ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                    ໜ້າທີ່ຂອງພຣະສົງຄ໌ມີດັ່ງນີ້ ຄື.1.ໜ້າທີໂດຍພຣະທັມວິນັຍ ແລະ.2.ໜ້າທີ່ຕໍ່ສັງຄົມ:ໜ້າທີ່ໂດຍພຣະທັມວິນັຍ

                ໜ້າທີ່ໂດຍພຣະທັມວິນັຍ ໝາຽເຖິງ ໜ້າທີ່ພຣະທັມວິນັຍໂດຍຕົງ ຣວມທັງໜ້າທີ່ ທີ່ຄນະສົງຄ໌ ກຳໜົດໃຫ້ ໂດຍມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 

          1. ຮັກສາສິລໃຫ້ບໍຣິສຸດທ໌ ໂດຍທີ່ຕ້ອງຮັກສາຄື ຈາຕຸປາຣິສຸດທິສິລ ເຊັ່ນ ປາຕິໂມກຂະສັງວອນສິລ ອິທຣິຍະສັງວອນສິລ ອາຊີວະປາຣິສຸດທິສິລ ປັດຈຍະສັນນິຕສິລ

            2. ທຳກິຈວັຕຕ່າງໆ  ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ກ່າວຄື ຂໍ້ປະຕິບັຕ ທີ່ຕ້ອງທຳເປັນປະຈຳ

            3. ສຶກສາໄຕຣສິກຂາ ອັນໄດ້ແກ່ ສິລສິກຂາ ຄືກາຣຮັກສາກາຍ ວາຈາ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ຈິດຕະສິກຂາ ຄືກາຣທຳຈິດໃຫ້ສງົບ ປັນຍາສິກຂາ ຄືກາຣໃຊ້ປັນຍາ ໃນກາຣ

            ແກ້ໄຂບັນຫາ

            4. ບໍຣິຫາຣຄນະສົງຄ໌ຕາມຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ພຣະພິກຂຸ ທີ່ອຸປສົມບົທແລ້ວ ຫລາຍພັນສາແລະມີຄວາມຮູ້ ທາງພຣະທັມວິນັຍ ພໍສົມຄວນ ມັກຈະໄດ້ຮັບກາຣແຕ່ງ  

            ຕັ້ງ ເປັນຜູ້ບໍຣິຫາຣ ຊຶ່ງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ມີໜ້າທີ່ປະຕິບັຕຕ່າງໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ປະຊາຊົນ ອອກຕົນບາຕໂຍມ

            5. ເຜີຍແຜ່ພຣະພຸທທະສາສນາໃຫ້ກ້ວາງຂວາງອອກໄປ ໂດຍສາມາຖກະທຳໄດ້ທັງໃນວັດ ນອກວັດ ແມ່ນແຕ່ກາຣເດີນທາງ ໄປໃສມາໃສ ດ້ວຍອາກາຣສຳຣວມ

            ກໍ່ຄືວ່າ ເປັນກາຣເຜີຍແຜ່ໄປດ້ວຍ

            6. ປະຕິສັງຂອນ ເສນາສະນະ ແລະປູຊນິຍະສະຖານໃນວັດ ຊຶ່ງນອກຈາກກາຣຊ່ອມແຊມແລ້ວ ຍັງຕ້ອງສ້າງເພີ້ມເຕີມ

            7. ສືບຕໍ່ພຣະພຸທທະສາສນາ ຊຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ ທີ່ຕິດໄປຕລອດກາຣ ຄອງສັມມະນະເພສຕລອດຊີວິຕ

  

                  ໜ້າທີ່ຕໍ່ສັງຄົມ ໂດຍຈະມີທັງເບິດ 7 ຢ່າງດັ່ງນີ້

             1: ອົບຣົມໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄຸນນະທັມ ບໍ່ທຳຄວາມຊົ່ວ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກາຣນຳຫລັກທັມ ພຣະພຸທທະສາສນາ ໄປປະຍຸກຕ໌ ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຊຶ່ງກາຣທີ່ຈະທຳກິຈກັມ

             ດັ່ງກ່າວນີ້ ພຣະສົງຄ໌ສາມາຖທຳ ນອກເໜືອຈາກກາຣກະທຳປົກຕິ

             2: ຈັດໃຫ້ມີກາຣອົບຣົມສະມາທິ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ມີຄວາມສງົບໃນຈິດໃຈ ແລະມີຄວາມຈະເຣີນ ທາງປັນຍາສູງ

             3: ອຸປຖັມບຳຣຸງໂຮງຮຽນ ທີ່ຢູ່ໃນວັດ ແລະນອກວັດ

             4: ນຳປະຊາຊົນມາປະກອບພິທີ ໃນວັນສຳຄັນ ທາງພຣະພຸທທະສາສນາ

             5: ອະນຸຣັກສິລ ປວັດຖຸ ປູຊນີຍະວັດຖຸ ແລະປູຊນີຍະສະຖານ ແລະແນະນຳປະຊາຊົນ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ໃຫ້ຮູ້ຈັກດ້ວຍ

             6: ແນະນຳ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະຊາຊົນພັຖນາທ້ອງຖິ່ນ ແລະຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

             7: ແນະນຳ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຊ່ອຍກັນຮັກສາປ່າ ແລະສງວນພັນສັຕປ່າ

                   ໜ້າທີ່ຂອງພຣະສົງຄ໌ ເປັນກາຣສແດງວ່າ ພຣະສົງຄ໌ນັ້ນເປັນຕົວແທນ ຂອງພຣະພຸທທະສາສນາ ທັງນີ້ ຖ້າໃນຍຸກໃດ ພຣະສົງຄ໌ປະຕິບັຕໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ

             ຄາດເຄື່ອນໃນຍຸກນັ້ນ ປະຊາຊົນກໍ່ຈະຂາດຄວາມນັບຖື ສັງຄົມບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ທາງພຣະພຸທທະສາສນາ ແລະພຣະພຸທທະສາສນາກໍ່ຈະເຊື່ອມລົງ ແຕ່ຖ້າໃນຍຸກ

             ໃດ ທີ່ພຣະສົງຄ໌ປະຕິບັຕໜ້າທີ່ຄົບຖ້ວນໃນຍຸກນັ້ນ ພຣະສົງຄ໌ກໍ່ຈະມີປະຊາຊົນນັບຖືຫລາຍ ແລະພຣະພຸທທະສາສນາ ກໍ່ຈະຮຸ່ງເຮືອງ ຊຶ່ງທຳໃຫ້ເປັນສູນຣວມ

             ທາງຈິດໃຈ ແລະເມື່ອມີປະຊາຊົນມານັບຖື ກໍ່ຈະສ້າງໂບຮານວັຕຖຸ ແລະໂບຮານສະຖານ ດັ່ງນັ້ນ= ພຣະສົງຄ໌ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນ ຂອງ

             ພຣະພຸທທະສາສນາ ທີ່ສືບຕໍ່ພຣະພຸທທະສາສນາຢ່າງແທ້ຈິງ

 

                      ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                 ສເນີ ໂດຍ ລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ