ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                      ປຸກໃຈຄົນລາວໃນແລະລາວນອກ ຮັກສັກສຣີ ຍົກຍ້ອງຄົນດີ

                   ພ້ອມລຸກຂຶ້ນສູ້ ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ

                  

                   ສູນກາງລາວອິສຣະ ຂໍເຊີນຄົນລາວໃນລາວນອກ ຮັກສັກສຣີຊື່ສັດສຸຈຣິດ ຮັກຄວາມເປັນທັມ ບໍ່ຊອບຄວາມເອົາຣັດເອົາປຽບ ຈຶ່ງພ້ອມທີ່ຈະລຸກ

            ຂຶ້ນສູ້ ເພື່ອປະເທສຊາຕແລະປະຊາຊົນ- ໃນສະພາປະຊາຊົນລາວອິສຣະ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນທນ໌ ມີອະດີດນັກວິຊາກາຣ ຈາກມະຫາວິທຍາລັຍກ່າວວ່າ

            ທ່ານເປັນຄົນລາວໃນສີ່ແຂວງພາກໃຕ້ ຮັກສັກສຣີ ມີຄວາມສຸຈຣິດ ຮັກຄວາມເປັນທັມ ບໍ່ມັກກາຣເອົາປຽບ ໂດຍສະເພາະຄົນມີຄວາມຮູ້ຫລາຍ ໄປ

            ດອກລວງຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ນ້ອຍ- ຄົນສີ່ແຂວງພາກໃຕ້ ຈະບໍ່ມັກເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະຫາກທຳຕົວເປັນສັຕຣູຂອງປະເທສລາວເຮົາ ຖືວ່າຄົນນັ້ນເປັນ

            ສັຕຣູຂອງເຂົາເຊັ່ນກັນ ແຕ່ສ່ວນຄົນລາວໃນສີ່ແຂວງພາກໃຕ້ ທີ່ບໍ່ດີກໍ່ມີ ໂດຍສະເພາະ ຄົນທີ່ກາຍໄປເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຂນະແກວກັບແນວລາວ

            ຄອມມຸນິສ ໃນ 2, 3 ຂອງຕະກຸນທີ່ໂກງກິນງົບປະມານຂອງແຜ່ນດິນ ຊຶ່ງກາຍໄປເປັນຄົນຮັບໃຊ້ຂອງແກວວຽດມິນໄປແລ້ວ ຊຶ່ງສຸດທ້າຍແລ້ວຄົນ

            ພວກນີ້ ຈະບໍ່ຈະເຣີນແນ່ນອນ

                  ສູນກາງລາວອິສຣະຂອງພວກເຮົາ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຄົນດີ ຈາກແຂວງອື່ນໆ ກໍ່ມີຫລວງຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຍົກຕົວຢ່າງແກ່ນນຳ ຂອງລາວອິສຣະ

            ທີ່ສາມາຖເອົາເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໄດ້ ແລະຄົນສີ່ແຂວງພາກໃຕ້ມີສອງຄົນ ຄື ທ່ານນາຍພົລບຸນ ພົມມະຫາໄຊ ແລະທ່ານສີທົນ ກົມແມ່ດຳ  ສຳຫລັບນາຍ

            ພົລບຸນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນມາຫລາຍ ແລະທ່ານເຮັດໃຫ້ເປັນຂົວນໃຈຊາວລາວສີ່ແຂວງພາກໃຕ້ມາແລ້ວ

                  ດັ່ງນັ້ນ ຄົນສີ່ແຂວງພາຫໃຕ້ ຈະຮູ້ທັນອຳນາຈທາງກາຣເມືອງ ນັກກາຣເມືອງທັງຫລາຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາຖມາທຳຣ້າຍຄົນໃຕ້ໄດ້ເລີ

           

                           ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ