົດກາຣ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄມານານ

        ເຖິງ 25 ປີ ຊຶ່ງປຣາກົດກາຣນີ້ຖືວ່າ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຕົກຜລຶກຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບເຣື້ອງນີ້ໃຫ້ໄດ້ ຊຶ່ງມີຄວາມເຫັນ

        ກ່ຽວກັບເຣື້ອງນີ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ບາງຄົນເຫັນດ້ວຍຕາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍຮູບໃວ້ ແລະເຊື່ອວ່າເກີດຂຶ້ນຈິງ ແຕ່ເກີດຂຶ້ນຟ່າງໃດບໍ່ມີຮູ້ ບ່າງຄົນເຊື່ອວ່າ ອະທິ

        ບາຍໄດ້ດ້ວຍປຣາກົດກາຣ ທາງທັມມະຊາຕ ແຕ່ບາງຄົນເຊື່ອໃນເຣື້ອງເໜືອທັມມະຊາຕ ເມືອບອກວ່າເປັນປຣາກົດກາຣທັມມະຊາຕ ຈຶ່ງຮັບບໍ່ໄດ້.2.3 ປີ

        ທີ່ຜ່ານມາ ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຂຶ້ນໄກ້ໆ ໃນຣັສມີ 5 ເມຕ ໄດ້ງິນສຽງຜຸດຂຶ້ນ ມີນໍ້າກະຈາຍຂຶ້ນແລ້ວ ດັບໃນຣະຍະ 40 ເມຕ ສັກວັນຖ້າອາຈາຣ ເຈັສຖາໄດ້ເຫັນ ຄົງ

        ຈະຄິດເໝືອດຂ້ອຍ ແຕ່ອາຈາຣເຈັສຖາ ເຫັນປຣາກົດກາຣບາງຢ່າງ ທີ່ເໝືອນຄົນທຳຂຶ້ນມາ ຖ້າເອົາ 2 ສ່ວນນີ້ ມາຣວມກັນ ຈະໄດ້ຮູບໃຫ່ຽຂອງບັ້ງໄຟ

        ພະຍານາຄ= ນພ. ມະນັສ ຣະບູວ່າ ເປັນປຣາກົດກາຣ ທີ່ມີແສງໄຟຫລາຍສີ ສ່ວນໃຫ່ຽເປັນສີແດງໝົ່ນ ຂນາດປະມານນ່ວຍໝາກນາວ ປຣາກົດໃຫ້ເຫັນ

        ເໜືອແຫລ່ງນໍ້າ ໃນລຸ່ມນໍ້າໂຂງ ແຖບ ຈ. ໜອງຄາຍ ບຶງການ ຣວມເຖິງບຶງໂຂງຫລົງ ແລະແຫລ່ງນໍ້າອື່ນໆ ທັງໃນໄທຍແລະລາວ ພຸ່ງຂຶ້ນເໜືອນໍ້າຕິດໄຟ

        ບໍ່ມີສຽງ ບໍ່ມີເຂມ່າ ບໍ່ມີເປວ ປຣາກົດໃນຊ່ວງຣອຍຕໍ່ລະດູຮ້ອນ ກັບລະດູຝົນ 1-3 ວັນແລະລະດູຝົນຕໍ່ລະດູໜາວ 2-5 ວັນ ສ່ວນວັນອອກພັນສາ ພໍ້ຫລາຍ

        ທີ່ສຸດ

                ນອກຈາກນີ້ ນພ ມະນັສ ຍັງສຶກສາຄວາມສັມພັນ ຣະຫວ່າງກາຣປ່ຽນແປງຂອງອອກຊິເຈັນ ໂອໂຊນ ຄວາມຊື້ນສັມພັດແລະຣັງສີ ຍູວີຊີໃນຊ່ວງທີ່

        ມີຣາຍງານກາຣພົບເຫັນ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ໂດຍພົບວ່າ ຊ່ວງທີ່ເກີດບັ້ງໄຟພະຍານາຄນັ້ນ ມີສ່ວນປະກອບ ຂອງຟອງກ໊າຊຟອສຟີນ ແລະມີເທັນໃນສັດ

        ສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະທຳປະຕິກິຣິຍາກັບອາກາດໂດຍຣອບ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໃວ້ ບໍ່ຟົ້ງກະຈາຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ ນພ.ມະນັສ ຍັງໄດ້ສົ່ງທິມງານລົງສັມພາດຜູ້

        ອາສັຍຢູ່ຮິມນໍ້າໂຂງ ແລະມີປະສົມກາຣ ເຫັນບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ຈຳນວນ 127 ຄົນທັງທີ່ອາສັຍຢູ່ຝັ່ງໄທຍແລະລາວ ຊຶ່ງມີ 55 ຄົນທີ່ຢືນຢັນວ່າ ເຫັນບັ້ງໄຟ

        ຂຶ້ນຈາກນໍ້າໃນຣະຍະ 5 ເມຕ ບາງຄົນເຫັນຂັ້ນຂ້າງເຮືອໄຟ ໂດຍລັກສະນະລູກໄຟສີຕ່າງໆ ແຍກໄດ້ເຖິງ 18 ສີ ໂດຍເປັນສີແດງອົມຊົມພູ ສີແດງ ສີຊົມພູ

        ແລະສີຂຽວ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄົນໄຂ້ຂອງໂຮງພຍາບາລ ອາຍຸ 111 ປີ ຊຶ່ງເຄີຍເຫັນບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ຂນະທີ່ກະສຸນສອງວິທີ ເພິ່ງມີເມື່ອ 97 ປີກ່ອນ ທາງ

        ດ້ານ ດຣ ເຈສຖາ ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງປຣາກົດກາຣ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄວ່າ ເປັນໜັງເກົ່າເລົ່າໃໝ່ ໂດຍບອກວ່າ ບໍ່ເຄີຍເບິ່ງປຣາກົດກາຣດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໃນຄຳເຊີນ

        ຊວນໄປເບິ່ງ ປຣາກົດກາຣນັ້ນ ຈະມີຄຳໂຄສະນາວ່າ ຍັງລໍກາຣພິສູດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີໃຜເຄີຍຖ່າຍຮູບໄດ້ເລີຍ ທັງທີ່ມີຄົນເບິ່ງເປັນແສນໆ ສ່ວນຫລາຍຮູບປຣະ

        ກອບທີ່ໃຊ້ ຈະເປັນຮູບກຣາຟິກ ແລະເມື່ອກອ່ນກໍ່ຊື່ ບັ້ງໄຟຜີ ແຕ່ນາຍພິທັກ ສຣີຕະບຸຕ ສ ສ ໜອງຄາຍ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນບັ້ງໄຟພະຍານາຄ

               ໜັງສືທີ່ຂຽນໂດຍ ນພ ມະນັສ ກະນົກສິລ= ຂຽນຕຳນານພະຍານາຄ ພົ່ນໄຟຮັບສເດັຈ ພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ມີໃນພຣະໄຕປິດົກ ກ່ອນ

        ເປັນ Unseen Thailand  ກໍ່ມີປຣາກົດກາຣໃຫ້ເຫັນນ້ອຍ ແຕ່ພໍເປັນ Unseen ກໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຮ້ອຍ ໂພນພິສັຍກໍ່ຫລາຍຂຶ້ນເປັນຮ້ອຍໆລູກເໝືອນ

        ຫລາຍຂຶ້ນ ໃນທີ່ມີກາຣຈັດທ່ອງທ່ຽວ= ດຣ ເຈສຖາ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແລະຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດຣະຫວ່າງສັມນາ ແລະຕັ້ງຄຳຖາມຫລາຍຂໍ້ ເຊັ່ນ ເປັນຫຍັງເປັນປຣາກົດ

        ກາຣທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສະເພາະຕົງກັບວັນອອກພັນສາຂອງລາວ ເປັນຕົ້ນ ຫາກອະທິບາຍວ່າ ເປັນກ໊າຊທີ່ສະສົມຈາກແຫລ່ງ ລັກສະນະກາຣຕິດໄຟກໍ່ແຕກຕ່າງ

        ໄປຈາກທີ່ຄວນຈະເປັນ ດຣ ເຈສຖາ ໄດ້ເຜີຍວິດີໂອຮູບ ກາຣຕິດໄຟຂອງກ໊າຊ ທີ່ນຳມາຈາກແຫລ່ງນໍ້າ ໂດຍພົບວ່າມີເທັນໃນຟອງສະບູ ເມື່ອຕິດໄຟກໍ່ຈະ

        ວາບສວ່າງຂຶ້ນແລະຫາຍໄປ ຫຼືປິດກ໊າຊລົງໃນຖົງຂນາດໃຫ່ຽ ເມື່ອຈູດໄຟກໍ່ເຜົາໃໝ້ ແລ້ວວາບຫາຍໄປ ຊຶ່ງກ໊າຊຕາມໜອງບຶງເຫລົ່ານີ້ ຈະຕິດໄຟໄດ້ ເມື່ອ

        ຈູດໄຟແລະຈະເຫັນກ໊າຊສີຟ້າ ຫລັງຈາກສົງສັຍໃນຫລາຍເຣື່ອງ ທີ່ສຸດກໍ່ມາຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄນັ້ນ ຂຶ້ນຈາກນໍ້າຫຼືບໍຊຶ່ງທິມງານ

         ຂອງ ສົມພົບ ເຈົ້າເກົ່າ ຈາກຫ້ອງຫວ້າກ ພັນທິບ ໄດ້ເດີນທາງໄປພິສູດ ໂດຍເປີດໜ້າກ້ອງຖ່າຍຮູບ ນານເຖິງ 15 ນາທີ ເພື່ອບັນທຶກຮູບ ປຣາກົດກາຣ

         ຈາກຝັ່ງໄທຍ ແຕ່ຮູບທີ່ປຣາກົດນັ້ນ ກາຍເປັນເສັ້ນ ທີ່ຂຶ້ນມາຈາກຝັ່ງລາວ ແລະບໍ່ມີເສັ້ນໃດເລີຍ ທີ່ຂຶ້ນຈາກນໍ້າ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີວິດີໂອຈາກລາຍກາຣ

         =ຖອດຣະຫັດ= ຂອງສະຖານີ້ໄອທີວີ ເມື່ອປີ 2545 ທີ່ໄດ້ຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຝັ່ງລາວ ແລະເຫັນກາຣຍິງປືນຈາກຝັ່ງລາວ ອັນປະເພນີ ທີ່ທຳຂຶ້ນທຸກປີ ຊຶ່ງ

         ຫລັງຍິງປະມານ 3 ວິນາທີ ກໍ່ຈະໄດ້ງິນສຽງເຮ່ຈາກຝັ່ງໄທຍ ໂດຍແມ່ນໍ້າໂຂງນັ້ນກ້ວາງ 1 ກິໂລເມຕ ກາຣເດີນທາງຂອງສຽງ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3 ວິ

         ນາທີ ຂນະທີ່ແສງຈະເດີນທາງໃວກວ່າ

               ພ້ອມກັນນີ້ ດຣ ເຈສຖາ ຍັງໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມສັມພັນທຽມ= Spurious Relationship ຊຶ່ງເປັນຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງຕົວແປ 2 ຕົວທີບໍ່ມີ

         ຄວາມສັມພັນກັນ ເຊັ່ນ ຈຳນວນນົກກະສາທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ກັບຈຳນວນປະຊາກອນ ທີຫລາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງດຽວກັນ ຈຶ່ງສຣຸບເປັນ ນົກກະສາຄາບເດັກມາ

         ເກີດ ເປັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເຫັນຄວາມສັມພັນຂອງຂໍ້ມູນໃດແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍວ່າ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ= ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ນພ. ມະນັສ ໃຫ້

         ຄວາມເຫັນແກ່ທາງທິມຂ່າວ ວິທຍາສາສ ASTV ຜູ້ຈັດກາຣອອນໄລວ່າ ກາຣສັມນາຄັ້ງນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ເມື່ອງຈາກ ບັ້ງໄຟພະຍາ

         ນາຄ ຂອງປອມກໍ່ມີຢູ່ຈິງ ຂນະທີ່ຂອງຈິງກໍ່ມີຢູ່ ແຕ່ນ້ອຍຫລາຍ ຊຶ່ງຕໍ່ໄປຈາກນີ້ ຄືກາຣຕ້ອງຣະວັງ ໃຫ້ພຍາຍາມຍຸຕິກາຣສ້າງຂອງປອມ ແລະຫັນມາ

         ດູແລສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ= ສອດຄ້ອງກັບ ດຣ. ເຈສຖາ ຊຶ່ງຣະບູວ່າ ກາຣສແດງແສງສີ ຫຼືກາຣຈູດພູຕ່າງໆ ຄວນຈະນ້ອຍລົງ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້

         ຄົ້ນຫາ ບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ຂອງຈິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ ໃນຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີຫລັກຖານ ທີ່ຢືນຢັນເຖິງບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ຂອງຈິງ ຫາກມີຫລັກຖານກໍ່ຈະນຳ

         ໄປສູ່ກາຣສຶກສາວິຈັຍ ເພື່ອຫາຄຳຕອບໃນເຣື້ອງນີ້ໄດ້ ພ້ອມທັງເຊີນຊວນ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄປຊົມບັ້ງໄຟພະຍານາຄ ໄດ້ຈັບກ້ອງຂຶ້ນມາຖ່າຍຮູບ ເພື່ອຮ່ວມກັນ

         ພິສູດ

 

                        ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ