ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                            ເຮືອນສາມນໍ້າສີ່ ຄຳຜຍາ ກາບກອນລາວເດີມ

 

           ເຮືອນ (1) ນັ້ນ- ໄດ້ແກ່ເຮືອນຄົວ ຄືຂອງໃນເຮືອນຄົວ ໃຫ້ມັນມີຣຽບຣ້ອຍ ແລ້ວຈັບມ້ຽນໃຫ້ຢ່າງດີ ຢ່າໄດ້ປະສະຖິ້ມ ບ່ວງຈອງໄຫແອ່ງ ໃຫ້ມີບ່ອນເກັບ

           ຖ້ວຍໃວ້ ງາມດີມີຕູ້ໃສ່ ຢ່າສຸເກັບຂ່ວຍໃວ້ເບິ່ງໄດ້ບໍ່ງາມ ຊາມຫຼືໝໍ້ ໄຫເກືອປາແດກ ໝໍ້ແຫກແລະບ່ວງຊ້ອນ ບາຽໄດ້ໃຫ້ມື່ນມື ຢ່າໃຫ້ດຳປື້ໆ ຖ້ວຍບ່ວງ

           ເປັນກະຫຼືນ ເວລາກືນອາຫານ ໂຣກສິໄຫລລົງທອງ= ຂອງແນວໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນໃຫ້ກ້ຽງໝືນ ຢ່າໃຫ້ປາແດກຈື້ນ ແມງວັນສິແຕກວຶ່ນ ມາຂີ້ໃສ່ຄົວ ຢ່າ

           ໃຫ້ໝາມາໄກ່ ເຂົ້າຢູ່ເຮືອນໄຟ ຖືກວ່າໝາຈັງໄຮ ສິຄາບໄຫເສັຽຊ້ອນ ຢ່າໃຫ້ໜອນໄປກ້ວາ ທັງແມງວັນເຂົ້າໄລ່ ຮັກສາຄົວໃຫ້ຣຽບຣ້ອຍ ເບິ່ງບ່ອນຫ້ອຍ

           ສູ່ທາງ ຢ່າໃຫ້ມີກະດູກກ້າງ ຄ້າງຢູ່ໃນຄົວ ຄົນສິຫົວຂັວນນາງ ວ່າບໍ່ເຄີຍບາຽມ້ຽນ ເຮົາຕ້ອງພຽນປັດແຜ້ວ ເຮືອນຄົວຢ່າໃຫ້ເກົ່າ ເປັນດັ່ງຄຳເພິ່ນເວົ້າ ຄື

           ວ່າ- ເບິ່ງວັດໃຫ້ເບິ່ງສະຖານ ເບິ່ງບ້ານໃຫ້ເບິ່ງຄົວ ຫາກວ່າຄົວສະອາດແລ້ວ ໃຜກໍ່ຍ້ອງວ່າດີ ເລີນາງເອີນ=

           ເຮືອນ (2) ນັ້ນ ໄດ້ແກ່ເຮືອນນອນ ທັງແພໝອນ ເສື່ອຕຽງພຽງພື້ນ ຢ່າໃຫ້ເຮືອນເຮົາຈື້ນ ໝອງມົວກ້ວາຂີ້ຝຸ່ນ ເຮົາຕ້ອງໝັ່ນກວດແຜ້ວ ທັງພື້ນ

           ນອກໃນ ໃຫ້ເຈົ້າປັດກວດໃວ້ ກ້ຽງໝືນໃຫ້ງາມຕາ ທັງແຈຝານອກໃນໃຫ້ໃສກ້ຽງ ຕຽງນອນມຸ້ງສະໜານອນໝອນເສື່ອ ເສື້ອແລະຜ້າ ຈັບມ້ຽນຄ່ອງມື

           ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດສູ່ມື້ ປັດກວດເຮືອນນອນ ຕອນກາງຄືນໃຫ້ແຕ່ງໝອນມຸ້ງ ຢ່າໃຫ້ຜົວເຮົາຫຍຸ້ງ ຍາມແລງແປງບ່ອນ ນອນຕື່ນແລ້ວຈັບມ້ຽນເຊດຖູ ໂຕະ

           ຕັ່ງຕູ້ ຢ່າໃຫ້ໄຂ່ວເກະກະ ຢ່າໃຫ້ຂອງເຮົາຊະ ທົ່ວເຮືອນກະບຽນດົ້ງ ໃຫ້ເຈົ້າຈົງໃຈມ້ຽນ ເຮືອນນອນໃຫ້ສງ່າ ສະອາດຫູສະອາດຕາ ຫາອັນໃດກໍ່ໃຫ້ໄດ້ ເວ

           ລາເສັຽກໍ່ໃຫ້ຮູ້ ເວລາເບິ່ງກໍ່ໃຫ້ໂກ້ ເປັນໜ້ານັ່ງນອນ ກະບຽນແລະກະລົ້ງມ້ອນ ຢ່າໃຫ້ກີດຂວາງເຮືອນ ກະບຸງກະບຽນເຂິງ ກ໋ະຕ່າກ໋ະທໍບໍ່ມ້ຽນ ຢ່າສິໄດ້

           ເອົາສິ້ນ ໄປວາງເທິງຫົວບ່ອນ ຜົວສິນອນບໍ່ໄດ້ ສິສູນຂຶ້ນຍັ່ງຄືນ ຂອງຕໍ່າພື້ນ ຢ່າໄປພາດເທິງຜົວມັນສິຜິດຄອງຄຣູ ບໍ່ແມ່ນແນວເດ໋ເຈົ້າ ໃຫ້ເຈົ້າເອົາ

           ໃຈມ້ຽນ ຈັດເຮືອນໃຫ້ເປັນບ່ອນ ຈັງສິນອນຮອດແຈ້ງ ສິແຈ້ງຊອດເຊົ້າ ຄັນເຈົ້າແຕ່ງດີນາງເອີນ =

           ເຮືອນ (3) ນັ້ນ ໄດ້ແກ່ເຮືອນກາຽ ໃຫ້ມີຄວາມລະອາຽ ຢ່າສິປະນົມໂຕ້ນ ຄົນສິເຫັນຜາງຮ້າຽ ເຮືອນກາຽຂອງນ້ອງຮົ່ວ ຮັກສາກາຽໃຫ້ກຸ້ມ ກາຽຫຸ້ມຫໍ່

           ແພ ເສື້ອກະຢ່າສິແກ້ ປະປ່ອຍໃວຫລາຍ ໃຫ້ຮັກສາເຮືອນກາຽ ຢ່າໃຫ້ເຮືອນເຮົາຮ້າງ ໃຫ້ເຈົ້າປຸນປອງລ້າງ ເຮືອນກາຽໃຫ້ສະສ່ວຍ ໃຫ້ມັນສວຍຢູ່ເຣື້ອຍ

           ເບິ່ງໄດ້ສູ່ຍາມ ໃຫ້ເຈົ້າມັ່ນອາບນໍ້າ ຊຳລະຕົນໂຕ ຫົວຂອງນາງໃຫ້ມັ່ນສະສົງນໍ້າ ໃຫ້ມັນງາມເຫລືອລໍ້າ ດຳດີຢູ່ຄືເກົ່າ ຜົມໃຫ້ງາມຮອດເຖົ້າ ຫວີເຣື້ອຍຢ່າ

           ເຊົາ ຢ່າວ່າເປັນຜູ້ເຖົ້າ ຂາຽຂາດວ່າມີຜົວ ປະໃຫ້ຫົວແດງຫຍອງ ກະບໍ່ງາມເດ໋ເຈົ້າ ວ່າໂຕມີຜົວແລ້ວ ບໍ່ສະຫົວຈັກເທື່ອ ເກີດຂີ້ຄ້ານນຸ່ງເສື້ອ ແນວນັ້ນບໍ່

           ດີໃດເລີ= ຄັນພິຖີພິຖັນໃວ້ ຮັກສາກາຽໃຫ້ງາມຄ່ອງ ຜົວກໍ່ແນມຢູ່ເຣື້ອຍ ເຫັນໜ້າກໍ່ວ່າງາມແທ້ໃດ ເຮືອນ (3) ນີ້ ນາຣີຄວນຮໍ່າ ທັມ-3-ຂໍ້ນີ້ ຈຳໃວ້ຢ່າ

           ຫລົງ- ນໍ້າສີ່ນັ້ນ ໃຫ້ມັ່ນພຽນທຳ ຈຳຄຳສອນ ໃຫ້ຮໍ່າຮອນແນ່ເດ໋ເຈົ້າ= ນໍ້າ-1-ນັ້ນ ແມ່ນນໍ້າອາບສົງຄ໌ສຣີ ຢ່າໃຫ້ມີທາງອຶດ ໃຫ້ມັ່ນຫາມາໃວ້ ເມື່ອເວລາ

           ເຮົາໃຊ້ ສະສຣີລ້າງສ່ວຍ ຢ່າໃຫ້ມວຍຂາດແຫ້ງ ຢ່າໃຫ້ແອ່ງຂາດກ້ຽງ ເມືອງບ້ານສິກ່າວຂັວນເຈົ້າໃດ -ນໍ້າ -2 -ນັ້ນ ແມ່ນນໍ້າດື່ມເຮົາກິນ ຂໍໃຫ້ຍິນດີຫາ

           ໃສ່ເຕີມເຕັມໃວ້ ຮັກສາໄຫຫຼືໝໍ້ ຖັງໝໍ້ອຸແອ່ງນໍ້າ ຢ່າໃຫ້ແມງງ່ອກແງ່ກ ລົງເລັ່ນແອ່ງກິນ ຜັດໃຫ້ມັນກ້ຽງໆ ຢ່າໃຫ້ເກີດມີໄຄ ເບິ່ງໃຫ້ໃສຊອນແລນ

           ແອ່ງກິນດູກ້ຽງ ຢ່າໃຫ້ມີຂີ້ກະຫລຶນໝ້ຽງ ສນິມໄຄໃຕ້ກົ້ນແອ່ງ ຢ່າໃຫ້ນໍ້າຂອດແຫ້ງ ແລງເຊົ້າທ່ຽວຂົນ ກົ້ນແອ່ງນໍ້າ ຢ່າໃຫ້ເກີດມີຕົມ ຢ່າໃຫ້ມີແນວ

           ຈົມ ຢູ່ເນົາໃນນໍ້າເຈົ້າເດີ= ຢ່າໃຫ້ໃຜເອົາເຂົ້າ ຂອງໄປຫວ່ານໃສ່ ບາຕມັນ  ໄຂ່ພຸງຂຶ້ນ ສິເປັນນໍ້າຮາກໝາ ໃຫ້ຮັກສາແອ່ງນໍ້າ ຍາມດື່ມຢ່າມີອຶດ ຄຶດຢາກ

           ກິນຍາມໃດ ກໍ່ເຫລົ່າຕັກກິນໄດ້ ມີແຂກໄປໄທຄ້າ ຄົນມາເຊົາແວ່ ກໍ່ໄດ້ແວໃສ່ໄດ້ ເອົານໍ້າຮັບຮອງ -ນໍ້າ-3-ນັ້ນ ໄດ້ແກ່ນໍ້າບອກປູນທອງ ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່

           ເຮືອນ ໃຫ້ເຫລົ່າຫາມາພ້ອມ ໃຫ້ຄອ່ຍຖນອມເດີຫລ້າ ຫາປູນໃສ່ກະບອກ ຢ່າໃຫ້ບອກຂາດແຫ້ງ ຫາໃວ້ໃສ່ຂັນ ພັນພູພ້ອມ ພັນຢາໃວ້ຖ້າພີ ພັນດີໆ

           ໃຫ້ຣຽບຣ້ອຽ ຄອຍຕ້ອນແຂກ

           ຄົນ -ນໍ້າ-4- ນັ້ນ ແມ່ນນໍ້າກັ່ນອັມມະຕະ ຄືນໍ້າຈິດໃຈ ແຫ່ງນາງໜູນ້ອຍ ໃຫ້ເຈົ້າຄອຍຫານໍ້າ ໃນໃຈໃສແຈ່ມ ພຽງດັ່ງນໍ້າເຕົ້າແກ້ວ ໃສແລ້ວບໍ່ຂຸ່ນມົວ

           ຢ່າໃຫ້ມີໝອງມົ້ວ ຜົວວ່າຢ່າໂກທາ ໃຫ້ຮັກສານໍ້າໃຈດີ ຢ່າໃຫ້ມີແຂງກະດ້າງ ຂໍໃຫ້ນາງຄານນ້ອຍ ໃຈດີຢູ່ອ່ອງຕ່ອງ ຄືດັ່ງນໍ້າໝາກພ້າວ ບໍ່ເປິະເປື້ອນ

           ແບບຕົມ ຢ່າໃຫ້ມີຄຳຂົມ ຕໍ່ໃຜພໍນ້ອຍ ຢ່າໄດ້ຄອຍຫາຂໍ້ ງໍແງຮ້ອຍແງ່ ຄຽດຂໍ້ຫລໍ້ແຂ້ແຫ້ລ ແນວນັ້ນບໍ່ດີ= ຄັນເຮັດໄດ້ຈັ່ງຊີ ສິມີແຕ່ຄວາມສຸຂເຈົ້າ

           ໃດ ຜົວກະສຸຂ ເມັຽກະສຸຂ ສິຄ່ອຍມີເງິນລ້ານ ຜົວກະຫວານ ເມັຽກະຈ້ອຍ ອອຍກັນເຂົ້າບ່ອນ ເມັຽກະນອນຢູ່ໄກ້ ຜົວໄດ້ເຜິ່ງພາ ຂໍໃຫ້ນາງຄານຫລ້າ

           ທຳຕາມໂບຮານເກົ່າ ຈັ່ງສິມີຂຶ້ນໄດ້ ຄວາມໄຮ້ບໍ່ແລ່ນເຖິງເຈົ້າເລີ

          

                    ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ 

 

                        ສເນີ ໂດຍ ລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ