ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                 ພຣະເຈົ້າຊີວິດ ຖືກລາອອກຈາກບັນລັງ ຍ້ອນ

                 ກາຣບັງຄັບຂອງຂນະແນວລາວແລະແກວເໜືອ

 

                   ເປັນກາຣຊາບກັນດີແລ້ວວ່າ ກ່ອນພັຄຄອມມຸນິສລາວຫວຽດ ຢຶດອຳນາຈໃນທົ່ວປະເທສໄດ້ ໃນວັນທີ-2-12-75- ນັ້ນ ຍ້ອນພວກເຂົາ

             ໃຊ້ເລ້ກົນຫລາຍຮູບແບບ ແລະອີກຫລາຍຢ່າງ ໃນກາຣດອກລວງ= ເຊັ່ນ ພວກເຂົາໄດ້ໝູນໃຊ້ ທາງພຣະສົງຄ໌ອົງຄ໌ຄະເຈົ້າ ພ້ອມທັງສະຖາ

             ບັນກະສັດ ວັງໜ້າວັງຫລັງ ໃຫ້ແຕກແຍກກັນ ແລະພວກມັນ ຍຸຍົງສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກລູກສິດປັນຍາຊົນ ທີ່ມີຄວາມທະເຍີ້ທະຍານ ໃນຕຳ

             ແໜ່ງແລະໜ້າທີ່ ໃຫ້ສັບຕອດກັນ ອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມຂຶ້ນ ສ່ວນຂ້າຣາຊກາຣ ທະຫາຣ ຕຳຣວດ ຫລາຍພາກສ່ວນແລະຫລາຍຣະດັບ ກໍ່

             ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຟັງຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ເປັນນາຽ ເມື່ອສະພາບເປັນເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ ແລະຕາມທິສດີຂອງເລນິນມີມາ ໝາຽຄວາມວ່າ ສະພາບ

             ກາຣປະຕິວັດຢູ່ໃນປະເທສ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ນັກປະຕິວັດໄດ້ມີສອງຫົນທາງເລືອກ ຄືກາຣຢຶດອຳນາຈ ແບບສັນຕິວິທີ ຫຼືໃຊ້ອາວຸດ ດັ່ງນັ້ນ

             ເມື່ອພັຄຄອມມຸນິສລາວ ເຫັນວ່າກຳລັງຂອງຕົນບໍ່ພຽງພໍ ແລະເພື່ອເວັ້ນຈາກບໍ່ໃຫ້ປະເທສໄທຍ ມີປະຕິກິຣິຍາໂຕ້ຕອບ ພວກລາວຄອມ

             ມຸນິສ ໂດຍກາຣແນະນຳຂອງວຽດນາມ ພັຄຄອມມຸນິສ ກໍ່ໄດ້ຢຶດອຳນາຈແບບສັນຕິວິທີ ດ້ວຍວິທີດອກລວງ ອັນສລາດສ່ອງໃສແລະແຫລມ

             ຄົມ= ຄືພວກເຂົາທຳທ່າ ໃຫ້ມີກາຣເຊີນເອົາພຣະເຈົ້າຊີວິດໄປເມືອງວຽງໄຊສາກ່ອນ ແລະທຳທ່າໃຫ້ມີກາຣຮັບຕ້ອນຢ່າງສົມກຽດ ຈາກນັ້ນ

             ມາ ກໍ່ມີກາຣຍຸບສະພາຜູ້ແທນຣາສດອນ ຊຸດທີ-7- ແລະຮັບຮູ້ຄນະມົນຕຣີປະສົມກາຣເມືອງ ຈາກນັ້ນມາ ພັຄຄອມມຸນິສລາວ ກໍ່ທຳກາຣ

             ອອກເຄື້ອນໃຫວ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ກັມກອນໄຟຟ້າ ແລະພວກເທສບານ ນັກສຶກສາອົບໂຣມຄູດົງໂດກ ແລະນັກສຶກສາກົດໝາຽ ນັກຮຽນ

             ນາຽຣ້ອຍຈິນາຽໂມ້ ລຸ້ນສຸດທ້າຍແລະອື່ນໆ ທຳທ່າຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຢຶດອຳນາຈໃນວັນທີ 29-11-75- ພວກຫຸ່ນລາວແດງ ກໍ່ໄດ້ບີບບັງຄັບ ໃຫ້

             ພຣະເຈົ້າຊີວິດລາອອກຈາກບັນລັງ

                 ໃນວັນທີ 11-3-77- ພຣະເຈົ້າຊີວິດແລະອົງມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ໄດ້ຖືກຈັບ ແລ້ວສົ່ງໄປເມືອງວຽງໄຊ= ຕາມຂ່າວຈາກສະມາຊິກ ຂອງ

             ຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ແລະຄົນທີ່ໄດ້ໄປສັມນາ ພວກເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ເຫັນເຫຕຸກາຣ ໃນກາຣກະທຳຂອງພັຄຄອມມຸນິສລາວຫວຽດ ຢ່າງຊົ່ວ

             ຮ້າຍປ່າເທື່ອນ= ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ໄດ້ຖືກທໍຣະມານ ທາງດ້ານຫ່າງກາຍ ແລະດ້ານຈິດໃຈ

             ຢ່າງໜັກ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຖືກສວັນນະຄົດລົງໃນວັນທີ່ 13-5-78- ທີ່ສູນນໍ້າເບີນຶ່ງ ຢູ່ບ້ານນາກາຍເໜືອ ຕາແສງສົມຮ່າວ ເມືອງວຽງໄຊ ສ່ວນ

             ສົມ ກໍ່ໄດ້ເອົາໄປຝັງຢູ່ໄກ້ໆ ກັບຕົ້ນກ້ານເຫລືອງ ຫ່າງຈາກຄຸກສູນນຶ່ງ ປະມານແປດສິບແມດ ທາງດ້ານເໜືອຂອງຫ້ວຍນົກກົກ ສ່ວນພຣະ

             ອັຄມະເຫສີ ເຈົ້າຫຍິ່ງຄຳຜຸຍ ກໍ່ໄດ້ຖືກສວັນນະຄົດໃນວັນທີ 12-12-81- ທີ່ຄຸກໝາຽເລຂສາມ ສ່ວນອົງຄ໌ມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ກໍ່ໄດ້ຊິ້ນພຣະ

             ຊົນ ໃນວັນທີ 24-5-78- ກາຣທີ່ພວກເຮົານຳມາເຜີຍແຜ່ນີ້ ຫວັງຈະໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອຄວາມມຸ້ງຫວັງ ຢາກໃຫ້ຄົນ

             ລາວທີ່ເກີດມາພາຍຫລັງ ແລະຜູ້ບໍ່ຮູ້ເຫຕຸກາຣ ຈະໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປວັດສາດ ຂອງຊາຕລາວ ໃນປີ 1975 ນັ້ນ ໃນພາຽຂ້າງໜ້າ ວ່າແມ່ນ

             ໃຜເປັນຜູ້ມ້າງຊາຕລາວ ແລະແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມກໍ່ສ້າງ ໃນກາຣພັຖນາປະເທສຊາຕ ເປັນພຣະຣາຊອານາຈັກມາແລ້ວ

             ອົງຄ໌ມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ກໍ່ຊົງຊາບດີວ່າ ໃນກາຣສະເດັດອອກຈາກປະເທສນັ້ນ ມີບັນຫາຫຍັງແນ່

 

                  ພຣະເຈົ້າຊີວິດ ຖືກລາອອກຈາກບັນລັງ ຍ້ອນກາຣບັງຄັບຂອງຝ່າຍຂນະແນວລາວແລະແກວເໜືອ

 

                  ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງ ຜູ້ທີ່ມ້າງຊາຕ ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ຫວັງດີຕໍ່ຊາຕ ໃນຄັ້ງວັນທີ 29 ພຶສຈິກາ ປີ 1975 ເວລາປະມານ 11- ໂມງເຊົ້າໄດ້

             ມີເຮລີກົບແຕລຳນຶ່ງ ຂອງໂຊວຽດ ໄດ້ມາລົງຮັບສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕິດຕາມ ໄດ້ມາເຖິງເດີ່ນບິນແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຍັງ

             ສຳນັກງານ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ແຄມປາກຖໍ້າ ຂອງຄນະພັຄຄອມມຸນິສ ສ່ວນບັນດາຣັຖມົນຕຣີ ແລະສະມາຊິກຄນະມົນຕຣີ ຂອງຝ່າຍວຽງຈັນ

             ຫລຽວເຫັນແຕ່ໄກ ຕ່າງຄົນກໍ່ພາກັນດີອົກດີໃຈ ຄຶດວ່າ ເມື່ອເຈົ້າສຸພານຸວົງມາເຖິງແລ້ວ ໃນກາຣປະຊຸມກໍ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະອາດຈະໃນ

             ແລງມື້ນີ້ ຫຼືເຊົ້າມື້ອື່ນກໍ່ເປັນໄດ້ ຕໍ່ມາໃນເວລາ-2- ໂມງ ໄດ້ມີເຮລີກົບແຕ ອີກລຳນຶ່ງ ໄດ້ນຳເອົາສະຫາຍໄກ່ສອນ ພົມວິຫານ ແລະຄຳໄຕ

             ສີພັນດອນ ມາຈາກຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ລົງສະໜາມບິນນ້ອຍໆ ຂອງເມືອງວຽງໄຊ ສ່ວນສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ຈຶ່ງອອກໄປຕ້ອນຮັບສະຫາຍທັງ

             ສອງ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ພາກັນເດີນເຂົ້າໄປໃນສຳນັກງານ ອີກປະມານເຖິງ-2- ຊົ່ວໂມງ ພໍຕໍ່ມາ ສະຫາຍໄກ່ສອນ ພົມວິຫານ ແລະນາຍຄຳໄຕ ສີ

             ພັນດອນ ກໍ່ໄດ້ພາກັນກັບອອກມາ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ພາກັນໄປຂຶ້ນເຮລີກົບແຕ ແລ້ວບິນມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ນະຄອນວຽງຈັນທນ໌ ໃນວັນທີ-29-ພຶສຈິ

             ກາປີ 1975 ຫລັງຈາກໄດ້ປັ້ນເຂົ້າເຊົ້າແລ້ວ ໃນບັນດາຣັຖມົນຕຣີ ແລະສະມາຊິກຄນະມົນຕຣີປະສົມກາຣເມືອງທຸກຄົນ ຂອງຝ່າຍວຽງ

             ຈັນທນ໌ ແລະຝ່າຍຄນະຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ທີ່ມາລໍຄອຽ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າວັນທີ-25-ພຶສຈິການັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບກາຣບອກເລົ່າ ໃຫ້ໄປໂຮມກັນ

             ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກທີ່ພັກປະມານ-100-ແມດ ອີກປະມານນຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ເຫັນເຈົ້າສຸພານຸວົງ ແລະສະຫາຍໄກ່ສອນ ພົມວິຫານ ແລະ

             ສະຫາຽຄຳສຸກແກ້ວລາອີກ ໄດ້ພາກັນເດີນເຂົ້າຫາກັນ ແລ້ວທັກທາຍກັນ ສ່ວນສະເດັດຊົງກ່າວວ່າ ຂໍອະໄພທີ່ທຳໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ອງລໍຄອຍ

             ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນສະພາບກາຣໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ສ່ວນກອງປະຊຸມໃຫ່ຽຄນະຣັຖບາລ ກັບຄນະມົນຕຣີປະສົມກາຣເມືອງ ຊຶ່ງກຳນົດວ່າຈະເປີດຂຶ້ນ

             ໃນວັນທີ-27-ພຶສຈິການັ້ນ ກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເລື້ອນອອກໄປ ເພາະສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ຕິດທຸຣະສຳຄັນມາຮ່ວມບໍ່ໄດ້ ສ່ວນສະເດັດເຈົ້າ

             ສຸພານຸວົງ ຊົງກ່າວອີກວ່າ ສະເດັດຕ້ອງໄດ້ກັບໄປວຽງຈັນທນ໌ອີກ ໃນຕອນແລງຂອງວັນນີ້ ເພື່ອໄປປຶກສາຫາລືກັບສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູ

             ມາ ແລ້ວຈະເດີນທາງມາພ້ອມກັນ ເພື່ອເປີດປະຊຸມໃຫ່ຽຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອົດໃຈລໍຄອຍ ກ່ອນຈະຈາກໄປ ສະເດັດໄດ້ສັ່ງໃວ້ອີກ

             ວ່າ ໃນຣະຫວ່າງທີ່ສະເດັດບໍ່ຢູ່ນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າສີສຸມັງ ຣອງປະທານຝ່າຍວຽງຈັນທນ໌ ແລະທ່ານຄຳສຸກແກ້ວລາ ຣອງປະທານຝ່າຍລາວແດງ ພັຄ

             ຄອມມຸນິສ ໃຫ້ພາກັນນຳພາກາຣຄົ້ນຄົ້ວຫາລືກັນ ແລະຖ້າຕ້ອງກາຣສິ່ງໃດ ໃນດ້ານອາຫານກາຣກິນແລະທີ່ພັກເຊົາ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບມະຫາ

             ບຸດດີ ຫຼືວ່າໝາບຸດດີ ກໍ່ເປັນໄດ້= ພໍໃນຕ່ອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ມີເຮລີກົບແຕລຳນຶ່ງ ຂອງໂຊວຽດ ໄດ້ມາຮັບເອົາເຈົ້າສຸພານຸ

             ວົງ ອອກຈາກນັ້ນ ພ້ອມ-4-ຄົນ ທີ່ປະຊຸມກັນຢູ່ທີ່ສຳນັກງານປາກຖໍ້າ ໃນແລງວັນທີ-28-ພຶສຈິການັ້ນ ຄືມີໄກ່ສອນ ພົມວິຫານ ນາຍຄຳໄຕ

             ສີພັນດອນ ເຈົ້າສຸພານຸວັງ ແລະຄຳສຸກແກ້ວລາ ແລ້ວບໍ່ມີໃຜຊາບເລີຍ ໃນກາຣປະຊຸມນັ້ນ ແຕ່ວ່າເຈົ້າສຸພານຸວົງ ບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປວຽງ

             ຈັນທນ໌ເພື່ອໄປພົບສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ດັ່ງທີ່ຄວາມເວົ້າ ແຕ່ໄດ້ບິນກົງໄປຍັງຫລວງພຣະບາງ ຕາມຄຳສັ່ງລັບແລະດ່ວນທີ່ສຸດ ຂອງ

             ໄກ່ສອນພົມວິຫານ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງແກວ ໃນຄຳສັ່ງລັບໆນັ້ນ ເຂົາໃຫ້ໄປເຊີນເອົາ ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ສະເດັດລົງ

             ໄປວຽງຈັນທນ໌ ເພື່ອຊົງເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມ ຄນະຣັຖມົນຕຣີ ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນວັນທີ-2-ທັນວາປີ 1975- ນັ້ນ ອັນນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາ

             ຈຶ່ງມາເວົ້າກັນວ່າ ສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ຊົງເປັນບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຣອບຄອບອົງຄ໌ນຶ່ງຂອງລາວເຮົາ ສະເດັດຕ້ອງຮູ້ສຶກແລະແປກໃຈ ຈະ

             ມີກາຣປະຊຸມຄນະຣັຖມົນຕຣີ ຢ່າງກະທັນຫັນນັ້ນ ຫຼືຖ້າຫາກມີແທ້ ພຣະນະທ່ານເພງພົງສວັນ ແລະພຣະນະທ່ານຕູບີ ລີຝູງ ທີ່ເປັນຣັຖມົນ

             ຕຣີ ກໍ່ໜ້າຈະຕ້ອງເດີນທາງກັບໄປຮ່ວມ( ອັນນີ້ຄວນຈະຄິດ ) ດັ່ງນັ້ນ ພໍສະເດັດໄປເຖິງທີ່ປະທັບ ທີ່ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ແລ້ວສະເດັດ

             ກໍ່ຟ້າວໂທຣະສັບ ໄປຫາສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ທີ່ວຽງຈັນທນ໌ ບັງເອີນໃນວັນນັ້ນ ສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ຊົງບໍ່ສະບາຽແລະໄດ້ເຂົ້າໄປ

             ພັກຜ່ອນ ໃນຫ້ອງສ່ວນພຣະອົງຄ໌ ຕັ້ງແຕ່ບ່າຽ ສ່ວນ-ຣ ອ- ຊຽນ ອົງຄ໌ຄະຣັກຂອງສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ= ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບສາຍ ທາງສະ

             ເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍຂໍເວົ້ານຳສະເດັດນາຍົກແດ (ເພິ່ນເຂົ້າຫ້ອງບັນທົມແລ້ວບໍ່= ທາງ ຣ.ອ ຊຽນ ໄດ້ຕອບວ່າໂດຍຂະນ້ອຍ

             ເພາະມື້ນີ້ເພິ່ນບໍ່ສະບາຽ ເຫັນເຂົ້າຫ້ອງບັນທົມຕັ້ງແຕ່ເວັນພຸ້ນ= ທາງສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃຫ້ເຈົ້າໄປປຸກເພິ່ນມາເວົ້າກັບຂ້ອຍ

             ດຽວນີ້ ເພາະຂ້ອຍມີວຽກ ສ່ວນ ຣ.ອ ຊຽນ ຍັງຢືນລັ່ງເລຢູ່ດົນເຕີບ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເດີນອອກຈາກຫ້ອງກາຣ ແລ້ວມຸ້ງໜ້າໄປຍັງທີ່ປະທັບ

             ຂອງສະເດັດນາຍົກ= ຊຶ່ງເປັນອາຄານຫລັງນ້ອຍໆ ຕັ້ງຢູ່ໂດດດ່ຽວ ແຄມຕ໋ະລິ່ງນໍ້າຂອງ ແລ້ວໃຊ້ມືເຄາະປະຕູຫ້ອງບັນທົມ ຂອງສະເດັດນາ

             ຍົກ ຫລັງຈາກນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ມີກາຣສົນທະນາ ຣະຫວ່າງທັງ 2 ສະເດັດກໍ່ເດີ້ມຂຶ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມຄນະມົນຕຣີ(conseil desministres) ຕ້ອງມີ

             ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ຊົງປະທັບເປັນອົງຄ໌ພຣະປະທານ= ແຕກຕ່າງກັບກອງປະຊຸມຄນະຣັຖບາລ(conseil be cabinet)

             ພາຽໃຕ້ກາຣເປັນປະທານຂອງນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ= ອັນນີ້ນ້ອງຫາກໍ່ກັບມາຈາກສູນກາງ ມາເຖິງເມືອງຫລວງມື້ກີ້ນີ້= ທາງຂັ້ນເທິງ ເພິ່ນ

             ໃຫ້ເຊີນເຈົ້າຊີວິດລົງໄປວຽງຈັນທນ໌ ໃນມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມຄນະມົນຕຣີ = ໃນກອງປະຊຸມຄນະຣັຖມົນຕຣີນີ້ ອ້າຽບໍ່

             ເຫັນຮູ້ນຳ ໃນມື້ສວຍນີ້  ພູມີ ກັບໜູຮັກ ກໍ່ມາຫາ ແລ້ວໄດ້ລົມກັນຫລາຽເຣື້ອງຢູ່ ແຕ່ບໍ່ເຫັນເວົ້າເຖິງເຈົ້າຊີວິດເລີຍ ແຕ່ບໍ່ເປັນໃດ ມື້ອື່ນ

             ອ້າຍສິຖາມພູມີ ວົງວິກິດເອງ ວ່າເຊີນເພິ່ນລົງມາເຮັດຫຍັງ= ສຸພານຸວົງຕອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ໆ ແຕ່ນ້ອງໂທຫາສະເດັດອ້າຽມື້ນີ້ ກໍ່ຍັງຜິດຣະບຽບ

             ຂອງພັຄພໍແຮງແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງບອກໃຫ້ເຂົ້າຮູ້ດີກ່ວາ ມື້ອື່ນນ້ອງຈະຕ້ອງລົງໄປ ພ້ອມເຈົ້າຊີວິດ ໃນເວລາມາຮອດແລ້ວ ໃຫ້ມາພົບອ້າຽໂລດ

             ເຮົາມີຫລາຍເຣື້ອງ ຈະໄດ້ລົມກັນ

                 ໃນວັນທີ- 30- ພຶສຈິກາປີ 1975- ເປັນວັນອາທິດ ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ຂອງສູນກາງພັຄ ໃນເວລາ-10-ໂມງເຊົ້າ ຕໍ່ມາ

             ສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ໄດ້ເຂົ້າຍັງພຣະຣາຊວັງຫລວງ ເພື່ອກາບບັງຄົມທູນໃຫ້ພຣະອົງຄ໌ ສະເດັດລົງໄປນະຄອນວຽງຈັນທນ໌ ໃນວັນຮຸ່ງຂຶ້ນ

             ຄືໃນວັນທີ-1- ທັນວາ- ສ່ວນພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ສີສວ່າງວັທນາ ພຣະອົງຄ໌ຊົງປຣາດພຣະໄທ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ເຫັນສະ

             ເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ຊົງມາກາບບັງຄົມທູນ ຢ່າງກະທັນຫັນເຊັ່ນນີ້= ຊຶ່ງຖ້າເວົ້າຕາມຣະບຽບແລ້ວ ຈະຕ້ອງມີຈົດໝາຽ ຫຼືຢ່າງນ້ອຍກໍ່ໂທຣະ

             ເລຂ ຈາກສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ຫລັງຈາກສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ໄດ້ສະເດັດກັບໄປແລ້ວ ພຣະບາດສົມເດັດພຣະ

             ເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ຈຶ່ງຊົງມີພຣະກະແສຮັບສັ່ງ ໃຫ້ໄປນຳເອົາອົງມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ເຈົ້າຟ້າຊາຍວົງສວ່າງ ເຂົ້າມາເຝົ້າ= ສ່ວນສະເດັດອົງ

             ມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ຊົງກ່າວອອກມາທັນທີວ່າ ອັນນີ້ເປັນເຣື້ອງຜິດປົກກະຕິ ຂະນ້ອຍສິລອງໂທໄປຖາມເຈົ້າສຸວັນນະພູມາເບິ່ງກ່ອນພໍ

             ເວົ້າແລ້ວ ສະເດັດອົງມຸງກຸດ ກໍ່ເດີນທາງໄປຍັງຫ້ອງກາຣຣາຊເລຂາ ຊຶ່ງວັນນີ້ວ່າງເປົ່າ ເພາະເປັນວັນອາທິດ- ພໍຍົກໂທຣະສັບໃສ່ຫູຂຶ້ນ

             ແລ້ວບີບເລຂໂທຣະສັບ ໄປຍັງວຽງຈັນທນ໌ ໂດຍບໍ່ຊາບເລີຍວ່າ ໂທຣະສັບທາງໄກ ຈາກສຳນັກພຣະຣາຊວັງຖືກຕັດຂາດ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າວັນ

             ເສົາພຸ້ນ- ປະກົດກາຣດັ່ງກ່າວນີ້ ທຳໃຫ້ສະເດັດອົງມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ເກີດຄວາມສົງຄ໌ໃສຍິ່ງຂຶ້ນ ຈຶ່ງສເນີແນະ ຕໍ່ອົງຄ໌ພຣະຣາຊບິດດາ

             ຫາທາງອອກໜີຈາກປະເທສ ແຕ່ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ຢືນກາຣທ່າດຽວວ່າ ຈະໜີປະໄພຟ້າຂ້າແຜ່ນດິນ ໃນຍາມ

             ບ້ານເມືອງເດືອດຮ້ອນເຊັ່ນນີ້ ເປັນກາຣບໍ່ສົມຄວນ ຂອງພຣະມະຫາກະສັດ ພຣະອົງຄ໌ຊົງຈຳໄດ້ ຊຶ່ງກາຣຕັດສິນພຣະໄທ ຂອງສົມເດັດ

             ພຣະເຈົ້າສີສວ່າງວົງ ອົງຄ໌ພຣະຣາຊບິດາ ທີ່ປະຕິເສດ ກາຣກາບບັງຄົມທູນ ຂອງນາຍທະຫາຣຝຣັ່ງເສສ ຂໍໃຫ້ສະເດັດອອກຈາກນະຄອນ

             ຫລວງພຣະບາງ ເວລາກຳລັງທະຫາຣວຽດມິນ ເຂົ້າມາປະຊິດຈົ່ນເຖິງປາກອູ່ ໃນປີ- 1950- ສະເດັດອົງຄ໌ພຣະບາດສົມເດັດ ພຣະເຈົ້າມະ

             ຫາຊີວິດ ໃນຄນະນີ້ນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເພາະໃນຣະຍະ-2-ເດືອນມານີ້ ພວກລາວແດງຄອມມຸນິສ ໄດ້ເພີ້ມກຳລັງ ເຂົ້າມາປະຈຳໃນບໍຣິ

             ເວນອ້ອມຫລວງພຣະບາງ ກ່ວາ-3-ກອງພັນແລ້ວ ສ່ວນສະເພາະກຳລັງປ້ອງກັນ ພຣະຣາຊວັງຫລວງ ເຂົາກໍ່ເພີ້ມເປັນ-1-ກອງຮ້ອຍ

             ສ່ວນທະຫາຣ ຂອງກອງທັບແຫ່ງຊາຕນັ້ນ ມີພຽງໝວດດຽວ ຊໍ້າບໍ່ມີອາວຸດຍຸທພັນ ເພາະພວກລາວແດງ ເຂົາປົດເບິດແລ້ວ ນອກ

             ຈາກມືເປົ່າ ເພາະອາວຸດທຸກສນິດ ຖືກສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ແລະນາຍພົລບຸນປອນ ມາກເທພາຣັກ ຜູ້ບັນຊາ

             ກາຣສູງສຸດ ສັ່ງໃຫ້ເກບເຂົ້າສາງໝົດແລ້ວ ຣະຫວ່າງກາງເດືອນພຶສພາ ເປັນຕົ້ນມາ

                 ໃນວັນທີ-2-ທັນວາ ປີ-1975-ນັ້ນ ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ສີສວ່າງວັທນາ ໄດ້ໄປເຖິງສະໜາມບິນວັດໄຕ ໂດຍເຮລີກົບ

             ແຕຂອງໂຊວຽດ ໃນເວລາບ່າຽ-1-ໂມງໃນທັນທີ ທີ່ສະເດັດລົງຈາກເຮລີກົບແຕນັ້ນ ພຣະອົງຄ໌ກໍ່ຊົງທອດພຣະເນດ ເຫັນຄວາມບໍ່ຊອບມາ

             ພາຄວນຫລາຽຢ່າງ ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນ ເພາະປະກົດເຫັນວ່າ ບໍ່ມີນາຍທະຫາຣ ຫຼືນາຍຕຳຣວດຊັ້ນຜູ້ໃຫ່ຽ ຝ່າຽວຽງຈັນທນ໌ ແມ່ນແຕ່ຄົນ

             ດຽວ ບໍ່ມີມາຄອຍຖວາຍ ກາຣຮັບຕ້ອນສະເດັດ ທັງນີ້ ເພາະນາຍທະຫາຣທັງໝົດນັ້ນ ນັບແຕ່ຊັ້ນນາຍພັນຂຶ້ນໄປຂອງກອງທັບແຫ່ງຊາຕ

             ໄດ້ຖືກຝ່າຽລາວແດງ ຂອງສຸພານຸວົງ ຄວບຄຸມຕົວໄປສັມນາ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ-25-ກໍຣະກະດາ ປີ-1975- ພຸ້ນ ພໍວັນຕໍ່ມາ ຄືວັນທີ-28 ກໍຣະກະ

             ດາ ປີ-1975- ພວກນາຍຕຳຣວດຊັ້ນຜູ້ໃຫ່ຽທັງໝົດທີ່ວຽງຈັນທນ໌ ກໍ່ຖືກລາວແດງດອກໃຫ້ໄປປະຊຸມ ທີ່ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍ ທີ່ດອນຕິ້ວ

             ແລະໄດ້ຖືກຄຸມຕົວໄປຂຶ້ນເຄື່ອງບີນ ໄປຍັງໂພນສວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ດັ່ງນັ້ນ ທີ່ສະໜາມບິນ ຈຶ່ງມີແຕ່ທະຫາຣລາວແດງ ຂອງສຸພານຸ

             ວົງ ສ່ວນຝ່າຽວຽງຈັນທນ໌ ຂອງສຸວັນນະພູມາບໍ່ມີເລີຍ= ເພາະວ່າ ສຸພານຸວົງ ຜູກສອກອ້າຽຂອງຕົນ ໃນທາງກາຣເມືອງພາຽໃນໄປໝົດ

             ແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ ນີ້ແຫລະສັນຕິພາບພາຽນອກ ເຂົາເປີດກວ້າງ ແຕ່ສັນຕິພາບພາຽໃນ ພວກເຂົາເປີດແຄບ ຫລັງ

             ໄດ້ໄປສົ່ງພຣະບາດສົມເດັດ ພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດເຖິງວັງ ປະທັບໄກ້ໆກັບຫໍຄຳ ເຈົ້າສຸພານຸວົງ ກໍ່ຕັ້ງໃຈຈະໄປພົບສະເດັດເຈົ້າ ສຸວັນນະພູ

             ມາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ນັດໝາຽກັນໃວ້ ແຕ່ນາຍທະຫາຣລາວແດງ ຝ່າຽຄອມມຸນິສ ທີ່ມາຮັບນັ້ນ ມັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄົນຂັບຣົຖ ຂັບມຸ້ງໜ້າໄປຍັງຖນົນ

             ວັດໄຕ ຜ່ານສະໜາມບິນ ອອກໄປບ້ານຫົວຂົວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ກັບພວກຜູ້ນຳສູງສຸດ ຂອງແນວລາວຮັກຊາຕ ແລະຜູ້ຕ່າງໜ້າ

             ຂອງສູນກາງພັຄຄອມມຸນິສວຽດນາມ ກຳລັງສຳຣວດທົບທວນ ແຜນຢຶດອຳນາຈຂັ້ນສຸດທ້າຍກັນຢູ່ ຈົ່ນເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນ ຈຶ່ງເລີກລາກັນ

                 ໃນວັນທີ-2-ທັນວາ ປີ-1975- ເວລາ-7-ໂມງເຊົ້າ ສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄນະຜູ້ນຳທັງໝົດຂອງລາວແດງ ໄດ້ພາກັນເດີນ

             ທາງອອກຈາກຕູບລັບໄກ້ໆ ກັບບ້ານຫົວຂົວ ແລ້ວກັບເຂົ້າໄປວຽງຈັນທນ໌ ພາຽໃຕ້ກາຣຄຸມກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ ຂອງທະຫາຣລາວແດງ

             ແລະແກວແດງ ສ່ວນສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ໄດ້ກົງໄປຍັງທີ່ປະທັບ ຂອງພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ພ້ອມກັບມີຄຳສັ່ງໃຫ້ນຳ

             ພຣະອົງຄ໌ໄປແຫ່ງຕຶກ ສະພາແຫ່ງຊາຕ ຂ້າງອະນຸສາວະຣີເວລາ-8-ໂມງ ສ່ວນຜູ້ນຳອື່ນໆ ຂອງລາວແດງນັ້ນ ໄດ້ກົງໄປຍັງສະພາ ເມື່ອພຣະ

             ບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ສະເດັດໄປເຖິງ ໄດ້ກາບບັງຄົມທູນ ໃຫ້ກົງເຂົ້າໄປຍັງຫ້ອງກາຣຫລັງຫ້ອງປະຊຸມ ໃນນັ້ນມີນາຍໄກ່ສອນ

             ພົມວິຫານ ນາຍໜູຮັກ ພູນສວັນ ແລະພະຍາພູມີ ວົງວິຈິດ ລໍຖ້າຢູ່ແລ້ວ- ສ່ວນນາຍໄກ່ສອນ ພົມວິຫານ ມັນໄດ້ຈັບເອົາກະດາດແຜ່ນນຶ່ງ

             ຊຶ່ງ ຂຽນໂດຍລາຍມືຂອງທ່ານສີຊນະ ສີສານ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງຄນະກັມກາຣ ກຳອຳນາຈສູນກາງພັຄ ແລ້ວຍື່ນໃຫ້ພຣະບາດສົມເດັດ ພຣະ

             ເຈົ້າມະຫາຊີວິດ- ຊົງອອກໄປອ່ານຕໍ່ທັນທີ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມສະພາສູງສຸດປະຊາຊົນ ເພື່ອຂໍລາອອກຈາກຣາຊບັນລັງ ສ່ວນພຣະບາດ

             ສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ຊົງເຫລືອດພຣະເນຕຜ່ານໆອອກໄປ ພຣະອົງຄ໌ກໍ່ໄດ້ວາງກະດາດແຜ່ນນັ້ນ ໃວ້ບົນໂຕະ ສ່ວນນາຍໄກ່ສອນ

             ພົມວິຫານ ມັນໄດ້ຖາມວ່າ ສົມເດັດນຶກຄິດແນວໃດ ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າຊີວິດ ຊົງຕອບທັນທີວ່າ ຂ້ອຽຈະຄຶດແນວໃດໄດ້ ເມື່ອພວກ

             ຂ້ອຽຕົກເປັນນັກໂທສ ຂອງພວກເຈົ້າແລ້ວ ເພາະວ່າໃນກະດາດແຜ່ນນີ້ ທີ່ພວກເຈົ້າຂຽນເອົາມາເອງນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂ້ອຽຂຽນເອົາມາ

             ສ່ວນສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ຊຶ່ງປະທັບຢູ່ໄກ້ໆ ກັບພຣະອົງຄ໌ ໄດ້ກ່າວຂຶ້ນວ່າ ພວກຂະນ້ອຽຈະສເນີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໃຫ້ສົມເດັດເຈົ້າອ້າຽເປັນ

             ທີ່ປຶກສາປະທານປະເທສ ສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ຊົງມອງດູໜ້າສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງແບບນຶ່ງ ແລ້ວທຳທ່ານັ່ງເສີຽ ລໍຖ້າແຕ່ເວ

             ລາພວກເຂົາຈະອອກໄປອ່ານ ໃນຂໍ້ຄວາມ ທີ່ພວກເຂົາຂຽນຂຶ້ນມາ ໃນກະດາດແຜ່ນນັ້ນ ສ່ວນທ່ານສີຊນະ ສີສານ ເປັນຜູ້ຂຶ້ນໄປອ່ານ

             ຖແລງກາຣຄຳຂໍ້ຫາ ຂອງສະພາສູງສຸດປະຊາຊົນວ່າ ປະເທສລາວ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ພຣະຣາຊອານາຈັກຣ໌ລາວ ມາເປັນປະເທສ ສາທາຣະນະລັດ

             ປະຊາທິປະໄຕຍ ປະຊາຊົນລາວ ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ປ່ຽນເນື້ອຮ້ອງແບບໃໝ່ຂອງເພງຊາຕ ທີ ດຣ ທອງດີ ສູນທອນວິຈິດ

             ກັບມະຫາພູມີແຕ່ງຂຶ້ນ ເມື່ອປີ-1940- ຕໍ່ມາພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ສີສວ່າງວັທນາ ຊົງອ່ານຂໍ້ຄວາມ ທີ່ນາຍໄກ່ສອນ

             ໄດ້ມອບໃຫ້ນັ້ນ= ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ຊົງຂຶ້ນໄປປະກາດລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ຂອງ

             ຣັຖບາລ ປະສົມຊົ່ວຄາວແຫ່ງຊາຕ ຫລັງຈາກນັ້ນ ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ໄດ້ສະເດັດກັບສູ່ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ

             ໂດຍເຮລີກົບແຕ ຂອງໂຊວຽດຄືເກົ່າ ໃນຕ່ອນບ່າຽຂອງວັນນັ້ນ

                 ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນ ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ= ສ່ວນບັນດາຣັຖມົນຕຣີ ແລະສະມາຊິກຄນະມົນຕຣີປະສົມກາຣເມືອງ ຂອງຝ່າຍວຽງຈັນທນ໌

             ທີ່ໄປຕົກຄ້າງຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ ເພື່ອລໍຖ້າກາຣປະຊຸມຮ່ວມ ຣະຫວ່າງຄນະຣັຖບາລ ກັບຄນະມົນຕຣີປະສົມກາຣເມືອງ ມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ-

             25- ພຶສຈິກາ ປີ-1975- ຕ່າງກໍ່ປຣາດໃຈ ພໍຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນມາ ກໍ່ເຫັນອ້າຽເອື້ອຽນ້ອງ ລຽນຈັດພາເຂົ້າໃວ້ ລໍຖ້າຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າມືດ ຊໍ້າບໍ່ໜຳ

             ຍັງມີອາຫານຫລາຽຢ່າງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ສຳລັບກາຣປັ້ນເຂົ້າເຊົ້າທັມດາ= ໃນອີກປະກາຣນຶ່ງ ຍັງມີນາຍທະຫາຣຂອງລາວແດງອີກ-

             3-ຄົນ ນັ່ງລໍຖ້າຢູ່ແລ້ວ ທຸກຄົນມັນໄດ້ຮັບກາຣຊີ້ບອກ ໃຫ້ໄປໂຮມກັນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໃນເວລາ-7-ໂມງ 30- ພໍໄປເຖິງຫ້ອງປະຊຸມແລ້ວ

             ກໍ່ເຫັນມະຫາບຸດດີ ຫຼືເອີ້ນວ່າ ໝາບຸດດີກໍ່ໄດ້- ແລະພນັກງານກາຣເມືອງຂອງລາວແດງມີ-4-5-ຄົນແລະວຽດນາມປົນກັນ ຢືນຄອຽຢູ່

             ກ່ອນແລ້ວ ເມື່ອທຸກຄົນເຂົ້າໄປນັ່ງແລ້ວ ສ່ວນໝາບຸດດີ ມັນກໍ່ປະກາດຖແລງກາຣທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບປະເທສຊາຕບ້ານເມືອງລາວ

             (ມັນວ່າດັ່ງນີ້) ຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານອົດໃຈຟັງ ໃນກາຣຖ່າຽທອດສົດ ອອກຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈ່າຍສຽງ ແຫ່ງປະເທສລາວທີ່ວຽງ

             ຈັນທນ໌ ຫລັງຈາກມະຫາບຸດດີ ຫຼືໝາບຸດດີ ກ່າວຊິ້ນສຸດລົງ ກໍ່ມີກາຣເປີດຫົວລຳໂພງ ທີ່ຕໍ່ສາຽມາຈາກວິທະຍຸ ເຣີ້ມຕົ້ນແມ່ນດ້ວຽເພງ

             ຊາຕຂອງລາວແດງ ແຕ່ງຂຶ້ນໃນສມັຍຢູ່ປ່າ ໃນຄນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ມີປະຊາຊົນແບກປ້າຽຄຳຂັວນ ແລະຕີຄ້ອງຮ້ອງໂຮ ເຂົ້າມາໂຮມກັນ

             ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເດີ່ນ ໃນນັ້ນໄດ້ມີຄຳຂັວນຕ່າງ ໆ ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ ຄືພວກເຂົາວ່າໂຄ່ນລົ້ມ ຣະບອບເກົ່າເໜົ່າເໜັນ ໂຄ່ນລົ້ມພວກລູກແຫລ້ງຕີນ

             ມື ຈັກພັດອະເມຣີກາ ພວກເຮົາມາຊົມເຊີຍພັກ ປະຊາຊົນລາວປະຕິວັດ ພັຄປະຕິວັດລາວໝັ້ນຍືນໆ

                 ພໍຕໍ່ມາໃນເວລາ-9-ໂມງ ທາງວິທະຍຸກະຈ່າຽສຽງຈາກວຽງຈັນທນ໌ ກໍ່ເຣີ້ມຖ່າຽທອດສົດຈາກກອງປະຊຸມ ສະພາປະຊາຊົນ ເຣີ້ມດ້ວຽ

             ກາຣປະກາດລາອອກຈາກພຣະຣາຊບັນລັງ ຂອງພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ຕິດຕາມດ້ວຽກາຣລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

             ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ຂອງສະເດັດເຈົ້າສຸວັນນະພູມາ ໃນກາຣແຕ່ງຕັ້ງສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ເປັນປະທານປະເທສ ນາຍໄກ່ສອນພົມວິ

             ຫານ ເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ລາຽຊື່ຄນະຣັຖມົນຕຣີ ໃນຄນະຣັຖບາລໃໝ່ນີ້ ທ້າມກາງສຽງໂຮ່ຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມາຊຸມນຸມກັນ

             ອ້ອມຫໍປະຊຸມ ຫລັງຈາກປະຊຸມ ແລະທີ່ແຫ່ປ້າຽເດີນຂບວນ ໄດ້ກັບໄປໝົດແລ້ວ ສ່ວນໝາບຸດດີ ມັນກໍ່ໄດ້ປະກາດ ທ້າມກາງຄວາມ

             ຕົກສະເງີ້ ຂອງໝົດທຸກຄົນໃນນັ້ນ ໝາບຸດດີ ມັນໄດ້ເວົ້າວ່າ ພັຄປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະແນວລາວຮັກຊາຕ ຍາມໃດກໍ່ເປັນຜູ້ຮັບ

             ໃຊ້ສິດປະໂຍດ ຂອງປະຊາຊົນ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອປະຊາຊົນລຸກຂຶ້ນມາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກາຣ ດັ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ງິນກັບຫູ ໄດ້ເຫັນກັບຕາ

             ໃນມື້ນີ້ນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຣົບລ້າງຣະບອບເກົ່າທີ່ເໜົ່າເໝັນ ແລ້ວສ້າງຕັ້ງຣະບອບໃໝ່ຂຶ້ນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກາຣຂອງ

             ປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ກ່ຽວກັບສະພາບກາຣ ແລະຣະບອບກາຣປົກຄອງໃໝ່ເສັຽກ່ອນ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນ

             ເທິງ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ກັບເມືອຮັບໃຊ້ປະເທສຊາຕແລະປະຊາຊົນ= ໃນເດືອນແລກພວກລາວແດງ

             ຄອມມຸນິສ ຍັງມີກາຣສົ່ງລຽງອາຫານກາຣກິນ ແລະຈັດອ້າຽເອື້ອຽນ້ອງມາລ້ຽງຄົວກິນ ໃຫ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ພໍຕົກມາຮອດເດືອນທີ 2

             ກາຣລຳລຽງກໍ່ຖືກຕັດລົງ ໂດຍທາງຄນະຮັບຜິດຊອບ ຂອງລາວແດງອ້າງວ່າ ກາຣລຳລຽງບໍ່ສະດວກ ບັນດາຣັຖມົນຕຣີແລະສະມາຊິກ

             ຄນະມົນຕຣີປະສົມກາຣເມືອງ ຕ້ອງຈົກເງິນມາຕື່ມ ແຕ່ພໍຕົກເຖິງເດືອນທີ 3 ມາ ພວກລາວແດງກໍ່ສົ່ງແຕ່ເຂົ້າ ກັບເກືອ ຊີ້ນແຫ້ງແລະ

             ປາເຄມ ມາໃຫ້ທໍ່ນັ້ນ ສ່ວນອາຫານສົດອື່ນໆ ນັ້ນ ບັນດາຣັຖມົນຕຣີ ແລະສະມາຊິກຄນະມົນຕຣີ ຕ້ອງຫາກຸ້ມຕົນເອງ= ຊຶ່ງໃນຣະຍະ-1-

             ຫາ-2-ອາທິດແລກ ພວກຄນະຄິດວ່າ ບໍ່ມີບັນຫາ ເພາະວ່າແຕ່ຣະຄົນນັ້ນ ຍັງມີເງິນຕິດຖົງໄປນຳຢູ່ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີສຸຂພາບແຂງແຮງແດ໋

             ກໍ່ຕ້ອງອອກໄປຫາຜັກຫາໜໍ່ໄມ້ ມາເປັນອາຫານ ແຕ່ໃນເຂດເມືອງວຽງໄຊນັ້ນ ມັນເປັນໂຄກແຫ້ງ ບໍ່ມີຫ້ວຍນໍ້າຢູ່ໄກ້ເລີຍ ຈຶ່ງຫາປູຫາ

             ປາມາກິນບໍ່ໄດ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທຸກໆຄົນ ກໍ່ພາກັນພຍາຍາມອົດທົນ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ພໍຄົບກຳນົດໃນ 3 ເດືອນນັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ກັບໄປຫາຄອບ

             ຄົວທີ່ວຽງຈັນທນ໌ ທີ່ຫລວງພຣະບາງ ທີ່ສວັນນະເຂດ ທີ່ປາກເຊ ແລະຈຳປາສັກ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ທຸກຄົນກໍ່ຕ້ອງຜິດຫວັງ ເມື່ອໝາ

             ບຸດດີ ປະກາດວ່າ ພວກທ່ານໄດ້ຮໍ່າຮຽນເອກສານຕ່າງ ໆຂອງພັຄຣັຖມາໄດ້ 3 ເດືອນແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມີແນວຄິດຈິດໃຈ ຈັກກະພັດ

             ອະເມຣິກາຢູ່ຄືເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ຈຳເປັນພວກທ່ານຕ້ອງຮຽນຕໍ່ ເພື່ອສາສາງລ້າງສ່ວຽຄວາມເປິະເປື້ອນ ແລະແນວຄິດຈິດໃຈເກົ່າ ອັນເໜົ່າ

             ເໝັນ ອອກໃຫ້ໝົດໄປສາກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາຖກັບໄປຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ໃນຣະບອບໃໝ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ທີ່ນີ້ ອາຫານກາຣກິນກໍ່ບໍ່ສະດວກ

             ເພາະສະນັ້ນທາງຂັ້ນເທິງ ຈະໄດ້ນຳເອົາພວກທ່ານໄປຮໍ່າຮຽນ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີເຂົ້ານໍ້າແລະປູປາ ທີ່ອຸດົມສົມບູນກ່ວານີ້ ຊຶ່ງໃນຄນະນີ້ ທາງ

             ຄນະກໍ່ສ້າງຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ໄດ້ສ້າງທີ່ພັກພາອາສັຍ ໃນບ່ອນທີ່ສະດວກສະບາຍໃໝ່ ລໍຖ້າຕ້ອນຮັບພວກທ່ານໃວ້ແລ້ວ ບ່ອນສະໜຸກ

             ສຸຂສະບາຍ ທີ່ໝາບຸດດີມັນເວົ້າອວດອ້າງນັ້ນ ທີ່ແທ້ແລ້ວບ່ອນຫັ້ນ ກໍ່ຄືບ່ອນຜີປ່າຊ້າເກົ່າ ຂອງຊາວບ້ານທີ່ນັ້ນ ແລະທີ່ບັນດານາຽທະ

             ຫາຣ ນາຽຕຳຣວດ ຂອງຝ່າຍວຽງຈັນທນ໌ ທີ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ມາປຸກສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ທີ່ແທ້ແລ້ວກໍ່ແມ່ນບອນໃຫ້ເປັນທີ່ຄຸມຂັງຕົວເອງ

             ບອ່ນຫັ້ນ ກໍ່ແມ່ນຢູ່ໄກ້ໆ ກັບເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນນັ້ນເອງ=

                 ແມ່ນວ່າພຣະບາດສົມເດັດ ພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ໄດ້ຊົງປະກາດລາອອກຈາກພຣະຣາຊບັນລັງ ມາເປັນປະຊາຊົນພົລເມືອງ ທັມດາ

             ແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ເພື່ອດີກລ້ຽງກາຣຕໍ່ຕ້ານຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທສ ແລະສຽງວິພາກວິຈານປະນາມຂອງໂລກ ໃນວາຣະທີ່ລາວແດງກຳ

             ລັງແຜ່ຂຍາຍກາຣຄວບຄຸມ ອອກໄປທົ່ວປະເທສນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະບາດສົມເດັດ ພຣະເຈົ້າສີສວ່າງວັທນາ ແລະພຣະ

             ອັຄມະເຫສີ ຊົງປະທັບຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງຫລວງ ສ່ວນອົງຄ໌ມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ວົງສວ່າງ ພ້ອມພຣະຊາຍາແລະຣາຊບຸດ ຣາຊາທິດາ ຊົງ

             ປະທັບຢູ່ທີ່ໂຮງເກົ່າ ຂອງພຣະອົງຄ໌ ແຕ່ທັງ-3- ພຣະອົງຄ໌ ກໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງນັກໂທສ ຈະໄປໃສມາໃສບໍ່ໄດ້ ຖ້າແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ

             ຜູ້ບັນຊາກາຣທະຫາຣລາວແດງ ຄອມມຸນິສ ຂອງຝ່າຽສຸພານຸວົງນັ້ນເອງ ຫລັງຈາກໄດ້ນຳຕົວບຸກຄົນຂອງຝ່າຽວຽງຈັນທນ໌ ທີ່ຈະເປັນສ້ຽນ

             ໜາມ ແກ່ຣະບອບກາຣປົກຄອງ ຄອມມຸນິສວຽດນາມເໜືອ ໄປຄຸມຂັ້ງຢູ່ຕາມສູນສັພທຸກ ຫຼືຄົນລາວເຮົາພາກັນເອື້ນວ່າ ຄຸກໃສ່ຄົນໂທສ

             ຢູ່ໃນເຂດແດນຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວປະເທສ ຕັ້ງແຕ່ແຂວງພົງສາລີ ລົງໄປເຖິງອັຕປື ນັບເປັນສິບໆແຫ່ງ ແລະໃນຕົ້ນປີ-1975-

             ນັ້ນ ພວກກຳອຳນາຈລາວແດງຄອມມຸນິສ ກໍ່ເດີ້ມລົງມືດຳເລີນແຜນກຳຈັດສ້ຽນໜາມ ສຸດທ້າຽຂອງພວກເຂົານັ້ນ ກໍ່ຄືເອົາພຣະບາດສົມ

             ເດັດ ພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ພ້ອມພຣະອັຄມະເຫສີ ແລະສົມເດັດອົງຄ໌ມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ເຈົ້າຟ້າຊາຍວົງສວ່າງ= ພວກຜູ້ນຳແກວ ກັບ

             ແນວລາວ ແລະລາວແດງ  ພວກເຂົາຊາບດີວ່າ ກາຣທີ່ເອົາພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ແລະພຣະອັຄມະເຫສີ ພ້ອມສົມເດັດ

             ອົງຄ໌ມຸງກຸດຣາຊກຸມມານ ໄປສັງຫານຫຼືເວົ້າວ່າ ເອົາໄປຂ້າຖິ້ມນັ້ນ ອັນນີ້ແມ່ນເພື່ອຄວາມດີກເວັ້ນ ຈະເກີດປະຕິກິຣິຍາຕ້ານຢັນ ບໍ່ພຽງ

             ແຕ່ຈາກປະຊາຊົນລາວໃນປະເທສ ທີ່ເຄົາຣົບນັບຖື ພຣະມະຫາກະສັດ ເປັນປະເພນີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຍັງອາດຈະຢ້ານເກີດກາຣຕໍ່ຕ້ານ ຈາກ

             ຣັຖບາລປະເທສຕ່າງ ໆໃນທົ່ວໂລກອີກ ພວກລາວແດງຄອມມຸນິສ ເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ວິທີ ແບບນຽບນຽນກ່ວາ= ໃນຫລັກກາຣຄຳວ່າ ສັນຕິ

             ພາບພາຽໃນ ແລະພາຽນອກນັ້ນ ກໍ່ຄືໃນວັນທີ-4-ເມສາ ປີ-1975- ກ່ອນຈະເຖິງວັນກຸດສົງຄ໌ກາຣຂອງລາວ ຍັງປະມານ-10-ວັນ ທາງກອງ

             ບັນຊາກາຣສູງສຸດຂອງລາວແດງ ທີ່ວຽງຈັນທນ໌ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງອອກມາ ໃຫ້ທະຫາຣຂອງພວກເຂົາ ເຂົ້າປະຈຳທີ່ສນາມບີນຫລວງພຣະບາງ

             ແລ້ວໃຫ້ຈັດສົ່ງກຳລັງນຶ່ງໝວດ ເຂົ້າໄປຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າ ຢູ່ໃນກາງນະຄອນຫລວງພຣະບາງນັ້ນ ເພື່ອຫາເຣື້ອງ ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກມັນກໍ່

             ພາກັນໃຊ້ເລ້ລ່ຽມວິທີ ເຊັ່ນພວກມັນພາກັນເອົາເລືອດໄກ່ ຖອກຢາຍຕາມທາງໃນບ່ອນສຳຄັນຕ່າງ ໆ ຕໍ່ມາພວກມັນກໍ່ພາກັນປ່ອຍຂ່າວ

             ວ່າ ໄດ້ມີທະຫາຣປະຕິກາຣ ຂອງຝ່າຍນາຽພົລວັງປາວ-1-ກອງຮ້ອຽ ທີ່ມາເຄື້ອນໃຫວ ໃນເຂດເມືອງຊຽງເງິນ ແລ້ວໄດ້ລັກລອດເຂົ້າໄປໃນ

             ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ເພື່ອມາລັກລອບເອົາ ພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດອອກໄປຕ່າງປະເທສ ແລະໄດ້ຖືກກອງກຳລັງປ້ອງກັນ ສະກັດກັ້ນ

             ໄດ້ທັນ ເພາະສະນັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຂອງພຣະບາດສົມເດັດ ພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ພ້ອມພຣະອັຄມະເຫສີແລະອົງຄ໌ມຸງກຸດຣາຊກຸມ

             ມານ ຈຶ່ງຕ້ອງທູນເຊີນທັງ-3-ພຣະອົງຄ໌ ໄປປະທັບເປັນກາຣຊົ່ວຄາວ ແລະພວກຄນະລາວແດງເຂົາເວົ້າວ່າ ສິ່ເອົາໄປດູແລໃຫ້ດີໆ ທີ່ເມືອງ

             ວຽງໄຊ ນອກຈາກນີ້ ເພື່ອດີກເວັ້ນຄວາມສົງຄ໌ໃສໃດໆ ຈາກທັງສາມພຣະອົງຄ໌ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກມັນຈຶ່ງສົ່ງສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ຂຶ້ນ

             ໄປທູນເຊີນໂດຍຕົນເອງ ແລ້ວທາງສູນກາງພັຄ ຂອງພວກລາວແດງທາງວຽງຈັນທນ໌ ໄດ້ໃຊ້ເຮລີກົບແຕ ຂົນເອົາກອງດຸຣິຢ່າງເກົ່າ ຂອງ

             ກອງທັບພາກ-1- ຂຶ້ນໄປລ່ວງໜ້າອີກ ທັງນີ້ໂດຍອ້າງວ່າ ເພື່ອຖວາຍກາຣຕ້ອນຮັບ ໃຫ້ສົມພຣະກຽດ=ອັນນີ້ແລ້ວ ມັນເປັນຄຳເວົ້າດອກ

             ລວງ ແລະຄົນທີ່ບໍ່ມືນຕາເວົ້າ ໃນຄຳວ່າ ພວກລາວແດງຈະນຳເອົາທັງ-3-ພຣະອົງຄ໌ ໄປເມືອງວຽງໄຊນັ້ນ ຖ້າໄປຮອດແລ້ວ ເປັນຫຍັງ

             ພວກລາວແດງ ຈຶ່ງບໍ່ອຸບປະຖຳພຣະອົງຄ໌ ເປັນຢ່າງດີ ຄືໃນຄຳເວົ້າວ່າ ຈະດູແລພຣະອົງຄ໌ເປັນຢ່າງດີ=ແຕ່ສຸດທ້າຽມາ ຄືເອົາພຣະອົງຄ໌

             ໄປຂັງຄຸກໃວ້ ອັນນີ້ແລ້ວມັນແມ່ນຄຳຕົວະ ຂອງພວກລາວແດງຄອມມຸນິສ ຝ່າຽສຸພານຸວົງແລະແນວລາວຮັກຊາຕ ຂອງຝ່າຽໄກ່ສອນ

             ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງຂບວນລາວອິສຣະຫຍັງເລີ-

                 ໃນວັນທີ-11-ເມສາປີ-1977-ນັ້ນ ໄດ້ມີເຮລີກົບແຕລຳນຶ່ງຂອງໂຊວຽດ ໄດ້ມານຳເອົາ ທັງ-3-ພຣະອົງຄ໌ ຈາກຫລວງພຣະບາງ ໄປເຖິງ

             ເມືອງວຽງໄຊ ແລະໄດ້ປະທັບຢູ່ທີ່ພັກເດີມ ຂອງບັນດາຣັຖມົນຕຣີ ແລະສະມາຊິກຄນະມົນຕຣີ ຂອງຝ່າຽວຽງຈັນທນ໌ພັກເຊົາແຕ່ກ່ອນ

             ກ່ອນຈະຖືກສົ່ງພຣະອົງຄ໌ໄປຍັງສູນນໍ້າເບີ-06- ຄຸກສັພທຸກ ດັ່ງດຽວກັບກາຣປະຕິບັດ ຕໍ່ບັນດາຣັຖມົນຕຣີ ແລະສະມາຊິກຄນະມົນຕຣີ

             ປະສົມກາຣເມືອງເມື່ອກ່ອນ ຄືໃນອາທິດແລກ ພວກລາວແດງຄອມມຸນິສ ໄດ້ຖວາຍກາຣຕ້ອນຮັບ ສະເດັດຢ່າງດີ ແລະໄດ້ມີກາຣຈັດ

             ພະກາຍະຫານພີເສດຫລາຽຢ່າງ ມາຖວາຍໃນແຕ່ຣະວັນ ມະຫາບຸດດີ ຫຼືເອີ້ນວ່າໝາບຸດດີນັ້ນ ມັນກໍ່ພາເລາະເບິ່ງ ບ່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ ສະ

             ຖານທີ່ປວັດສາດ ເຊັ່ນສະຖານທີ່ຂອງເຈົ້າລິງແດງ ສຸພານຸວົງ ແລະທີ່ພັກຂອງໝາພານໄກ່ສອນ ແລະຫ້ອງປະຊຸມວາງແຜນ ຫ້ອງອົບ

             ຣົມ ຢູ່ໃນບໍຣິເວນອ້ອມເມືອງວຽງໄຊ=

                 ໃນວັນທີ-30-ເມສາ ປີ-1977-ນັ້ນ ພະຍາພູມີ ວົງວິຈິດ ໃນນາມຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງຣັຖບາລ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກວຽງຈັນທນ໌ ໄດ້ຂຶ້ນໄປ

             ເຝົ້າແລະກາບບັງຄົມທູນວ່າ- ສ່ວນສະຖານະກາຣໃນປະເທສລາວ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຫລາຽ ເພາະພວກປະຕິກາຣ ໄດ້ສົ່ງກຳລັງເຂົ້າ

             ມາເຄື້ອນໃຫວຫລາຽ ໆແຫ່ງ ແລະພວກຈັກກະພັດອະເມຣິກາ ກັບປະຕິກາຣໄທຍ ທີ່ເປັນໝາພານໃຫ້ອະເມຣິການັ້ນ ພວກມັນກໍ່ໄດ້

             ປະກອບອາວຸດໃໝ່ໃຫ້ພວກເຂົາ ໃນນັ້ນມີທັງຍົນຫໍ ຊຶ່ງພວກເຂົາອາດມາຖິ້ມຣະເບີດໃສ່ວຽງຈັນທນ໌ ໃສ່ຫລວງພຣະບາງ ແລະເມືອງ

             ວຽງໄຊກໍ່ເປັນໄດ້= ອັນນີ້ຫລະ ມັນເປັນຄຳເວົ້າ ຂອງກຸ່ມລາວແດງຄອມມຸນິສ ທີ່ມາດອກລວງຄົນລາວ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໄປອີກວ່າ

             ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພທັງ-3-ພຣະອົງຄ໌ ທາງສູນກາງຄນະແນວລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດທີ່ປະທັບໃໝ່ໃວ້ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຄ໌ແລ້ວ

 

                ອ່ານຕໍ່