ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

            

                      ໃຊ້ສົງຄ໌ຄາມປະຊາຊົນ ຕໍ່ຜເດັດເສິກຣະບອບຄອມມຸນິດແກວກັບແນວລາວ

                       

                   ປີ 2012 ໄດ້ມີກອງທັບປະຊາຊົນຕື່ນຮູ້=ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣມາແລ້ວ. ສົງຄ໌ຄາມປະຊາຊົນເຣີ້ມແລ້ວ ທຸກຝ່າຍມາ

           ຮ່ວມເຮັດສົງຄ໌ຄາມກັບປະຊາຊົນ ກາຣເສິກຄັ້ງນີ້ ບໍ່ມີສຽງປືນສຽງຣະເບີດ ມີແຕ່ສຽງໂທຣະຊັບເຂົ້າໃນລາວໄອທີວິ ແລະລາວຮັກລາວ ຈົ່ງໃຊ້

           ສຽງດັງກ້ອງ ເສິກສງົບຂ້າເສິກ ເຮົາຣົບຊນະໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຣົບດ້ວຍພລັງອຳນາຈມະຫາສານ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເປັນກອງທັບປະ

           ຊາຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້

               ຂໍ້ຄວາມຂ້າງເທິງທີ່ຜູ້ຂຽນນຳມາ ດັງກ້ອງຢູ່ໃນຫ່ວງສຳນຶກມາແລ້ວຫລາຍວັນ ພາຍຫລັງກາຣເຄື້ອນພົລ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວ

           ປະຕິກາຣ ຊຶ່ງກໍ່ຄືກອງທັບຂອງປະຊາຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ໃນທັຖສະຕິ ສົງຄ໌ຄາມປະຊາຊົນ ທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ສເນີໃຫ້ແກ່ນນຳ ຂອງຂບວນກາຣລາວອິສຣະ

           ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ-5-25-00-ທີ່ແລ້ວມາ ແລະນຳສເນີສູ່ສາທາຣະນະ ທາງເວັບໄຊລາວເສຣີຊົນ(ຄໍລັມມຸມມອງລາວອິສຣະ) ອີກທັງຍັງໄດ້ຣວມໃວ້ໃນ

           ໜັງສືເອກສານຕ່າງໆ ປັຊຍາກາຣເມືອງລາວອິສຣະ ເຜີຍແຜ່ທົ່ວໄປແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ-5-25-00 ພຸ້ນມາ=ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂຽນຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ

           ບໍ່ພຽງເພາະມີສິ່ງທີ່ກຳລັງມີກຳລັງເກີດ ສະທ້ອນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທັຖສະຕິ( ຊຶ່ງໂດຍເນື້ອແທ້ກໍ່ຄື ກາຣຢືນຢັນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກາຣ

           ເຄື້ອນໃຫວທາງກາຣເມືອງ ຂອງຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ນຳໂດຍຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ) ແຕ່ຍັງເພາະສະ

           ຖານະກາຣທີ່ກຳລັງປ່ຽນໄປ ພາຍຫລັງຈາກກາຣເຄື້ອນໃຫວ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣໃນທົ່ວໂລກ ດຳເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໃວ

           ຫລາຍຂຶ້ນ ຈົ່ນຜູ້ຂຽນບໍ່ໄດ້ຢຸດພັກ ພໍທີ່ຈະສລຸບໃນຣວມ= ອີກນັຍນຶ່ງມັນມີສິ່ງໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ພາຍໃນຣະຍະເວລາອັນສັ້ນ ຈົ່ນບໍ່ອາດ

           ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວມໄດ້ມາເປັນຖານຄິດ- ເຊັ່ນພໍບອກໄດ້ວ່າ ກາຣຂັບເຄື້ອນທີ່ຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທສແລະທົ່ວມຸມໂລກ ໃນຫລາຍປະເທສແລະຫລາຍ

           ຣັຖ ຈຳນວນມວນຊົນມີສໍ່າໃດ ອັນນັ້ນກໍ່ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ຕາມມາວ່າ ໃນກາຣຊຸມນຸມຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ທົ່ວໂລກແລະທົ່ວ

           ປະເທສຕ່າງໆ ເຊັ່ນໃນສະຫະຣັຖອະເມຣິກາ ຣັຖມິນິໂຊຕາແລະຣັຖວໍສິງທັນ ແລະປະເທສຝຣັ່ງເສສ ການາດາ ເຢີຣະມັນ ຕໍ່ໄປອາດມີເພີ້ມເປັນ

           ທະວີຄຸນສູງຂຶ້ນ ແລະແຕ່ຣະທິດໄປອີກ (ໃນລາວໄອທີວີ) ຫຼືບໍ່ກໍ່ເຣື້ອງທີ່ມີກາຣວິນິດສັຍວ່າ ລາວຂາວປະຕິກາຣບໍ່ມີກາຣນຳ ແຕ່ພໍມີກາຣເຄື້ອນ

           ໃຫວທາງກາຣເມືອງໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ປະກົດວ່າໃນໜ້າເຟສບຸ໊ກຂອງລາວໄອທີວີແລະລາວຮັກລາວ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາຣນຳ ກາຣເຄື້ອນພົລ

           ໄປແລ້ວໂດຍປະຣິຍາຍນັ້ນ ໝາຍເຖິງວ່າ ຖ້າທ່ານສລຸບຊັດລົງໄປເລີຍວ່າ ກອງທັບຂອງປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ໄຮ້ແມ່ທັບບັນຊາກາຣ ກໍ       

           ຈະບໍ່ຕົງກັບຄວາມເປັນຈິງ= ໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ຂຽນ ກາຣເກີດກາຣນຳຫຼືຜູ້ນຳ ໃນກອງທັບຂອງປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣນັ້ນ ກຳລັງດຳ

           ເນີນໄປຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງກາຣເຄື້ອນໃຫວ ໂດຍມວນຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ ແລະຜູ້ທົນບໍ່ໃຫວ ມີຄວາມພ້ອມເຕັມທີ ໃນກາຣກະໂດດເຂົ້າຮ່ວມ

           ເຮັດສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ຂໍໃຫ້ຍົກທຸງຊ້າງສາມສຽນ ດັງກ້ອງທົ່ວປັທພີພື້ນແຜ່ນແດນນໍ້າໂຂງ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະອອກມາເຮັດເສິກ ໂດຍບໍ່ມີ

           ລໍຖ້າອັນໃດ ອັນນັ້ນໝາຍເຖິງວ່າ ຄວາມພ້ອມຂອງມວນປະຊາຊົນເຊັ່ນນີ້ ຈະນຳໄປສູ່ສະຖານະກາຣ ສຸຂງອມຕາມທີ່ເຮົາລໍຄອຍ

                    ຂໍ້ສັງເກຕບາງປະກາຣ ກ່ຽວກັບກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວຂາວປະຕິກາຣ ມີດັ່ງນີ້

           1. ປະກົດກາຣ ລາວຂາວປະຕິກາຣ ສະຖ້ອນເຖິງຄວາມບໍ່ໃຫວ ຂອງປະຊາຊົນລາວທົ່ວໄປ ທີ່ນັບວັນຕື່ນຮູ້ໃນຄວາມ ຂອງບັນຫາປະເທສລາວ

           ຄົນລາວທີ່ຕື່ນຮູ້ ໃນເວລານີ້ ໝາຍເຖິງຄົນລາວທົ່ວໄປ ໃນທຸກວົງກາຣທຸກຣະດັບ ທຸກສັກຂາອາຊີບ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຄົນໜຸ່ມນ້ອຍເຮັດ

           ກາຣທີ່ຄວາມທົນບໍ່ໃຫວ ໄດ້ຟູຂຶ້ນປຣິດດ້ວຍແຮງກະຕຸ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກພຶດຕິກັມໂຊກຊົ່ວຂອງນັກກາຣເມືອງ ໃນຣະບອບຄອມມຸນິສແກວ

           ກັບແນວລາວ ຕັ້ງແຕ່ແກວກືນກິນປະເທສລາວ ຂອງໄກ່ສອນແລະສຸພານຸວົງ ກັບກາຣເຂັ່ນຂ້າປະຊາຊົນແລະນະໂຍບາຍຂາຍຊາຕ ຂອງບັນ

           ດາລິ່ວລໍ້ ທີ່ຄຸມອຳນາຈບໍຣິຫານໃນກະຊວງທະບວງກົມຕ່າງໆ ເຊັ່ນກາຣຈັບນາຍສົມບັດສົມພອນໄປຂ້າ ແລະສ້າງທາງຣົຖໄຟຄວາມໃວສູງແລະ

           ກາຣເຂັ່ນຂ້າປະຊາຊົນຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເປັນຫລາຍພັນຄົນ ເປັນຕົ້ນ ຂ້າທ່ານອຸດົມຂັນຕິຍະ ສີຊນະສີອີສານ ທ່ານນາຍພົນສຸດໃຈ ທຳມະສິດ

           ຄຳຜຸຍແກວບົວລະພາ ພົລ ຕ.ສັນຍາຮັກ ພົມວິຫານ ຈົ່ນເຖິງສົມບັດສົມພອນ ແລະຄົນລາວຈາກສະຫະຣັຖ 3 ຄົນອີກດ້ວຍ

           2. ກາຣສະສົມຂອງຄວາມຕື່ນຮູ້ແລະທົນບໍ່ໃຫວ ນຳມາຊຶ່ງປະກົດກາຣລາວຂາວປະຕິກາຣ ໃນມຸມມອງຂອງແມງກະເບື້ອພືປີກ ພລັງທີ່ລາວຂາວ

           ປະຕິກາຣ ໄດ້ປະກົດຕົວບົນໂລກ ພ້ອມກັບປະກາດວ່າ ຂນະນີ້ກອງທັງຂອງປະຊາຊົນໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລ້ວ- ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດວ່າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ

           ຈະລົ້ບລ້າງຣະບອບຄອມມຸນິສແກວກັບແນວລາວ ໃຫ້ເບິດສິ້ນໄປຈາກປະເທສລາວ ກໍ່ໄດ້ສ້າງປະກົດກາຣອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂຶ້ນຄື ດຶງເອົາແມງກະເບື້ອ

           ພືປີກຊົມດອກຫ້ຍາ ເມື່ອລາວຂາວປະຕິກາຣ ຍາຕຣາທັບຢືນຢູ່ໜ້າຈໍລາວໄອທີວີ ແລະລາວຮັກລາວ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຂອງກຸ່ມກາຣເມືອງ ໃນຣະບອບ

           ຄອມມຸນິສວຽດມິນແລະຂນະແນວລາວ ແລະນັກກາຣເມືອງຄົນສຳໆ ໃນຣັຖບາລທອງສິງທຳມະວົງແລະຈູມມະລີ ໃຊຍະສອນຕລອດຈົ່ນເຖິງຂອງ

           ລູກໄກ່ສອນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຊອດຕົກໃຈ ສັບສົນອົນລະມານ ແລະເຮັດອັນໃດບໍ່ຖືກ ຕົກຢູ່ໃນສະພາວະຈົນແຕ້ມ ຢ່າງບໍ່ເຄີຍ  ປະກົດມາ

           ກ່ອນ ຕໍ່ມາເມື່ອນັກຣົບລາວຂາວປະຕິກາຣ ຍົກທັບລົງສູ່ທ້ອງຖນົນ ກໍ່ເຮັດໄດ້ຢ່າງຫລາຍພຽງຕັ້ງກຸ່ມ ຖ້າມີພວກລາວແກວແດງມາປະຊັນ ແລະ

           ສແດງອາກາຣຄຸກຄາມໃນຫລາຍໆທາງ ຂນະທີ່ສ່ວນປະຊາຊົນ ທັງໃນຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ແລະພລັງງຽບ ທີ່ນັບວັນທົນບໍ່ໃຫວ

           ກັບພຶດຕິກັມໂລກຊົ່ວຂອງນັກກາຣເມືອງ ໃນຣະບອບຄອມມຸນິສແກວກັບແນວລາວ ທີ່ມຸ່ງໂກງກິນຊາຕບ້ານເມືອງ ໃນທຸກໂອກາດທີ່ເປີດໃຫ້

           ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຫຍ່ອມຫຍ້າ ຕ່າງພາກັນລິງໂລດດີໃຈ ທີ່ມີກອງທັບຂອງປະຊາຊົນ ໃນຮູບຂອງລາວຂາວປະຕິກາຣ

           ສແດງຕົວເປັນປະຕິປັກກັບຣະບອບແກວກັບແນວລາວຢ່າງຊັດເຈັນ ແລະເມື່ອພວກຂະເຈົ້າພາກັນຍ່າງລົງສູ່ຖນົນ ກໍ່ໄດ້ຮັບກາຣຂານຮັບຢ່າງ

           ວ່ອງໃວ ຖ້າເກີດກອງທັບຂອງປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣກຸ່ມໃຫ່ຽໆ ຂຶ້ນມາພ້ອມໆກັນ ທັງໃນແລະນອກປະເທສ ຕ່າງຣັຖແລະຕ່າງແຂວງ ດັ່ງ

           ເຫຕຸເກີດຫລັງຝົນຕົກ ຫຼືໄຟລາມທົ່ງ ຈຶ່ງບໍ່ແປກທີ່ຮ້ອຍທັງຮ້ອຍ ຂອງບັນດາລາວພັດຖິ່ນ ຈາກປະເທສຕ່າງໆ ໄດ້ພາກັນຟັນທົງວ່າ ກາຣເຄື້ອນ

           ໃຫວຄັ້ງນີ້ ຈູດຕິດແລ້ວ ໂດຍນັຍກໍ່ຄືກາຣລຸກຂຶ້ນສູ້ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວຂາວປະຕິກາຣຄັ້ງນີ້ ເປັນທີ່ຍອມຮັບແລະເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງປະຊາ

           ຊົນຈຳນວນຫລາຍ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງແລະວ່ອງໃວ ປານສາຍຟ້າແລບ ແລະມີແນວນ້ອມຂຍາຍຕົວໃຫ່ຽໂຕ ເປັນຣະເບີດໃຫ່ຽ ຖລົ່ມໃສຣະບອບ

           ຄອມມຸນິສແກວກັບແນວລາວ ກະທັ້ງນຳໄປສູ່ຈຸດຈົບ ຂອງຣະບອບຄອມມຸນິສແກວໄດ້ໃນທີ່ສຸດ= ຈຸດເດັ່ນຂອງກາຣເຄື້ອນໃຫວທາງກາຣເມືອງ

           ໃນສ່ວນປະຊາຊົນຄັ້ງນີ້ ຢູ່ທີ່ກາຣເຄື້ອນໃຫວໂດຍບໍ່ໄຮ້ຜູ້ນຳ ຊຶ່ງສະທ້ອນກະບວນກາຣວິວັຖນາກາຣຂອງກາຣຕໍ່ສູ້ ອາດຖືໄດ້ວ່າເປັນກາຣນະວັຕກັມ

           ຮູບແບບຍຸດທະວິທີກາຣຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປ່ຽນແປງປະເທສລາວຄັ້ງສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຂອງກະບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ

               ຈຸດນີ້ ເພື່ອພິຈາຣະນະໃນມຸມມອງຂອງກາຣເຄື້ອນໃຫວ ຂອງຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ທີ່ມີຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາ

           ທິປະໄຕຍເປັນແກ່ນນຳ ຕລອດເວລາ 13 ປີທີ່ຜ່ານມາ ກໍ່ພໍສລຸບໄດ້ວ່າ ນະວັຕກັມຮູບແບບຍຸດທະວິທີກາຣຕໍ່ສູ້ຄັ້ງນີ້ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍຄວາມບັງ

           ເອີນຫຼືດ້ວຍກາຣເດີນເກມຢ່າງມີແຜນ ສະທ້ອນເຖິງອັນສະຣິຍະພາບຂອງປະຊາຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ ແລະຜູ້ທົນບໍ່ໃຫວ ສາມາຖຕີຜ່າກາຣປິດລ້ອມຂອງ

           ກົນໄກອຳນາຈຣັຖ ທີ່ໃຊ້ອຳນາຈໃນມື ມາເລັ່ນງານແກ່ນນຳຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ແລະອົງຄ໌ກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນອື່ນໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະ

           ຊາຊົນອອກມາເຄື້ອນໃຫວໄດ້ຢ່າງເຕມທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍແກ່ນນຳຫຼືກຸ່ມອົງຄ໌ກອນໃດໆ ນັ້ນ ໝາຍເຖິງວ່າປະຊາຊົນສາມາຖຣວມພົນແລະເຄື້ອນ

           ໃຫວພົນ ຊົນກັບຣະບອບແກວຄອມມຸນິສໄດ້ອີກ ເຊັ່ນທີ່ຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເຄີຍກະທຳສຳເດັດມາແລ້ວໃນອະດີດ= ລັກສະນະພິເສດຂອງ

           ກິຈກັມທາງກາຣເມືອງ ຮ່ວມກັນແບບໃໝ່ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ຢູ່ທີ່ກາຣໃຊ້ໃຈເຖິງໃຈ ເປັນທາງນຳນັ້ນຄື ເມື່ອທ່ານເຫັນ

           ວ່າ ຈະຕ້ອງລົບລ້າງຣະບອບແກວກັບແນວລາວ ໃຫ້ເບິດໄປຈາກປະເທສລາວ ກໍ່ສາມາຖກ້າວອອກມາຮ່ວມກັນ ເປັນກອງທັບປະຊາຊົນໄດ້ ໂດຍ

           ບໍ່ມີໃຜນຳ ແລະບໍ່ມີໃຜຕາມ ທຸກຄົນຍ່າງໄປນຳກັນພ້ອມໆກັນ ໃນວັນນຶ່ງພວກຂະເຈົ້າຈຶ່ງທຳກາຣສູ້ຣົບເຮັດສົງຄ໌ຄາມ ລົບລ້າງຣະບອບຄອມມຸ

           ນິສຂອງແກວກັບແນວລາວ ຮ່ວມກັນດ້ວຍໃຈຂອງຕົນເອງແທ້ໆ ໃນວັນນຶ່ງຜູ້ນຳຂອງຂະເຈົ້າກໍ່ຄືໃຈຂອງຂະເຈົ້າເອງ ຊຶ່ງກໍ່ຄືໃຈທີ່ບອກວ່າ ຂ້າພະ

           ເຈົ້າຈະລົບລ້າງຣະບອບຄອມມຸນິສແກວ ໃຫ້ເບິດສິ້ນໄປຈາກປະເທສລາວ

           3. ປະກົດກາຣ ລາວຂາວປະຕິກາຣ ເປັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກປະກົດກາຣວັງເຕົ່າຊ່ອງເມກ ກາຣທະລຸຂຶ້ນຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະ

           ຕິກາຣ ນັບເປັນປະກົດກາຣສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຂອງກາຣຂັບເຄື້ອນຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ທີ່ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາປະເທສຊາຕດ້ວຍ

           ກາຣລົບລ້າງອຳນາຈຜເດັດກາຣ ຣັຖບາລຂນະແກວກັບແນວລາວ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກໍ່ຄືກຸ່ມກາຣເມືອງ ໃນຣະບອບຄອມມຸນິສແກວກັບແນວລາວ

           ເພື່ອເປີດທາງໄປສູ່ກາຣປະຕິຣູບໃຫ່ຽປະເທສລາວໄປເປັນແກວ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງປະກົດກາຣສຳຄັນໃນຄັ້ງກ່ອນໆໂດຍສະ

           ເພາະປະກົດກາຣວັງເຕົ່າ ໃນປີ 2000 ເມື່ອເຫຕຸກາຣວັງເຕົ່າ ທາງລາວຂາວປະຕິກາຣ ໄດ້ເຣີ້ມຈັດຂ່າວແລະເວບໄຊຕ່າງໆ ເປີດໂປງພຶດຕິກັມ

           ຂອງຂນະແກວກັບແນວລາວ ອັນເປັນກາຣໃຕ້ທຽນທາງປັນຍາ ສ້າງກາຣຕື່ນຮູ້ ໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຫລາຍແສນຫລາຍລ້ານ ໄດ້ພາກັນຕື່ນຕົວ ເຂົ້າ

           ຮ່ວມຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ທີ່ດຳເນີນກາຣຕໍ່ສູ້ຈົ່ນສາມາຖນຳໄປສູ່ອົງຄ໌ກາຣລາວຂາວປະຕິກາຣລຸ້ນໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນນີ້ ຈະ

           ເຊື່ອມໂຍງຂບວນກາຣລາວຂາວປະຕິກາຣ ເຂົ້າກັບຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ໄດ້ຢ່າງເປັນທັມຊາຕ ເປັນແກ່ນກາງຂອງກາຣສັບຊ້ອນສາມະຄີໃນ

           ຣະຫວ່າງກຸ່ມອົງຄ໌ກອນຕ່າງໆ ພາຍໃນຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນໃນອະນາຄົດ= ທັງນີ້ ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ ເພາະຄວາມແຂງແກ່ນຂອງ

           ພລັງອຳນາຈດີ ໃນຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ຈະເຮັດໃຫ້ກາຣປະສານກາຣທຳງານ ກາຣເຊື່ອມຄວາມສາມະຄີ ເປັນໄປໄດ້ໂດຍຕລອດ

           ຣອດຝັ່ງ ກາຣແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ລົງລອຍທາງຄວາມຄິດ ຫຼືແນວທາງປະຕິບັດ ຈະໄດ້ຮັບກາຣແກ້ໄຂຕັ້ງແຕ່ເຣີ້ມຕົ້ນ ທີ່ລະເປົ້າຕາມຄວາມ

           ຈຳເປັນ

           4. ຍຸດທະສາດກາຣຕໍ່ສູ້ ໃນຂັ້ນປັດຈຸບັນ ທຸກຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ສາມະຄີ 100% ຮ່ວມພລັງອຳນາຈໃຫ້ດີ ໃຫ້ເປັນກອງທັບປະຊາຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ ເຂົ້າ

           ສນັບສນູນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ດຳເນີນສົງຄ໌ຄາມປະຊາຊົນ ຕໍ່ສູ້ເອົາຊນະ ລົບລ້າງຣະບອບຄອມມຸນິສແກວ

           ກັບແນວລາວ ໃຫ້ເບິດສິ້ນໄປຈາກປະເທສລາວ

 

                   ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                             ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ