ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

                

                         ຊີວິດງົດງາມດ້ວຍສິລ ສະມາທິ ປັນຍາ ສົມເດັດພຣະສັງຄະຣາຊ

                         ບຸນທັນ ບຸຜາຣັຕນ໌ປະທານໂອວາດ ວັນມາຄະບູຊາໃວ້

                

                        ພຣະອົງຄ໌ທ່ານກ່າວວ່າ ເນື່ອງໃນວັນມາຄະບູຊາ ປະຈຳປີ ແຕ່ຣະປີ- ສົມເດັດພຣະສັງຄະຣາຊ ປຣະທານພຣະໂອວາດ ເນື່ອງໃນວັນ

              ມາຄະບູຊາ ປະຈຳແຕ່ຣະປີ - ມີຄວາມຕອນນຶ່ງວ່າ ພຣະພຸທທະສາສນາ ສແດງວ່າ ພຣະສຸຄະຕະ ຄືພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຊົງສແດງທັມ ງາມ

              ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ງາມໃນທ່າມກາງ ງາມໃນທີ່ສຸດ ແລະສແດງວ່າ ບຸກຄົນຍ່ອມງາມໃນເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍສິລ ງາມໃນທ່າມກາງ ດ້ວຍສະມະທິ

              ງາມໃນທີ່ສຸດດ້ວຽປັນຍາ ເພາະວ່າສິນເຮັດໃຫ້ກາຽ- ວາຈາ- ຫຼືພຶຖຕິກັມຮຽບຮ້ອຍງົດງາມ ສະມາທິ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ ແລະ

              ຈິດໃຈສງົບເຍືອກເຢັນແລະໝັ້ນຄົງ- ປັນຍາ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາຖສະອາດບໍຣິສຸດ ເປັນໄປທາງສ້າງຊັນ ສິ່ງທີ່ດີງາມແກ່ຊີວິດ

              ເມື່ອປະມວນເຂົ້າດ້ວຍກັນ ສິລ ສະມາທິ. ປັນຍາ. ກໍ່ຄືຄຸນເຄືອງ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດງົດງາມ. ວັນມາຄະບູຊາ ຄື ວັນທີ່ພຣະພຸທທະອົງຄ໌ ຊົງ

              ສແດງຫລັກກາຣສຳຄັນ ຂອງພຣະພຸທທະສາສນາ ໂດຍຍົ່ກຍໍ່ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຫລັກກາຣສຳຄັນດັ່ງກ່າວກໍ່ຄື ກາຣບໍ່ທຳບາບທັງປວງ ກາຣ

              ທຳຄວາມດີໃຫ້ເຖິງພ້ອມ ແລະທຳຈິດຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍຣິສຸດ ຊຶ່ງກໍ່ຄື ຫລັກສິລ. ສະມາທິ. ປັນຍາ ນັ້ນເອງ =

                     ສະນັ້ນ ວັນມາຄະບູຊາ ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມງາມຂອງຊີວິດ ຈຶ່ງຂໍເຊີນ ພຸທທະສາ ສະນິກະຊົນທັງຫລາຍ ນ້ອມຈິດຣຳລຶກ

              ເຖິງພຣະພຸທທະເຈົ້າ ພ້ອມທັງນ້ອມນຳເອົາ ພຣະທັມຄຳສອນຂອງພຣະອົງຄ໌ ມາບໍຣິຫານຈັດກາຣຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ງົດງາມ ດ້ວຍກາຣ

              ປະຕິບັຕ ຕາມຫລັກສິລ. ສະມາທິ. ປັນຍາ. ທົ່ວກັນ =

                     ນອກຈາກນີ້ ສົມເດັດ ພຣະພຸຖາຈານ ປະທານ ຄະນະຜູ້ປະຕິບັຕໜ້າທີ່ ສົມເດັດພຣະສັງຄະຣາຊ ຍັງໂອວາຕວ່າ ວັນມາຄະບູຊາ

              ຄວາມຕອນນຶ່ງວ່າ ເປັນວັນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ສຳຫລັບຜູ້ນັບຖື ພຣະພຸທທະສາສນາ ເນື່ອງດ້ວຍອົງຄ໌ສົມເດັດພຣະສັມມາສັມ

              ພຸທທະເຈົ້າ ຄືພຣະອົງຄ໌ຊົງສແດງໂອວາຕປາຕິໂມກຂ໌ ແກ່ບັນດາພຣະອໍຣະຫັນ ຈຳນວນ 1,250 ອົງຄ໌ ໃນວັນເພັນກາງເດືອນ 3 ແລະ

              ຢຶດຖືກັນວ່າ ເປັນທັມຣັຕນະ ຜູ້ນັບຖືພຣະພຸທທະສາສນາ ມີຄວາມຮູ້ສຶກລຶກຊຶ່ງ ຕໍ່ວັນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ພ້ອມໃຈກັນບູຊາເປັນພິເສສ

              ຕໍ່ພຣະຣັຕນະຕັຍ ແລະກຳໜົດກາຣບູຊາພິເສສ ໃນວັນນັ້ນວ່າ( ວັນມາຄະບູຊາ) ຂໍອຳນາຈແຫ່ງຄຸນພຣະສຣີຣັຕນະຕັຍ ໄດ້ໂປດດົນ

              ບັນດານປະທານພຣະ ໃຫ້ພຸທທະສາ ສະນິກະຊົນ ທຸກທ່ານ ຈເຣີນດ້ວຍ ຈະຕຸພິທະພອນຊັຍ ງອກງາມໄພບູນ ໃນພຣະສາສນາ ແຫ່ງ

              ອົງຄ໌ສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ຕລອດນິຕຍະກາລເທີນ =

                    ອົງຄ໌ສົມເດັດພຣະສັງຄະຣາຊ ໃຫ້ຄຳອຳນວຍພອນຕອນນຶ່ງວ່າ ວັນມາຄະບູຊາ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ທີ່ບໍຣິສຸດ ເມື່ອ 2600

              ປີທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ຊົງຕັສຣູ້ ພຣະອະນຸຕສັມມາສັມໂພທິຍານ ວັຊຣະບັລລັງກ໌  ໄດ້ຕົ້ນພຣະສຣີ

              ມະຫາໂພ ຮິມຝັ່ງແມ່ນໍ້າ ເນຣັນຊະຣາ ປະເທສອິນເດັຽ ຊົງປະກອບດ້ວຍ ພຣະປັນຍາຄຸນ ພຣະບໍຣິສຸດທິຄຸນ ແລະພຣະມະຫາກະຣຸ

              ນາທິຄຸນ ແລະນຳສັງສອນຊາວໂລກດ້ວຍ ພຣະອະຣິຍະສັຈທັມ ທີ່ຊົງຕັສຣູນັ້ນ ຕລອດພຣະຊົນມະຊີບ ໂອວາດປາຕິໂມກຂ໌ ເປັນຄຳ

              ສອນທີ່ຊົງປະທານແກ່ພຸທທະສາວົກ ໃນວັນເພັນມາຄະມາສ ຊົງປະສົງຄ໌ ໃຫ້ຊາວໂລກຢູ່ຮ່ວມກັນ ດ້ວຍຄວາມທີ່ບໍຣິສຸດ ບໍ່ທຳລາຍ

              ກັນທັງວາຈາ- ບໍ່ທຳລາຍກັນທາງກາຽ- ຮັກສາຄວາມປະພຶດໃຫ້ໜ້າເລື່ອມໃສ ເສບປັດໃຈຢ່າງຮູ້ປະມານພໍພຽງ- ຮັກຄວາມສງົບ

              ແລະພັຖນາຈິດໃຈໃຫ້ສູງສົ່ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນມາຄະບູຊາ ປີນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານທັງຫລາຍ ໄດ້ນ້ອມນຳໂອວາຕປະຕິໂມກມາປະຕິບັຕ

              ຈົ່ງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ບໍຣິສຸດ ບໍ່ບຽດບຽນກັນ ມີຄວາມສຸຂກາຽ ສຸຂໃຈ ຮັກສາຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກທຸກຂ໌ ພັຍທັງສິ້ນເທີນ =

                   

                        ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                  ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ